Att tänka på när du söker stipendier

Senast ändrad: 09 maj 2019

NJ-fakulteten ansvarar för ett antal stipendier för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare. Vissa stipendier kan sökas även av examinerade.

 

Stipendiekommittén har sitt beslutsmöte den 22 maj. Meddelande om tilldelning av stipendium kommer att skickas ut via email-funktionen i Reachme så snart protokollet från mötet är justerat.

 

För 2019 års stipendier kan du söka för aktiviteter under perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2020.

2019 är första året då ansökan sker digitalt via systemet Reachmee. Klicka här för mer information om ansökningsförfarandet

Detta kan du söka stipendier för

 • Utbytesstudier
 • Studieresa
 • Examensarbete
 • Kurs på universitetsnivå
 • Forskningsprojekt
 • Praktik/fältarbete

Men inte detta

 • Datorer
 • Litteratur
 • Dubbla hyreskostnader

Se här alla stipendier från NJ-fakulteten

Det är på denna sida du loggar in i Reachmee och gör dina ansökningar.

Ansökan

 • Kontrollera vilka krav som ställs för de stipendier du söker.
 • Om ett poängkrav finns angivet kommer ansökningar med lägre poäng inte att beaktas.
 • Lämna in varsin ansökan om ni är fler som söker för samma ändamål, men uppge vilka du söker tillsammans med.
 • Fyll i alla uppgifter som efterfrågas för respektive fond.
 • Ofullständig ansökan beaktas inte.

Bilagor

 • Alla bilagor som bifogas ska vara i pdf-format.
 • Säkerställ att alla bilagor som krävs finns med ansökan och är läsbara.
 • Söker du för examensarbete ska intyg från handledare eller prefekt bifogas.
 • Beskriv det som ansökan gäller samt syftet så detaljerat som möjligt. Lämna uppgift om vilka platser och personer (om tillgängligt) som skall besökas. Skriv inte endast "besöka några gårdar på USA:s ostkust".
 • Motivera val av resekostnader. Sträva efter de billigaste alternativen.
 • Ange en så detaljerad kostnadskalkyl som möjligt.
 • Ange datum för den planerade aktiviteten.
 • Personbevis beställer du via Skatteverket. Kontrollera att det personbevis du beställer innehåller de uppgifter som behövs.

Hantering av personuppgifter

Medel som inte utbetalats

Medel som inte kunnat betalas ut återförs till respektive fond efter två år från stipendiekommitténs beslut.

Om utlottade premier inte kunnat betalas ut inom ett år från stipendiekommitténs beslut återförs medlen till respektive fond.

Protokoll

Protokoll från stipendiekommittéen 2018-05-09

Protokoll från stipendiekommittén 171123

Protokoll från stipendiekommittén 170601

Tillägg protokoll stipendiekommittén 170607, per capsulam

Sidansvarig: marten.granert@slu.se