Dekanbrev

Senast ändrad: 16 februari 2022
Sara Hallin

Ny på jobbet - nya perspektiv

Det är ett nytt år med ett nytt uppdrag nu när jag börjat som prodekan på NJ-fakulteten. Det är på deltid visserligen så forskarlivet finns kvar, men rollen som prefekt har jag lämnat. Det är alltid utmanande att gå från en roll där man är någorlunda bekväm och erfaren, till en helt ny roll där det finns mycket att lära.

Att nu befinna mig på en annan plats i SLU:s organisation innebär även ett nytt perspektiv. Saker och ting ser ju även bildligt talat olika ut beroende på ur vilken synvinkel man ser dem. Med nya perspektiv kan man komma ur invanda föreställningar och det öppnar upp för kreativitet.

Men jag skulle inte säga att jag byter perspektiv, som några kollegor formulerade det, utan snarare som att jag lägger till ytterligare ett perspektiv. Det ger förhoppningsvis en mer allsidig bild av de utmaningar jag ställs inför. Filosofen Ortega sa ungefär att perspektivet fulländas genom mångfalden av dess synpunkter. Jag har inte nördat in mig på teorin perspektivism, men ser fram emot den nya fakultetsnämndens arbete där olika perspektiv möts och där vi tillsammans kan ta genomarbetade beslut - just därför att vi tar in olika perspektiv. Forskning har visat grupper ofta fattar sämre beslut än individer då konsensus eftersträvas, eftersom viljan att smälta in är en stark drivkraft. Men det kan motverkas om det finns människor i gruppen med olika erfarenheter och det har vår fakultetsnämnd.

Att ha erfarenhet från olika roller ger inte bara perspektiv utan också förståelse för behov och hur beslut tas emot och landar inom olika delar av fakulteten. Mina erfarenheter som forsningsgruppsledare, prefekt och tidigare roller på fakultetsnivå känns därför som en tillgång i uppdraget som prodekan. Det är viktigt att försöka förstå och bekräfta de känslor som kan uppstå vid tuffa beslut där fakultetens bästa kanske går ut över institutioners eller individers intressen.

På ett personligt plan ser jag fram emot att träffa och interagera med många nya människor och lära från dem. Jag är också nyfiken på vilka utmaningar vi kommer ställas inför och ser fram emot tre spännande år!

/Sara Hallin, prodekan

Tidigare dekanbrev

…några tankar från idag och in i framtiden
Dekan Torleif Härd, december 2021

NJ-fakulteten och SLU i debatten
Prodekan Pär Forslund, oktober 2021

En höst att se fram emot med miljöanalysens verksamhet!
Vicedekan Richard Johnson, september 2021

Dekanens sommarbrev: Kära kollegor på NJ-fakulteten!
Dekan Torleif Härd, juni 2021

Pandemin – har vi lärt oss någon läxa?
Vicedekan Johan Meijer, maj 2021

Inkluderande miljöer
Vicedekan Marina Queiroz, mars 2021

Visst finns det ljus i tunneln
Dekan Torleif Härd, december 2020

Corona, samarbete online och mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, november 2020

EU, livsmedelsstrategi och mer forskning
Vicedelan Göran Bergkvist, september 2020

Välförtjänt semester!
Prodekan Pär Forslund, juni 2020

Times They are a-Changin'
Vicedekan Richard Johnson, april 2020

God fortsättning på 2020: The International Year of Plant Health
Vicedekan Johan Meijer, februari 2020

Vi närmar oss jul och nytt år
Dekan Torleif Härd, december 2019

Tvär- och mångvetenskap för komplexa problem
Vicedekan Helena Hansson, oktober 2019

Förståelse för olikheter gör skillnad
Vicedekan Marina Queiroz, september 2019

Biologisk mångfald är NJ:s styrka
Dekan Torleif Härd, juni 2019

Förverkliga idéer inom fördubblingsprojektet
Vicedekan Göran Bergkvist, maj 2019

Meritering och det berömda klicket
Vicedekan Hanna Bergeå, mars 2019

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer
Prodekan Pär Forslund, januari 2019

Fakultetens områden är viktigare än någonsin
Dekan Torleif Härd, december 2018

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget
Vicedekan Richard Johnson, november 2018

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig självt
Vicedekan Göran Bergkvist, september 2018

Sommarlust och satsningar
Vicedekan Johan Meijer, juni 2018

När bär du knytblus?
Vicedekan Hanna Bergeå, maj 2018 

Våren och våra studenter
Prodekan Pär Forslund, mars 2018 

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd, december 2017

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut med NJ-fakultetens nyhetsbrev till alla fakultetens medarbetare. NJ:s nyhetsbrev produceras och skickas ut efter fakultetsnämndens möten.

Relaterade sidor: