Dekanbrev

Senast ändrad: 16 september 2020
Göran Bergkvist

EU, livsmedelsstrategi och mer forskning

Skörden är nästan inne och regnet droppar utanför fönstret, inte utan att man njuter lite. Det har varit en arbetsam period för oss som har vår fältsäsong på sommaren, men min känsla är att det flutit på väldigt bra. EUs ”Green deal” och den svenska livsmedelsstrategin har verkligen satt fokus på NJ-fakultetens verksamhet och, utan någon färsk statistik att luta mig mot, tycker jag det verkar som att det pågår mer forskning i fält än det gjort under de år jag kan minnas (här öppnar jag för roligheter kopplade till mitt minne:-).

EU:s livsmedelsstrategi är som skriven för att passa SLU

EU-kommissionens motsvarighet till livsmedelsstrategin, ”från jord till bord-strategin - för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem” är som skriven för att passa SLU:s verksamhet. För någon vecka sedan lyssnade jag in till Näringsdepartementets sakråd om strategin där 50 organisationer fick tre minuter var på sig att komma med synpunkter. Trots att de flesta organisationer lyfte fram en del kritik, tycker jag ändå att det samlade omdömet blir att Sverige är redo att gå i en riktning mot ökad hållbarhet. Kritiken gick till exempel ut på att målen fokuserade på råvaruproduktionen och inte övriga livsmedelssystemet, att konkurrenskraft och lönsamhet inte lyftes tillräckligt, att det kan bli mycket regleringar för råvaruproduktionen, att proteinskiftet inte lyftes tillräckligt (det lyfts!) och att det var mer piska än morot.

När det gäller forskningsbehovet betonar strategin mikrobiom, mat från havet, urbana livsmedelssystem, alternativa proteinkällor, lösningar för förbättrad jordhälsa, samt agro-ekologiska lösningar för att minska behovet av pesticider och gödselmedel. Dessa prioriteringar är en försmak på vad som ska komma i form av utlysningar, så här gäller det att vi är på hugget. Samtliga de prioriterade områdena är inom fakultetens verksamhet och flera nystartade stora projekt, som Mistra Food Futures, Mistra Environmental Communication och EJP SOIL, ligger redan väl i linje med dessa prioriteringar. Vår nya vicerektor för samverkan och miljöanalys gjorde ett fint jobb i sakrådet med att presentera SLUs vilja och kompetens att bidra till strategin kan bli verklighet, snarare än att hon letade fel.

NJ-fakulteten har stor fördel av sin kompetens

Produktion och bevarande verkar ha kommit närmare varandra. EU-kommissionens strategi för biodiversitet är annorlunda än jord till bord strategin, men inte mer annorlunda än att de logiskt kan samexistera. Strategin trycker på att vi ska skydda områden med stort värde kopplat till biodiversitet och klimat, restaurera områden med dåligt fungerande ekosystem, förbättrade styrsystem och att tackla utmaningen att vända den globala trenden mot minskad biodiversitet. Jag tänker mig att dessa tankar är applicerbara i hållbar livsmedelsproduktion och att NJ-fakulteten har en stor fördel av att ha kompetens som kan integrera produktions och bevarandeperspektiv.

Kan jag ha mer utomhusundervisning?

Jag kommer som sagt från en sommar med fältarbete (i ärlighetens namn är det andra som gör det fysiska jobbet, men jag….bidrar), men har nu stenhårt landat vid skrivbordet. Undervisning, möten, handledning och jobb med manus. Allt ska göras från samma stol….som har börjat knarra (sjukt irriterande). Likväl är jag vid gott mod. Jag njuter av tillfällena då jag får träffa mina medarbetare och studenter i verkligheten. Studenterna träffar jag nästan bara utomhus. Jag funderar på hur jag kan ha mer utomhusundervisning.

Ha en bra höst!

/Göran Bergkvist, vicedekan för jordbruksvetenskap

Tidigare dekanbrev

Välförtjänt semester!
Prodekan Pär Forslund, juni 2020

Times They are a-Changin'
Vicedekan Richard Johnson, april 2020

God fortsättning på 2020: The International Year of Plant Health
Vicedekan Johan Meijer, februari 2020

Vi närmar oss jul och nytt år
Dekan Torleif Härd, december 2019

Tvär- och mångvetenskap för komplexa problem
Vicedekan Helena Hansson, oktober 2019

Förståelse för olikheter gör skillnad
Vicedekan Marina Queiroz, september 2019

Biologisk mångfald är NJ:s styrka
Dekan Torleif Härd, juni 2019

Förverkliga idéer inom fördubblingsprojektet
Vicedekan Göran Bergkvist, maj 2019

Meritering och det berömda klicket
Vicedekan Hanna Bergeå, mars 2019

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer
Prodekan Pär Forslund, januari 2019

Fakultetens områden är viktigare än någonsin
Dekan Torleif Härd, december 2018

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget
Vicedekan Richard Johnson, november 2018

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig självt
Vicedekan Göran Bergkvist, september 2018

Sommarlust och satsningar
Vicedekan Johan Meijer, juni 2018

När bär du knytblus?
Vicedekan Hanna Bergeå, maj 2018 

Våren och våra studenter
Prodekan Pär Forslund, mars 2018 

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd, december 2017

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut med NJ-fakultetens nyhetsbrev till alla fakultetens medarbetare. NJ:s nyhetsbrev produceras och skickas ut efter fakultetsnämndens möten.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: MW-RED@slu.se