Dirk-Jan de Koning avsiktsförklaring

Senast ändrad: 06 oktober 2021

Dirk-Jan de Koning – professor i husdjursgenetik, institutionen för husdjursgenetik (HGEN).

Ambitioner som Prodekan

  • Ta fakultetens strategi från plan till praktik
  • Vidareutveckla processen för kompetensförsörjning för att säkerställa fakultetens utveckling inom utbildning, forskning och samverkan
  • Bibehålla en attraktiv doktorandutbildning med många sökande till doktorandtjänster, inkl. Sverige.
  • Ökad internationalisering med förbättrad kommunikation på engelska, även på fakultetsnivå.
  • Fortsatt fokus på att attrahera större forskningsprojekt inom våra strategiska områden.
  • Starta en dialog med VH institutioner kring hur vi kan öka kritisk massa och hantera tvärvetenskapliga ämnen

Anställningshistorik

1996–1997 Forskare, MTT Finland (idag LUKE)

1997–2001 Doktorand, Wageningen Universitet, NL

2001–2010 Post-Dok, Career track fellow (2003), Principal Investigator (2007), Roslin Institutet, UK, (gick ihop med University of Edinburgh 2008)

2010– Professor i husdjursgenetik, institutionen för husdjursgenetik (HGEN), SLU

Utbildning

1996: MSC husdjursvetenskap, Wageningen Universitet, NL)

2001: PhD livsvetenskaper, Wageningen Universitet, NL. Avhandling: “Identification of (non-) Mendelian factors affecting pork production”

Ledarskap på SLU

2010–2017 Avdelningschef för kvantitativ genetik, HGEN

2013–2017 Stf. prefekt (5 %), HGEN

2017–2019 Stf. prefekt (30 %, delad uppdrag med Lotta Rydhmer), HGEN

2019–2022 Vicedekan på VH-fakulteten med ansvar för forskning och forskarutbildning(50 %), inklusive medlemskap i olika råd och nämnden samt ordföranderoll i FUN och tre styrgrupper

Övriga intressen

Stort intresse för olika aspekter av vetenskaplig publicering och stöder en stark roll för så kallade ”learned societies”. Utländsk medlem i KSLA, som är en av få sammanhang där han fortfarande känner sig "ung". Tycker om att bo på landet med sin fru och en skara av hundar, katter och ankor. Balanserar relativ framgång som forskare med regelbundna bakslag som ryttare. Gillar träning, men inte lika mycket som han gillar att laga, och äta, god mat! Kan hålla många bollar i luften samtidigt (inte bokstavligt). Om han någonsin går i pension blir det som småbrukare i centrala Finland.


Kontaktinformation