Johanna Penells avsiktsförklaring

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Universitetslektor Johanna Penell, institutionen för kliniska vetenskaper.

Jag tycker att två av fakultetens nyckelfrågor nu och framöver är kompetensförsörjning och kvalitet i utbildning och forskning. Vi behöver tänkta strategiskt och ligga steget före för att attrahera och hålla kvar skickliga forskare och lärare. Vi har fina infrastrukturer att nyttja på bästa möjliga sätt för att öka kompetens och erfarenhet hos studenterna på alla våra program samt nyttja i forskning.

Vi har blandade utmaningar inom grundutbildning – de flesta programmen ger kompetens som är eftertraktad på arbetsmarknaden men söktrycket varierar och för en del program behöver vi lyfta intresset för exempelvis områden relaterade till livsmedelsförsörjning.

Ett annat personligt intresse är hållbarhet inom arbete och ekonomi. Jag tillför erfarenhet inom universitetsarbete på olika plan och ett gott nätverk inom och utanför SLU, samt intresse för utveckling av våra verksamheter och strukturer. Jag kandiderar till fakultetsnämnden för att jag vill bidra och göra skillnad för VH-fakulteten och eftersom jag är intresserad av att arbeta med stora och komplexa frågor.

Basic information

Johanna Penell, universitetslektor i djuromvårdnad & docent i veterinärepidemiologi, institutionen för KV, legitimerad veterinär, jobbat på SLU sedan 2016.

Programstudierektor Djursjukskötarprogrammet 2016–2019.

Vicedekan med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå 2019–2021 vilket inkluderar ordförandeskap i Programnämnden PN-VH.

Vald till ledamot av fakultetsnämnden 2019–2022.

Extern utvärderare av University College Dublin Bachelor program in veterinary nursing 2019–2022, extern utvärderare Köpenhamns veterinärutbildning 2021, expert i utvärderingen av Linnéuniversitetets kvalitetsarbete genom Universitetskanslerämbetet 2021–2022, SLUs representant/expert inom Utredningen för en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (N 2021:04).

Totalt 41 vetenskapliga publikationer varav 4 det senaste året (inklusive en som förste och en som sisteförfattare), h-index Scholar på26, >5500 citeringar.


Kontaktinformation