Diskriminering

Senast ändrad: 15 januari 2019
OPTI9317-250pxl.jpg

Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan pga kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Om diskriminering på SLU:s Medarbetarwebb

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Lagar om diskriminering i Svensk författningssamling

#metoo på LRF

Den 15 maj genomförde LRFs Jämställdhetsakademi ett seminarium angående #metoo och de gröna näringarna. Om du har facebook kan du titta på seminariet i efterhand här. Bland annat medverkade Tina Sjöström från SLU.

Lär också gärna deras rapport #metoo i det gröna näringslivet. I rapporten samlas 50 stycken berättelser från de tre upprop som startats inom det gröna näringslivet: #skiljagnarnafrånvetet #slutavverkat och #visparkarbakut. Dessa tre upprop har samlat tusentals underskrifter av kvinnor samt många hundra berättelser om #metoo.


Kontaktinformation

Kommittén för lika villkor

E-post: lv-nj@slu.se 

Marina Queiroz, ordförande, institutionen för stad och land, marina.queiroz@slu.se

Maria Kahlert, institutionen för vatten och miljö, Maria.Kahlert@slu.se

Kristin Thored, institutionen för växtproduktionsekologiKristin.Thored@slu.se

Patrik Oskarsson, institutionen för stad och land, patrik.oskarsson@slu.se

Anja Herneke, institutionen för molekylära vetenskaper, Anja.Herneke@slu.se

Isabella Viman, Ultuna studentkåruls_soc@stud.slu.se

Ida Hellsten, LikeU, uls_likeu@stud.slu.se

Sidansvarig: lv-nj@slu.se