Dekanbrev

Senast ändrad: 20 december 2022
Dekan Torleif Härd, foto.
Torleif Härd. Foto: Pär Aronsson

En orolig omvärld till trots, så har det hänt mycket trevligt vid vår fakultet under året.

Till att börja med: de senaste veckornas guldregn från forskningsråden. Helt otroligt! Jag har i tidigare års bloggar suttit och myst över vad jag har betraktat som just ”guldregn”. I år är det ordet nästan ett understatement - så mycket nya bidrag har vi fått. Ett par av de andra fakulteterna har också gjort ovanligt bra ifrån sig. Det är intressant att konstatera att en del av ökningen i vår externfinansiering antagligen härrör från ett ökat intresse för ”våra frågor” i samhället och bland forskningsfinansiärerna. 

Årets höjdpunkt, när jag tänker tillbaka, har varit institutionsbesöken som prodekan Sara och jag gjorde under våren. Jag träffar ju våra medarbetare i stort sett hela tiden i alla möjliga sammanhang, men det kändes ändå imponerande och nästan lite mäktigt att få ta del av den bredd och höjd som vår fakultet spänner. Stort tack för det arbete ni la ner för att ta emot oss och visa upp era verksamheter!

En annan, återkommande, höjdpunkt under dekan-året är docentföreläsningarna i mars och i september. Det är öppna föreläsningar där våra yngre (karriärmässigt) lovande forskare ger mycket väl förberedda föreläsningar kring spännande forskning. Jag ser fram emot dessa varje gång och Sara och jag deltog båda i stort sett allihop i år. Synd bara att uppslutningen från fakulteten i övrigt ibland är lite tunn… Jag vill verkligen uppmana er att ta tillfället i akt att besöka 2023 års docentföreläsningar för att uppleva den spännande forskning som pågår vid våra olika institutioner! Uppslutningen från vissa institutioner (t ex mark och miljö) brukar dock vara god.

Ytterligare en kul sak som har hänt är att allmänhetens kännedom om SLU sakta ökar. I ledningsrådet i tisdags tog vi del av Kantar Publics så kallade anseendeindex. Våra så kallade anseendekritiska styrkor är många, och tre av de viktigaste är framgångsrik forskning, trovärdiga i media och framgångsrikt lärosäte. Det är ljuv musik i en dekans öron. Kännedomen har som sagt ökat, men just anseendet gör en liten dipp i år – enligt någons gissning på grund av de skriverier om vår skogsforskning som har publicerats under året (men vi framstår ju då trots allt som trovärdiga i media). Detta är dock med stor sannolikhet en tillfällig nedgång. Och de uttalanden som våra NJ-forskare har gjort i naturvårdsfrågorna har varit föredömligt sakliga och insiktsfulla!

Så vad kan vi önska oss och se fram emot under 2023? Först av allt naturligtvis att kriget tar slut och att Ryssland lämnar Ukraina - inget annat är viktigare. Men vi kan inom fakulteten se fram emot 2023 med tillförsikt. Tidigare och nya bidrag kommer att kräva hårt arbete och leda till spännande relevanta framsteg. Vi kommer att bryta ny mark inom vetenskapen och förmedla våra kunskaper till ytterligare en årskull av fantastiska studenter. Vi kommer att förse samhället med data och kunskap för beslutsunderlag. I detta avseende är SLU ett helt unikt universitet i Sverige! Det är viktigt att vi tänker på och är stolta över det ansvar som vi har.

Men först ska vi ta jul och njuta av ledigheten. Jag vill uppmana er att verkligen vara lediga. Jag vill att ni ska få ro och se tillbaka på de framsteg som ni har gjort under året och att ni ska känna stolthet över detta och tillförsikt inför nästa år. Detta är en fantastisk fakultet i alla bemärkelser och jag är verkligen stolt över er. Jag önskar er alla en fin ledighet och ett gott nytt år!

Med vänliga hälsningar,

Torleif, dekan 

Tidigare dekanbrev

Festlig oktober och kvalitet i forskarutbildningen
Vicedekan Petra Fransson, oktober 2022

SLU:s expertis - kanske mer behövd än någonsin?
Vicedekan Jens Olsson, september 2022

Sommar, reflektion och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, juni 2022

Ny på jobbet - nya perspektiv
Prodekan Sara Hallin, februari 2022

…några tankar från idag och in i framtiden
Dekan Torleif Härd, december 2021

NJ-fakulteten och SLU i debatten
Prodekan Pär Forslund, oktober 2021

En höst att se fram emot med miljöanalysens verksamhet!
Vicedekan Richard Johnson, september 2021

Dekanens sommarbrev: Kära kollegor på NJ-fakulteten!
Dekan Torleif Härd, juni 2021

Pandemin – har vi lärt oss någon läxa?
Vicedekan Johan Meijer, maj 2021

Inkluderande miljöer
Vicedekan Marina Queiroz, mars 2021

Visst finns det ljus i tunneln
Dekan Torleif Härd, december 2020

Corona, samarbete online och mång- och tvärvetenskap
Vicedekan Helena Hansson, november 2020

EU, livsmedelsstrategi och mer forskning
Vicedelan Göran Bergkvist, september 2020

Välförtjänt semester!
Prodekan Pär Forslund, juni 2020

Times They are a-Changin'
Vicedekan Richard Johnson, april 2020

God fortsättning på 2020: The International Year of Plant Health
Vicedekan Johan Meijer, februari 2020

Vi närmar oss jul och nytt år
Dekan Torleif Härd, december 2019

Tvär- och mångvetenskap för komplexa problem
Vicedekan Helena Hansson, oktober 2019

Förståelse för olikheter gör skillnad
Vicedekan Marina Queiroz, september 2019

Biologisk mångfald är NJ:s styrka
Dekan Torleif Härd, juni 2019

Förverkliga idéer inom fördubblingsprojektet
Vicedekan Göran Bergkvist, maj 2019

Meritering och det berömda klicket
Vicedekan Hanna Bergeå, mars 2019

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer
Prodekan Pär Forslund, januari 2019

Fakultetens områden är viktigare än någonsin
Dekan Torleif Härd, december 2018

Nya miljöanalysprogram på SLU trots ansträngd budget
Vicedekan Richard Johnson, november 2018

Uppsvinget i studentrekryteringen kommer, men inte av sig självt
Vicedekan Göran Bergkvist, september 2018

Sommarlust och satsningar
Vicedekan Johan Meijer, juni 2018

När bär du knytblus?
Vicedekan Hanna Bergeå, maj 2018 

Våren och våra studenter
Prodekan Pär Forslund, mars 2018 

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd, december 2017

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut med NJ-fakultetens nyhetsbrev till alla fakultetens medarbetare. NJ:s nyhetsbrev produceras och skickas ut efter fakultetsnämndens möten.

Relaterade sidor: