Dekanbrev

Senast ändrad: 25 april 2023
Brendan McKie

Vad krävs för att bli docent?

Mitt specifika ansvarsområde som ordförande i docentnämnden kan tyckas vara mindre än de övriga vice-dekanerna, men är centralt i fakultetens kompetensförsörjning. Mest uppenbart så övervakar jag processen som säkerställer att våra docenter har den grundläggande pedagogiska och vetenskapliga kompetens som krävs för rollen som huvudhandledare för doktorander i något av fakultetens forskarutbildningsämnen.

Docentnämndens första roll när vi ha fått en ny ansökan är att bedöma om den är redo att skickas för extern granskning av sakkunniga. Vi utvärderar först om en kandidat uppfyller de grundläggande pedagogiska kraven, inklusive tre veckors utbildning i handledning av forskarstudenter. Vi tar sedan en djupdykning i ansökan och utvärderar hur sökande visat sin  vetenskapliga självständighet. Vi tittar på fler olika faktorer, inklusive publikationer, erhållna forskningsmedel, kandidatens egen forskningsvision och så vidare. Publikationer väger definitivt tyngst, och särskilt artiklar som första eller sista författare.

Jag måste skingra en ihärdig myt om behörighet att bli docent. På inget sätt gäller den ofta angivna principen "en doktorsavhandling till räcker för att bli docent". I de universitetsgemensamma riktlinjerna så står det: "dessutom krävs att nivå och kvalitet på den vetenskapliga … skickligheten och självständigheten har utvecklats betydligt jämfört med vad som krävs för doktorsexamen". Jag vill uppmana sökande att innan ansökan lämnas in, ha en dialog med prefekten och andra mentorer (t.ex. professorer) om hur starka dina forskningsmeriter är nu och när de kan vara tillräckligt starka för att söka.

Varje år får vi ansökningar från kandidater som tydligen är nyckelpersoner på sina institutioner och som har åtagit sig en eller fler viktiga roller inom undervisning, miljöanalys eller administration. Detta bromsar dock ofta ackumuleringen av de meriter som behövs för att bli docent. Här ser jag en nyckelroll för våra institutioner i att stödja sådana kandidaters ambitioner, genom att till exempel skapa tid för att skriva de extra artiklarna som krävs för att bli docent, eller ge möjligheter att vara med i ansökningar och forskningsprojekt. Naturligtvis börjar mentorskap av tidiga karriärkandidater på vägen till docent också på institutionsnivå.

Jag ser fram emot att ta emot nya docent-ansökningar under de kommande åren, och att träffa ännu fler på varje termins docentföreläsningar, en akademisk högtid som alla ska vara med och fira!

/Brendan McKie, vicedekan med ansvar för docentnämndens arbete

Tidigare dekanbrev

Möjligheter med mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, februari 2023

En orolig omvärld till trots, så har det hänt mycket trevligt vid vår fakultet under året
Dekan Torleif Härd, december 2022

Festlig oktober och kvalitet i forskarutbildningen
Vicedekan Petra Fransson, oktober 2022

SLU:s expertis - kanske mer behövd än någonsin?
Vicedekan Jens Olsson, september 2022

Sommar, reflektion och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, juni 2022

Ny på jobbet - nya perspektiv
Prodekan Sara Hallin, februari 2022

…några tankar från idag och in i framtiden
Dekan Torleif Härd, december 2021

NJ-fakulteten och SLU i debatten
Prodekan Pär Forslund, oktober 2021

En höst att se fram emot med miljöanalysens verksamhet!
Vicedekan Richard Johnson, september 2021

Dekanens sommarbrev: Kära kollegor på NJ-fakulteten!
Dekan Torleif Härd, juni 2021

Pandemin – har vi lärt oss någon läxa?
Vicedekan Johan Meijer, maj 2021

Inkluderande miljöer
Vicedekan Marina Queiroz, mars 2021

Visst finns det ljus i tunneln
Dekan Torleif Härd, december 2020

Corona, samarbete online och mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, november 2020

EU, livsmedelsstrategi och mer forskning
Vicedelan Göran Bergkvist, september 2020

Välförtjänt semester!
Prodekan Pär Forslund, juni 2020

Times They are a-Changin'
Vicedekan Richard Johnson, april 2020

God fortsättning på 2020: The International Year of Plant Health
Vicedekan Johan Meijer, februari 2020

Vi närmar oss jul och nytt år
Dekan Torleif Härd, december 2019

Tvär- och mångvetenskap för komplexa problem
Vicedekan Helena Hansson, oktober 2019

Förståelse för olikheter gör skillnad
Vicedekan Marina Queiroz, september 2019

Biologisk mångfald är NJ:s styrka
Dekan Torleif Härd, juni 2019

Förverkliga idéer inom fördubblingsprojektet
Vicedekan Göran Bergkvist, maj 2019

Meritering och det berömda klicket
Vicedekan Hanna Bergeå, mars 2019

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer
Prodekan Pär Forslund, januari 2019

Fakultetens områden är viktigare än någonsin
Dekan Torleif Härd, december 2018

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget
Vicedekan Richard Johnson, november 2018

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig självt
Vicedekan Göran Bergkvist, september 2018

Sommarlust och satsningar
Vicedekan Johan Meijer, juni 2018

När bär du knytblus?
Vicedekan Hanna Bergeå, maj 2018 

Våren och våra studenter
Prodekan Pär Forslund, mars 2018 

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd, december 2017

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut med NJ-fakultetens nyhetsbrev till alla fakultetens medarbetare. NJ:s nyhetsbrev produceras och skickas ut efter fakultetsnämndens möten.

Relaterade sidor: