Dekanbrev

Senast ändrad: 18 december 2020
Dekan Torleif Härd, foto.

Visst finns det ett ljus i tunneln!

Kära medarbetare på NJ-fakulteten. Ett mycket märkligt år går mot sitt slut … det finns anledning att göra halt och reflektera, som man alltid gör så här års, men i år mer än tidigare.

Det har varit ett dystert år för mänskligheten, ja. Men allt är inte dystert. Vid dagens digitala prefektråd gjorde vi en liten övning som gick ut på att hitta ljuspunkter i pandemi-mörkret. En sak som nämndes var att ”pandemin har gett oss nya perspektiv på tillvaron”. Jo, det kan man ju lugnt säga att den har. Och man kan gärna reflektera över på vilket sätt de perspektiven kommer att påverka oss i ett senare skede, när pandemin är över. Jag tror personligen att vi kommer att värdera socialt umgänge på jobbet högre i framtiden än vi gjorde innan pandemin. Under pandemin har vi också i mycket större utsträckning tvingats att vara proaktiva i kontakter med medarbetare; att skicka det där mailet, ringa det där samtalet, boka ett zoom-möte, etc, för att få kontakt med medarbetare vi tidigare nästan tog för givna som en del av arbetsplatsen. Låt oss hoppas att nya kontaktsökande vanor består efter pandemin.

Och hur kommer vi att se på universitetets olika roller och campus? I Morgonstudion i morse spekulerade man glatt om hur bra det skulle bli för alla som, med de erfarenheter och tekniksprång som gjorts, nu kommer att kunna arbeta hemifrån. Här kan jag bli lite orolig, och då inte bara över demokrati-aspekten av sådana spekulationer. Kan till exempel vi lärare göra så? Varför ska studenterna komma hit till campus om lärarna är hemma när de inte undervisar, eller kanske även när de undervisar? Är inte hela idén med ett ”campus” att forskare och andra experter, lärare, doktorander och studenter får träffas, lära känna varandra och skapa, förvalta och förmedla kunskap tillsammans? Jag tycker att det vore trist om ett av resultaten av pandemin vore att konceptet med socialt umgänge på campus utarmades.

En annan kanske klarare ljuspunkt i pandemimörkret är de nya vaccinerna. Som den bioteknik-nörd jag är så har jag följt utvecklingen ur ett tekniskt perspektiv sedan i mars. 2020 kommer väl för alltid att vara pandemins år, men det har definitivt också varit bioteknikens år. Hundratals vaccinkandidater har tagits fram, den ena mer kreativ än den andra. Men spänningen kring om ens någon av dem skulle fungera har varit stor (influensa-vaccinen är till exempel ganska ineffektiva och ger bara 50 till 70 procents immunitet). Lättnaden var stor när Pfizers och BioNTechs pressmeddelande släpptes den 9 november: över 90 procents immunitet. Och nya vacciner kommer nu i snabb takt. Det är det som är ljuset i tunneln – covid-19 kommer att kunna besegras inom en inte alltför avlägsen framtid. En konkret och uppmuntrande detalj i sammanhanget är att reservfrysen för minus 80 i Biocentrum har reserverats för de vaccindoser som lär komma till SLU efter nyår.

Ett av årets större arbeten inom fakulteten, förutom att hantera den allt överskuggande pandemin, har varit arbetet med fakultetens strategi. Vi började bottom-up med att låta institutionerna svar på frågor i december för att sedan besöka er i januari och februari. Vi fick in mycket bra material där och från våra olika nämnder. Sedan tog arbetet tyvärr stopp i några månader medan vi väntade in universitetsstrategin. Men efter sommaren kom arbetet igång igen med en vända top-down-bottom-up plus väldigt många bra synpunkter från fakultetens externa referensgrupp. Och nu är vi klara – fakultetsnämnden fattade sitt beslut den 9 december. Jag vill rikta ett stort tack till er alla som har bidragit och framför allt till vår forskningssekreterare Marnie Hancke som har hållit ihop arbetet (och som har 37 versioner av strategin på sin dator).

Med dessa förhoppningsvis uppmuntrande ord vill jag rikta ett varmt tack till alla medarbetare på vår fina fakultet, för era arbetsinsatser, ert tålamod och er uppfinningsrikedom vad gäller att hitta lösningar i den extraordinära vardagen. Fakultetsledningen önskar er alla en lugn och trivsam jul- och nyårshelg med era nära och kära.

Med vänlig hälsning
Torleif

Tidigare dekanbrev

Corona, samarbete online och mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, november 2020

EU, livsmedelsstrategi och mer forskning
Vicedelan Göran Bergkvist, september 2020

Välförtjänt semester!
Prodekan Pär Forslund, juni 2020

Times They are a-Changin'
Vicedekan Richard Johnson, april 2020

God fortsättning på 2020: The International Year of Plant Health
Vicedekan Johan Meijer, februari 2020

Vi närmar oss jul och nytt år
Dekan Torleif Härd, december 2019

Tvär- och mångvetenskap för komplexa problem
Vicedekan Helena Hansson, oktober 2019

Förståelse för olikheter gör skillnad
Vicedekan Marina Queiroz, september 2019

Biologisk mångfald är NJ:s styrka
Dekan Torleif Härd, juni 2019

Förverkliga idéer inom fördubblingsprojektet
Vicedekan Göran Bergkvist, maj 2019

Meritering och det berömda klicket
Vicedekan Hanna Bergeå, mars 2019

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer
Prodekan Pär Forslund, januari 2019

Fakultetens områden är viktigare än någonsin
Dekan Torleif Härd, december 2018

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget
Vicedekan Richard Johnson, november 2018

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig självt
Vicedekan Göran Bergkvist, september 2018

Sommarlust och satsningar
Vicedekan Johan Meijer, juni 2018

När bär du knytblus?
Vicedekan Hanna Bergeå, maj 2018 

Våren och våra studenter
Prodekan Pär Forslund, mars 2018 

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd, december 2017

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut med NJ-fakultetens nyhetsbrev till alla fakultetens medarbetare. NJ:s nyhetsbrev produceras och skickas ut efter fakultetsnämndens möten.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: mw-red@slu.se