August T Larssons gästforskarprogram

Senast ändrad: 14 juni 2019
august-testamente-500px-webb.jpg

NJ-fakulteten disponerar den årliga avkastningen på fondkapital som uppstått ur August T Larssons testamente. Fakultetsnämnden beslutade 2011 om att inrätta ett gästforskarprogram finansierat av fondens avkastning.

Gästforskare som antas till programmet ska vara framstående forskare inom sina områden och vara verksamma vid välrenommerade lärosäten världen över.

NJ-fakultetens institutioner och enheter inbjuds att lämna förslag på nya gästforskare inom ramen för återkommande utlysningar som annonseras så brett som möjligt. Inkomna förslag bereds av en kommitté för beslut av dekanen.

Aktuell utlysning

Utlysningen öppnar 19 augusti 2019 och stänger 21 oktober 2019.

Läs mer om utlysningen här

Ansökningsformulär

Klicka här för ansökningsformulär

Beskrivning

Klicka för för beskrivning av programmet

Testamente

Klicka här för att se August T Larssons testamente

Tidigare mottagare

Klicka här för att se vilka som tidigare har antagits till programmet


Kontaktinformation

Marnie Hancke
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marnie.hancke@slu.se, 018-67 11 81, 073-4155215