Anne-Lie Blomströms avsiktsförklaring

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Forskare Anne-Lie Blomström, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Andra uppdrag internt/externt: Förutom att jag bedriver forskning och är involverad inom undervisningen (delkursledare, examinator, handledare och föreläsare) så är jag även en av koordinatorerna på VH-fakultetens forskarskola GS-VMAS. Externt är jag just nu del av Regeringens vetenskapliga referensgrupp för covid-19-vaccin. Jag har mellan 2015–2021 suttit i ”ICTV Anelloviridae Study Group”.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten: Verka för att vara en attraktiv arbetsplats både för att kunna rekrytera in ny kompetent personal men även bibehålla nuvarande personal. Ur ett forskarperspektiv så behövs bl.a. tydliga och inkluderande meriterings/karriärsvägar, en bred och högklassig infrastruktur, ett bra forskningsklimat samt att forskningstid kan prioriteras. Jag tycker även det är viktigt att vi värnar om att VH och SLU bedriver och uppmuntrar grundforskning parallellt med tillämpad forskning. På undervisningssidan är det förstås viktigt att om antalet studenter ökar så måste det bli utökade personalresurser samt ökning av resurser och lokaler för att kunna fortsätta bedriva högkvalitativ undervisning.    

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden: Jag har arbetat på som forskare i ganska många år nu och anser att jag har bra insikt i och erfarenhet av olika aspekter kopplat till denna del av VHs verksamhet. Sedan har jag även erfarenhet i SLUs övriga verksamheter såsom grund- och forskarutbildning.

Några personliga rader: Jag kommer ursprungligen från Jönköping men blev kvar efter utbildningen. På fritiden har jag som ambition att komma igång och träna men det går väl lite upp och ner med det ... Men annars uppskattar jag bl.a. promenader, ljudböcker, fik- och restaurangbesök och resor.

Basic information

Namn: Anne-Lie Blomström

Anställning: Forskare

Institution: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)

Grundutbildning: Jag läste bioteknologiprogrammet på SLU och tog examen 2004

Jobbat på SLU sedan: Jag doktorerade på SLU 2006–2010 och efter min doktorsexamen har jag varit på SLU med undantag för 2-års postdoc i Skottland mellan 2013–2014


Kontaktinformation