Johan Bröjers avsiktsförklaring

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Professor Johan Bröjer, institutionen för kliniska vetenskaper.

Ingterna och externa uppdrag

Internt: SLU:s hästkommitté, ledningsgruppen för KV, studierektor för forskarutbildning på institutionsnivå (KV), kursledare inom grundutbildningen (häst), ansvarig för forskningsprocessen vid KV, ledamot av arbetsgruppen för specialistkliniker vid UDS, ledamot av fakultetsnämnden (senaste mandatperioden), arbetsgrupper i tillsammansprojektet, styrelseledamot i Uppsala diabetescenter, forskningsinfrastrukturrådet vid SLU.

Externt: Veterinärförbundets normgrupp för hästpraktik, Läkemedelverkets arbetsgrupp för dosering av antibiotika till häst, Sveriges veterinärmedicinska sällskaps arbetsgrupp för skapande av riktlinjer för användning av antibiotika inom hästsjukvården, ESK häst (examinationsgruppen för svensk specialistkompetens i hästens sjukdomar),

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

  • Prioritera kärnverksamheten vid VH-fakulteten (undervisning och forskning).
  • Stimulera till ökad samverkan inom VH-fakulteten (forskning och undervisning) men också utåt mot näringen och andra universitet.
  • Ekonomiska medel för ökning av veterinärutbildningen skall leda till ökad andel lärartjänster och förbättrade undervisningslokaler. Medel skall inte tillfalla UDS verksamhet.
  • Arbeta för en långsiktig strategi med goda arbetsvillkor när det gäller att få fram nya medarbetare till VH-fakulteten i framtiden (strategier för doktorandtjänster, tjänster och karriärvägar).
  • Utveckla samarbetet mellan VH-fakulteten och UDS så att det kan bli en framgångsrik plattform för klinisk utbildning, forskning och specialistutbildning utan att det tär på VH-fakultetens resurser. Utveckla, tydliggöra och stärka VH-fakulteten som samarbetspartner gentemot UDS.

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden: En bakgrund vid SLU som lärare, forskare och kliniker med verksamhet som sträcker sig över flera institutioner kombinerat med internationell erfarenhet av undervisning och forskning ger en bred kunskap. Min bakgrund som klinisk lärare och forskare har också gett mig insikt i hur verksamheten vid UDS bedrivs och hur det är att verka inom UDS med undervisning och klinisk forskning. Jag är en noggrann, engagerad och positiv person som tror på team-work. Att ta in synpunkter från många och ha en efterföljande konstruktiv dialog ger kvalitetssäkring när problem skall lösas eller beslut skall fattas.

Några personliga rader: Driver på fritiden familjejordbruk med inriktning på fåravel med pälsfår. Trivs allra bäst med familjen, i traktorhytten, på fälten eller i ladugården med fåren. Gillar kontrasterna i mitt liv – akademiskt arbete med undervisning och forskning kontra jordnära arbete med fötterna i den uppländska myllan.

Basic information

Anställning: Professor i internmedicin för häst

Institution: Kliniska vetenskaper (KV)

Grundutbildning: Veterinär

Jobbat på SLU sedan: Jag gjorde en ettårig internship i hästmedicin och hästkirurgi vid SLU 1995. Efter en residency i internmedicin för häst och idisslare samt en MSc vid Ontario Veterinary College University of Guelph, Kanada började jag som Universitetsadjunkt i hästmedicin 1999 vid SLU.


Kontaktinformation