Medarbetarwebben

August T Larssons gästforskarprogram

NJ-fakulteten disponerar den årliga avkastningen på fondkapital som uppstått ur August T Larssons testamente. Fakultetsnämnden för dåvarande NL-fakulteten beslutade 2011 om att inrätta ett gästforskarprogram finansierat av fondens avkastning. 

Gästforskare som antas till programmet ska vara framstående forskare inom sina områden och vara verksamma vid välrenommerade lärosäten världen över.

NJ-fakultetens institutioner och enheter inbjuds att lämna förslag på nya gästforskare inom ramen för återkommande utlysningar som annonseras så brett som möjligt. Inkomna förslag bereds av en kommitté för beslut av dekanen.

Senaste utlysningen (stänger 15 februari 2018)

Ansökningsformulär

Beskrivning av programmet  (Svenska / English)

August Teodor Larssons testamente

Se vilka gästforskare som hittills antagits till programmet

Publicerad: 09 januari 2019 - Sidansvarig: par.aronsson@slu.se