Dekanbrev

Senast ändrad: 11 juni 2019
torleif6-hard-270px-webb.jpg

”Biologisk mångfald är NJ:s styrka”

Så här års vill man gärna njuta av biologisk mångfald. Själv njuter jag i skrivande stund av mångfalden i sommarängen på Sennerbytorget utanför mitt fönster. Mycket av min uppmärksamhet under vintern och våren har också ägnats åt biologisk mångfald och jag vill berätta om detta. Ekologi, naturvård, miljövetenskap och biologisk mångfald är några av fakultetens absoluta styrkeområden och omfattar tillsammans säkert någonstans mellan 30 och 40 procent av fakultetens verksamhet. Det är även här vi utför mycket av vår samverkan, i huvudsak samverkan med andra myndigheter men även med allmänheten genom nyhetsflödet. Denna samverkan fick mycket goda omdömen i forskningsutvärderingen KoN 2018.

Kraftiga nedskärningar i budgeten

Den senaste tiden har dock varit turbulent för biologisk mångfald i Sverige och vid SLU. Riksdagens budget för 2019 innebar mycket kraftiga nedskärningar för miljö- och naturvård. Detta drabbade indirekt SLU då bidrag till Artdatabanken och Centrum för biologisk mångfald (CBM) från Naturvårdsverket skars ned. Det är verkligen tråkigt. En del verkar ha återställts i vårändringsbudgeten, men det är i skrivande stund oklart hur det påverkar oss.

Men det händer positiva saker också

Men det finns även positiva saker att berätta. Visserligen är IPBES rapport som släpptes i maj en dyster läsning vad gäller tillståndet i världen (IPBES står för The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Men det genomslag som biologisk mångfald har gjort i efterdebatten är uppmuntrande och viktigt. Sverige och SLU är representerade i panelen av Torbjörn Ebenhard på just CBM. Under maj månad diskuterades biologisk mångfald, ofta med Torbjörn inblandad, dagligen i svenska medier. Det är verkligen glädjande och sätter SLU och vår fakultet på kartan.

Tack

Med detta vill jag tacka alla vänner och medarbetare för ytterligare ett trevligt halvår som dekan. Ni är verkligen en stor tillgång och jag önskar er en jättefin sommar! Jag vill även speciellt tacka avgående rektor Karin Holmgren för hennes hårda arbete under våren och för att hon har varit en bra och inlyssnande chef! Jag vill samtidigt passa på att välkomna nytillträdda Maria Knutson Wedel. Varmt välkommen, Mia, och lycka till som rektor!

Torleif Härd

Dekan

Dekanbrev 2017–2018

 

Förverkliga idéer inom fördubblingsprojektet
Vicedekan Göran Bergkvist, maj 2019

Meritering och det berömda klicket
Vicedekan Hanna Bergeå, mars 2019

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer
Prodekan Pär Forslund, januari 2019

Fakultetens områden är viktigare än någonsin
Dekan Torleif Härd, december 2018

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget
Vicedekan Richard Johnson, november 2018

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig självt
Vicedekan Göran Bergkvist, september 2018

Sommarlust och satsningar
Vicedekan Johan Meijer, juni 2018

När bär du knytblus?
Vicedekan Hanna Bergeå, maj 2018 

Våren och våra studenter
Prodekan Pär Forslund, mars 2018 

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd, december 2017

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut med NJ-fakultetens nyhetsbrev till alla fakultetens medarbetare. NJ:s nyhetsbrev produceras och skickas ut efter fakultetsnämndens möten.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: marten.granert@slu.se