Resultat av valet till fakultetsnämnd 2022–2024

Senast ändrad: 04 november 2021

Här är presentationen av de personer på VH som är valda till fakultetsnämnden kommande mandatperiod 2022–2024.

Valet till dekan och prodekan är rådgivande. Det är rektor som fattar det slutgiltiga beslutet. Det förväntas fattas den 17 november.

Här är det officiella protokollet

Dekan

Rauni Niskanen, foto.

Rauni Niskanen

Avsiktsförklaring

Prodekan

Dirk Jan de Koning, foto.

Dirk Jan de Koning
Institutionen för husdjursgenetik

Avsiktsförklaring

Ledamöter

Anne-Lie Blomström, foto.

Anne-Lie Blomström
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap,
anne-lie.blomstrom@slu.se

Avsiktsförklaring

Johan Bröjer, foto.

Johan Bröjer
Institutionen för kliniska vetenskaper, johan.brojer@slu.se

Avsiktsförklaring

Ingrid Ljungvall, foto.

Ingrid Ljungvall
Institutionen för kliniska vetenskaper, ingrid.ljungvall@slu.se

Avsiktsförklaring

Johanna Penell, foto.

Johanna Penell
Institutionen för kliniska vetenskaper, johanna.penell@slu.se

Avsiktsförklaring

Eva Sandberg, foto.

Eva Sandberg
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, eva.sandberg@slu.se

Avsiktsförklaring

Bodil Ström Holst, foto.

Bodil Ström Holst (med Fedra)
Institutionen för kliniska vetenskaper, bodil.strom-holst@slu.se

Avsiktsförklaring

Första suppleant

Stefan Gunnarsson, foto.

Stefan Gunnarsson
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, stefan.gunnarsson@slu.se

Avsiktsförklaring

Andra suppleant

Anders Kiessling, foto.

Anders Kiessling
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, anders.kiessling@slu.se

Avsiktsförklaring


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87