Lika villkor vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 04 oktober 2019

Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder.

NJ-fakultetens kommitté för lika villkor arbetar i huvudsak med kartläggning, attitydpåverkan och fortbildning. Det innebär bland annat att kommittén anordnar inspirationsföreläsningar och seminarier samt att vi förmedlar information om konferenser, utbildningar eller förändringar i lagstiftning som rör lika villkor.

Kommittén består av fyra ledamöter från fakulteten och två ledamöter utsedda av Sluss.

Från vänster: Anja Herneke, Isabella Viman, Patrik Oskarsson, Marina Queiroz, Anna Mårtensson. Saknas gör Maria Kahlert. Foto: Anni Hoffrén, SLU

Aktuellt

16 oktober 2019
Konst, kropp och motstånd. Stina Wollters föreläsning om vikten av att finna nya mänskligare ideal, om förändring, frihet och motstånd.
Mer information här.

17 september 2019
Presentation av UHR:s rapport Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier.
Inledning av UHR:s generaldirektör Karin Röding. En undersökning på regeringens uppdrag, av Aleksandra Sjöström, utredare. Det går att se seminariet i efterhand: https://www.youtube.com/watch?v=v7StIz-gIhs

29 juni 2019
Seminarium om jämställdhet inom akademisk karriär. Charlotte Silander, Linnéuniversitetet.
Se föreläsning här som video eller pdf.
Läs mer om seminariet här

Samtycke och te
Se filmen om samtycke vid sex, översatt till att erbjuda någon en kopp te.

Rektors blogginlägg angående #metoo
Läs Rektors blogginlägg från 16 november 2017 och 18 januari 2018.

Evenemangsarkiv 2012-2018

Lika villkorsfond

NJ:s dekan Torleif Härd har instiftat en fond.
Meningen är att både medarbetare och studenter vid NJ ska kunna söka medel från denna fond för att genomföra lika villkorsaktitiveter. Det kan till exempel vara att anordna en kurs, seminarium eller övning på en institution, kår eller kurs. Du kan när som helst under året komma in med din ansökan.

Kommittén för lika villkor beslutar löpande vilka ansökningar som ska beviljas medel. Max belopp per aktivitet är 30´000 kr.

Läs allt om fonden här.

Nytt lika villkorsombud?

Har ni bytt lika villkorsombud på din institution eller enhet? Var snäll och meddela oss (lv-nj@slu.se), så vi kan skicka inbjudningar och information till rätt person.

Har du förslag på aktiviteter som vi kan anordna?

Har du förslag på aktiviteter som du vill att vi ska anordna eller information som borde finnas här på webben, kontakta oss på lv-nj@slu.se.

Bibliotek

Lika villkorskommittéen har en samling böcker och tidskrifter. Dessa förvaras i Ekologicentrums referensbibliotek, F-korridoren Ulls väg 16. Alla är välkomna att ta del av litteraturen och skulle du vilja låna hem något är du välkommen att kontakta bibliotekarien Karin Eriksson.
Hör gärna av dig om du har tips på litteratur som vi borde ha i samlingen!

Litteraturlista

Härskarteknik av Elaine Bergqvist

Feministisk teori i rörliga bilder av Katharina Tollin & Maria Törnqvist

Medverkan - fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter från Likabehandling Thematic group on Equality

Diskriminering på arbetsplatsen - en handbok av Stefan Flemström & Martina Slorach

Efter festen av Sara Eldén & Anna Jonsson

Gender Equality and Meritocracy av Stina Powell

10 tips för tillgänglighet av Åsa Gustafsson

Doctoral thesis: Women´s Cattle Ownership in Botswana av Andrea Petit

Doctoral thesis: Doing Gender (in) Equality in Swedish Family Farming av Elias Andersson

Kartläggning och analys av högskolepedagogisk utveckling och jämställdhet vid svenska lärosäten av Fredrik Bondestam

Nördar, nomader och duktiga flickor - kön och jämställdhet i excellenta miljöer av Gerd Lindgren mfl.

Hans Excellens: Om miljardsatsningar på starkare forskningsmiljöer av Ulf Sandström mfl.

Forskarassistenter och karriär av Pär Cederholm

Forskarkarriär för både kvinnor och män? från Högskoleverket

Bilder som förändrar världen av Tomas (Genusfotografen) Gunnarsson

Härifrån till jämställdheten från Delegationen för jämställdhet i högskolan

Forskarutbildade på arbetsmarknaden från Högskoleverket

Film: Återträffen av Anna Odell på dvd (kontakta Kristin Thored för lån)

Tips på lika villkorsaktiviteter

Killmiddag
Ambitionen med #killmiddag är att ge killar och män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle. #Killmiddag är ett sätt för män att i en trygg miljö prata om hur det är att vara kille/man utifrån olika teman. De som deltar under en #killmiddag får tydliga instruktioner samt frågor att svara på. Du behöver inte vara påläst om ämnet innan du går på/arrangerar en #killmiddag.
Instruktioner till #killmiddag.
Läs mer på #killmiddagshemsidan.

Implicita associations test
Det är väl känt att människor inte alltid säger vad de tycker eller tänker och man kan misstänka att människor inte alltid är medvetna om alla sina tankar och föreställningar. Att förstå sådana fenomen är viktigt för psykologin som vetenskap. Gör detta test för att upptäcka dina egna/dina kollegors associationer:
https://implicit.harvard.edu/implicit/sweden/

Look who´s talking!
Är det så att män pratar mer än kvinnor på din arbetsplats? Eller är det kvinnorna som tar överhanden på mötena? Det finns en app som automatiskt mäter den tid som (biologiska) män och kvinnor pratar.
Läs mer om appen här!

Bryt!
RFLS Ungdom har tagit fram ett normkritiskt metodmaterial som enkelt kan användas till workshops. Det som skiljer Bryt! från många andra metoder är att det fokuseras på normer istället för de som bryter mot normerna. Frågor om hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen är viktiga. Metodmaterialet inkluderar även normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet.
Läs mer på deras hemsida!

 

 

Diskriminering

Sidansvarig: lv-nj@slu.se