Eva Sandbergs avsiktsförklaring

Senast ändrad: 08 oktober 2021

Universitetslektor Eva Sandberg, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Uppdrag internt och externt:

  • 2018–2022 Ledamot i Fakultetsnämnden VH (FN-VH)
  • 2018–2022 Ledamot i Programnämnden VH (PN-VH), sedan 13 september 2021 vice ordförande
  • 2018–2022 Ledamot och VH-fakultetens representant i SLU:s Studiesociala råd (STRÅ)
  • 2018–2022: Ledamot i SLU:s Vetenskapliga råd för Djurskydd
  • 2013–2017: Institutionsstudierektor AFB, ledamot i programråden för veterinärprogrammet, djursjukskötarprogrammet, husdjursagronomprogrammet, etologi- och djurskyddsprogrammet, sport och sällskapsdjursprogrammet, samt bioteknolog och livsmedelsagronomprogrammet.
  • 2010–2013: Vice ordförande i fakultetens Grundutbildningsnämnd (GUN), ledamot i SLU:s Studiesociala råd (STRÅ), suppleant i SLU:s Grundutbildningsråd (GUR).
  • 2008–2010: Programnämndsordförande för de husdjursvetenskapliga programmen (PN-Husdjur), suppleant i fakultetens Grundutbildningsnämnd (GUN).
  • 1999–2007: Ledamot i Programnämnden för de husdjursvetenskapliga programmen
  • 2007–2013: Ledamot i fakultetens Smådjurskommitté.
  • Jag har suttit i ett antal arbetsgrupper genom åren, både inom fakulteten och fakultetsövergripande, samt varit med i de senaste programomläggningsarbetena för samtliga program på fakulteten.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten: Utökningen av antalet studenter på veterinär- och djursjukskötarprogrammen är viktiga frågor där det är angeläget att bibehålla hög kvalitet i undervisningen men också att säkerställa antal lärare/forskare så att relevanta praktiska moment och tillräcklig klinisk träning kan bibehållas.

Jag vill att fakulteten aktivt och kontinuerligt arbetar för att alla fakultetens anställda ska ha en hållbar och väl fungerande arbetsmiljö samt att i större utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla tjänstekategorier. Det är också viktigt att underlätta och främja samverkan mellan fakultetens institutioner samt mellan UDS och SLU.

Vad jag framförallt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden: Jag har erfarenhet av snart en mandatperiods arbete i fakultetsnämnden, jag har bred och lång erfarenhet av fakultetens verksamhet inom grundutbildning och kunskap om alla fakultetens program, vilket jag bland annat hoppas kan komma till nytta i arbetet med att utöka antalet veterinär- och djursjukskötarstudenter på SLU.

Några personliga rader: Jag bor med min man och våra tre barn på landet norr om Uppsala tillsammans med våra husdjur. Djur har alltid varit ett av mina huvudintressen både privat och i mitt arbete.

Basic information

Namn: Eva Sandberg

Anställning: Universitetslektor

Institution: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), SLU

Grundutbildning: Husdjursagronom, doktor i djurfysiologi

Jobbat på SLU sedan: 1993


Kontaktinformation