Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Senast ändrad: 06 september 2021

På denna sida samlar vi den information som rör valet för VH:s nya fakultetsnämnd som ska väljas under hösten. Innehållet kommer alltså att fyllas på med nya uppgifter vartefter saker beslutas.

Nomineringsperioden

Fram till den 20 augusti kunde de röstberättigade vid VH-fakulteten nominera personer till posterna som dekan, prodekan och ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnden.

Efter nomineringsperioden kommer valberedningen arbeta fram ett förslag vilket preliminärt presenteras för de röstberättigade den 23 september.

Ett mejl har skickats till alla röstberättigade på VH med information om hur nomineringsprocessen går till samt en e-postadress att skicka sina eventuella nomineringar till.

Fria nomionieringar

Det kommer att finnas ytterligare en möjlighet för de röstberättigade att nominera kandidater till fakultetsnämnden, de som kallas fria nomineringar. Möjligheten till fria nomineringar kan preliminärt göras under perioden 23 september till 5 oktober.

Hearing

Hearingen med de som är nominerade till VH:s fakultetsnämnd sker den 27 oktober 12.30–14.30. Mer information kommer.

Valet

Valet sker elektroniskt under perioden 25 olktober till den 2 november.

Ledamöter till valberedningen utsedda

Fakultetsnämnden har under våren fattat beslut om VH-fakultetens valberedning. I januari 2021 inbjöds de röstberättigade att nominera kandidater till ny valberedning för mandatperioden 1 juni 2021–31 maj 2024. Totalt inkom 15 nomineringar.

Utsedda ordinarie ledamöter med personlig suppleant inom parentes:

 • Karin Vargmar, ordförande, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)
  (Ingrid Hansson, BVF)
 • Tomas Bergström, vice ordförande, institutionen för husdjursgenetik (Hgen)
  (Åsa Ohlsson, Hgen)
 • Anders Karlsson, institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH)
  (Lena Lidfors, HMH)
 • Ann-Sofi Bergqvist, institutionen för kliniska vetenskaper (KV)
  (Renée Båge, KV)
 • Nils Fall, institutionen för kliniska vetenskaper (KV)
  (Jens Häggström, KV)
 • Johan Dicksved, institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
  (Birgitta Åhman, HUV)
 • Sara Ringmark, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
  (Lars Roepstorff, AFB)

Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 070-203 33 14, 018-67 16 87

Sidansvarig: mw-red@slu.se