Dekanbrev

Senast ändrad: 17 september 2021
Porträtt Richard Johnson

En höst att se fram emot med miljöanalysens verksamhet!

Nu när vi går in i en ny post-covid-tid är jag säker på att många av oss ser fram emot att återvända till campus på heltid. Även om jag inte ser fram emot att cykla under de kommande vintermånaderna ser jag fram emot att kunna träffa kollegor och studenter i verkligheten och inte som en bild på min datorskärm. 

Under de senaste månaderna har det varit en hel del omsättning inom fakultetens koordination av sin miljöanalysverksamhet. Under våren avgick Pavel Bina som koordinator för programmet för biologisk mångfald. Eddie van Wachenfeld, tidigare biträdande koordinator, har tagit på sig rollen som koordinator och han kommer att få hjälp av Per Toräng som biträdande koordinator.

Programmet för sjöar och vattendrag har också sett vissa förändringar. Stina Drakare, en dem som under längst tid varit programkoordinator, samt biträdande koordinator, Erik Petersson, har också gått vidare till andra uppdrag. Sara Bergek kommer att koordinera programmet för sjöar och vattendrag och hon får hjälp av Simon Hallstan som biträdande koordinator.

Katarina Magnusson ersätter Sara Bergek som en ny ledamot i nämnden för fortlöpande miljöanalys (Foman-NJ). Slutligen Marnie Hancke, som har hållit fakultetens miljöanalysverksamhet på en rak och stadig kurs, har nyligen lämnat NJ för nya utmaningar som administrativ chef för djursjukhuset. Kristine Koch har tagit över miljöanalysansvaret inom fakulteten. Vi kommer att sakna dessa personer men ser fram emot samarbete med våra nya kollegor.

Vid den här tiden på året är vi i full gång med planeringen av nästa års miljöanalysbudget. Vi räknar med oönskade överraskningar igen, d.v.s. att inte få den utökade budget som vi har försök att få under ett antal år. Men oavsett budgetläget har vi några intressanta aktiviteter i pipelinen. Under hösten kommer vi att anordna en workshop för att diskutera SLU:s miljöanalysprogrammarbete med de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG). Vi kommer också att fortsätta vårt arbete med åtgärdsarbete inom jordbrukssektorn och planen är att även utveckla åtgärdsarbete för andra områden. Denna satsning är viktig för SLU men också för flera av våra samarbetspartners (t.ex. NV och Hav) som aktivt arbetar med återställande av ekosystemets struktur och funktion samt internationell rapportering av dessa aktiviteter (t.ex. till EU). Från några europeiska studier är det välkänt att relativt stora belopp oftast används för restaureringsarbete medan väldigt få studier inkluderar mätningar i form av övervakning för att kunna bedöma om ingreppet har haft önskad effekt. Helt enkelt, uppföljning behövs för att kunna lära av våra misstag. Sist men inte minst fortsätter vi med utvecklingen av SLU:s långa tradition av medborgarforskning genom att bygga upp kapacitet och hitta synergieffekter mellan olika delar av SLU.

Under våren fick vi höra intressanta föreläsningar från några av de nya utnämnda seniora miljöanalysspecialisterna. Dessa personer har en viktig ledande roll i utveckling och kvalitetssäkring av miljöanalysarbetet vid SLU, men även för integreringen mellan miljöanalys, forskning, utbildning och samverkan. Jag ser fram emot nya utnämningar i en snar framtid.

/Richard Johnson
Vicedekan med ansvarsområde fortlöpande miljöanalys

Tidigare dekanbrev

Dekanens sommarbrev: Kära kollegor på NJ-fakulteten!
Dekan Torleif Härd, juni 2021

Pandemin – har vi lärt oss någon läxa?
Vicedekan Johan Meijer, maj 2021

Inkluderande miljöer
Vicedekan Marina Queiroz, mars 2021

Visst finns det ljus i tunneln
Dekan Torleif Härd, december 2020

Corona, samarbete online och mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, november 2020

EU, livsmedelsstrategi och mer forskning
Vicedelan Göran Bergkvist, september 2020

Välförtjänt semester!
Prodekan Pär Forslund, juni 2020

Times They are a-Changin'
Vicedekan Richard Johnson, april 2020

God fortsättning på 2020: The International Year of Plant Health
Vicedekan Johan Meijer, februari 2020

Vi närmar oss jul och nytt år
Dekan Torleif Härd, december 2019

Tvär- och mångvetenskap för komplexa problem
Vicedekan Helena Hansson, oktober 2019

Förståelse för olikheter gör skillnad
Vicedekan Marina Queiroz, september 2019

Biologisk mångfald är NJ:s styrka
Dekan Torleif Härd, juni 2019

Förverkliga idéer inom fördubblingsprojektet
Vicedekan Göran Bergkvist, maj 2019

Meritering och det berömda klicket
Vicedekan Hanna Bergeå, mars 2019

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer
Prodekan Pär Forslund, januari 2019

Fakultetens områden är viktigare än någonsin
Dekan Torleif Härd, december 2018

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget
Vicedekan Richard Johnson, november 2018

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig självt
Vicedekan Göran Bergkvist, september 2018

Sommarlust och satsningar
Vicedekan Johan Meijer, juni 2018

När bär du knytblus?
Vicedekan Hanna Bergeå, maj 2018 

Våren och våra studenter
Prodekan Pär Forslund, mars 2018 

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd, december 2017

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut med NJ-fakultetens nyhetsbrev till alla fakultetens medarbetare. NJ:s nyhetsbrev produceras och skickas ut efter fakultetsnämndens möten.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: mw-red@slu.se