Bodil Ström Holst avsiktsförklaring

Senast ändrad: 08 oktober 2021

Bodil Ström Holst. Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Andra uppdrag internt/externt,

Jag har varit ledamot i fakultetsnämnden den senaste treårsperioden (2019-2022). Jag är också ordförande för fakultetens kommitté för smådjursfrågor (2019-2022) och för Carenet, ett nordiskt nätverk för forskare och djurhälsopersonal intresserade av klinisk veterinärmedicinsk forskning.

Jag är ledamot i ledningsgruppen för Uppsala Diabetes Centre (sedan 2021) och i nämnden för CRU, centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala (sedan 2021). Tidigare uppdrag vid SLU innefattar bland annat ordförande för Smådjurskommittén (2010-2013), föreståndare för CRU (Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, 2007-2016), ledamot i styrgruppen för forskarskolan ”Translational and comparative medicine” (2014-2016), programchef för den tidigare fakultetsövergripande forskningsplattformen vid SLU Framtidens djurhälsa och djurvälfärd (2010-2016) och chef för avdelningen för reproduktion vid institutionen för kliniska vetenskaper (2016-2019).

Externa uppdrag innefattar att jag är ledamot i VeTA-bolagets och VeTA-föreningens styrelser, och i dessa arbetar med vidareutbildning för personal inom djurens hälso- och sjukvård. Jag är också ledamot i den nationella samverkansgruppen för hundvälfärd, ordförande för Sällskapet för smådjursreproduktion och vice ordförande i Mats F och Catharina Linde Forsbergs stiftelse.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

Kompetensförsörjningen är en viktig och högaktuell fråga med det ökade intaget av studenter på veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. En viktig fråga är hur vi kan utveckla verksamheten genom att ta tillvara kompetens på ett sätt som stärker och utvecklar såväl individer som organisatoriska strukturer. För att kunna utveckla och utöka såväl undervisning som forskning behöver vi bli fler, och att kunna erbjuda anställningar som tar tillvara den kompetens vi behöver är angeläget.

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden

Jag har ett utvecklat nätverk både internt och externt, liksom erfarenhet av att arbeta i den tidigare fakultetsnämnden och med djurhälsa och djurvälfärd från flera perspektiv.

Några personliga rader.

Jag trivs bättre i skogen än vid havet, men har inget emot vatten. Fritidshusen blir allt fler, och jag tycker det är roligt att ha gjort en härlig mula.

Basic information

Namn

Bodil Ström Holst

Anställning

Jag är sedan 2017 samverkanslektor i sällskapsdjurens hälsa och sjukdomar, särskilt hund och katt

Institution

Institutionen för kliniska vetenskaper

Grundutbildning

Legitimerad veterinär, utbildad vid SLU, examen 1990. Jag disputerade vid SLU 1999 och blev docent 2007. Sedan 2001 är jag europeisk specialist i husdjursreproduktion (Dipl ECAR).

Jobbat på SLU sedan

Jag har jobbat på SLU sedan 2006, och 1990–1999. Mellan 1999 och 2006 arbetade jag på SVA.


Kontaktinformation