Dekanbrev

Senast ändrad: 26 september 2022
Jens Olsson

SLU:s expertis - kanske mer behövd än någonsin?

Efter en förhoppningsvis skön och vilsam sommar, som avrundats med oroväckande hög temperatur såväl i luft som i valrörelse, är det nu återigen dags att komma tillbaka till en vardag på jobbet.

Vad som väntar oss är förutom roliga och utmanande arbetsuppgifter, oklarheter i vilken politik som vår nya regering kommer att föra och vilka frågor som kommer att prioriteras. Jag hoppas att SLU:s roll i det lokala, nationella och globala hållbarhetsarbetet fortsatt uppmärksammas, nu när vår expertis och kompetens kanske är mer aktuell och behövd än någonsin.

I början av juli medverkade jag som SLU:s representant i den svenska delegationen vid FN:s högnivåmöte i New York om måluppfyllelsen av Agenda 2030. Bland annat diskuterades hållbarhetsmålen 14 och 15, där SLU har stor och avgörande kunskap, samt bidrar med underlag till den svenska rapporteringen av Agendan.

Det var fantastiskt att se så många länder representerade och engagerade människor samlade på en och samma plats, men rapporterna om hur det globala hållbarhetsarbetet fortskrider är allt annat än positiva. Måluppfyllelsen går alltför långsamt och i många fall åt fel håll, i stor utsträckning till av följd pandemin och Rysslands invasion av Ukraina, men också på grund av bristande politisk vilja och samhälleligt engagemang.

Det är väldigt tydligt att vi behöver kraftsamla för att åstadkomma den omfattande transformation som krävs för att nå de högt satta målen inom Agendan. Vi måste i högre grad tar med ungas och utsattas perspektiv i arbetet, i större utsträckning nyttja lokal kunskap från bland annat ursprungsbefolkningar, och ställa om så att ekonomisk tillväxt frikopplas från påverkan på den biologiska mångfalden. Vi vet vad som krävs för att nå målen. Men nu behövs, kanske mer än någonsin, politisk vilja och samhälleligt engagemang för att gå från ord till handling. 

Att SLU:s miljöanalys spelar stor roll för det svenska miljö- och hållbarhetsarbetet blev även tydligt under Miljöövervakningsdagarna i Umeå som för någon vecka samlade hela Sveriges miljöövervakare. SLU hade en framträdande roll under dagarna där våra miljöanalysexperter berättade om vår miljöövervakning, lagring av data, analys och miljöanalysnära forskning. Vi lanserade även en portal där en stor del av SLU:s öppna miljöanalysdata samlas.

På NJ-fakulteten fattade nämnden för fortlöpande miljöanalys innan sommaren beslut att förlänga uppdragen för flera av koordinatorerna för våra sju miljöanalysprogram. Därtill utsågs tre nya personer i koordinatororganisationen. Martyn Futter och Magnus Simonson tar över koordinering av program Försurning, och Stefan Larsson kliver in som biträdande koordinator för program Kust och hav. Varmt välkomna!

Vi har precis utlyst utvecklingsmedel för att utveckla miljöanalysen, och hoppas nu på många bra ansökningar från er medarbetare. Samtidigt fortsätter koordinatorerna för våra miljöanalysprograms arbetet med åtgärdsuppföljning och kartläggningen av hur de olika programmens verksamheter kopplar till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Den något osäkra närmaste framtiden till trots, så hoppas jag att vi fortsatt kan utveckla vår verksamhet och vara ständigt aktuella genom att ställa de viktiga frågorna och ge de vetenskapligt underbyggda och relevanta svaren. Önskar er alla en bra höst!

/Jens Olsson, vicedekan med ansvarsområde fortlöpande miljöanalys

Tidigare dekanbrev

Sommar, reflektion och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, juni 2022

Ny på jobbet - nya perspektiv
Prodekan Sara Hallin, februari 2022

…några tankar från idag och in i framtiden
Dekan Torleif Härd, december 2021

NJ-fakulteten och SLU i debatten
Prodekan Pär Forslund, oktober 2021

En höst att se fram emot med miljöanalysens verksamhet!
Vicedekan Richard Johnson, september 2021

Dekanens sommarbrev: Kära kollegor på NJ-fakulteten!
Dekan Torleif Härd, juni 2021

Pandemin – har vi lärt oss någon läxa?
Vicedekan Johan Meijer, maj 2021

Inkluderande miljöer
Vicedekan Marina Queiroz, mars 2021

Visst finns det ljus i tunneln
Dekan Torleif Härd, december 2020

Corona, samarbete online och mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, november 2020

EU, livsmedelsstrategi och mer forskning
Vicedelan Göran Bergkvist, september 2020

Välförtjänt semester!
Prodekan Pär Forslund, juni 2020

Times They are a-Changin'
Vicedekan Richard Johnson, april 2020

God fortsättning på 2020: The International Year of Plant Health
Vicedekan Johan Meijer, februari 2020

Vi närmar oss jul och nytt år
Dekan Torleif Härd, december 2019

Tvär- och mångvetenskap för komplexa problem
Vicedekan Helena Hansson, oktober 2019

Förståelse för olikheter gör skillnad
Vicedekan Marina Queiroz, september 2019

Biologisk mångfald är NJ:s styrka
Dekan Torleif Härd, juni 2019

Förverkliga idéer inom fördubblingsprojektet
Vicedekan Göran Bergkvist, maj 2019

Meritering och det berömda klicket
Vicedekan Hanna Bergeå, mars 2019

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer
Prodekan Pär Forslund, januari 2019

Fakultetens områden är viktigare än någonsin
Dekan Torleif Härd, december 2018

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget
Vicedekan Richard Johnson, november 2018

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig självt
Vicedekan Göran Bergkvist, september 2018

Sommarlust och satsningar
Vicedekan Johan Meijer, juni 2018

När bär du knytblus?
Vicedekan Hanna Bergeå, maj 2018 

Våren och våra studenter
Prodekan Pär Forslund, mars 2018 

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd, december 2017

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut med NJ-fakultetens nyhetsbrev till alla fakultetens medarbetare. NJ:s nyhetsbrev produceras och skickas ut efter fakultetsnämndens möten.

Relaterade sidor: