Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Senast ändrad: 04 november 2021
Foto: Jenny Svennås Gillner.

På denna sida samlar vi den information som rör valet för VH:s nya fakultetsnämnd som ska väljas under hösten. Innehållet kommer alltså att fyllas på med nya uppgifter vartefter saker beslutas.

Valet är avgjort

Här kan du se resultatet

Tidigare information

Viktiga datum

29 september

Valberedningen presenterar sitt förslag och inbjuder samtidigt till ytterligare nomineringar

8 oktober

Sista dag för fria nomineringar

27 oktober

Hearing med nominerade kandidater klockan 12.30–14.30

25 oktober–2 november

Valperiod

Valberedningens förslag

Valberedningens uppgift har varit att lämna förslag till de tio ordinarie ledamöter och suppleanter som ska utses till fakultetsnämnden för perioden 2022–2024. Förslaget omfattar även förslag på dekan och prodekan.

I valberedningens uppdrag har varit att i förslaget beakta exempelvis ämnesmässig fördelning, geografiska aspekter, jämställdhetsaspekter samt eventuella övriga relevanta faktorer.

Dekan och prodekan

 • Ordförande och dekan: docent Rauni Niskanen
 • Vice ordförande och prodekan: professor Dirk-Jan de Koning

Åtta ordinarie ledamöter/ suppleanter:

 • Forskare Anne-Lie Blomström, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
 • Professor Johan Bröjer, institutionen för kliniska vetenskaper
 • Universitetslektor Stefan Gunnarsson, institutionen för husdjurens miljö och hälsa
 • Professor Anders Kiessling, institutionen för husdjurens utfodring och vård
 • Universitetslektor Ingrid Ljungvall, institutionen för kliniska vetenskaper
 • Universitetslektor Johanna Penell, institutionen för kliniska vetenskaper
 • Universitetslektor Eva Sandberg, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
 • Universitetslektor Bodil Ström Holst, institutionen för kliniska vetenskaper

Presentation av nominerade

Här kan du se vilka som är nominerade samt läsa en presentation.

Fria nomineringar

Den 8 oktober var sista dagen för fria nomineringar.

Nomineringsperioden

Fram till den 20 augusti kunde de röstberättigade vid VH-fakulteten nominera personer till posterna som dekan, prodekan och ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnden.

Efter nomineringsperioden kommer valberedningen arbeta fram ett förslag vilket preliminärt presenteras för de röstberättigade den 23 september.

Ett mejl har skickats till alla röstberättigade på VH med information om hur nomineringsprocessen går till samt en e-postadress att skicka sina eventuella nomineringar till.

Fria nominieringar

Det kommer att finnas ytterligare en möjlighet för de röstberättigade att nominera kandidater till fakultetsnämnden, de som kallas fria nomineringar. Möjligheten till fria nomineringar kan preliminärt göras under perioden 23 september till 5 oktober.

Hearing

Hearingen med de som är nominerade till VH:s fakultetsnämnd sker den 27 oktober 12.30–14.30. Mer information kommer.

Valet

Valet sker elektroniskt under perioden 25 olktober till den 2 november.

Nu öppet för fria nomineringar

Valberedningen inbjuder till ytterligare nomineringar vilket innebär att den som är röstberättigad som anser att ytterligare personer än de som valberedningen föreslagit bör väljas in i fakultetsnämnden har möjlighet att nominera ytterligare kandidater.

Fritt nominerade kandidater får nomineras enbart om de är disputerade och har den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens som avses i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434. De fria nomineringarna ska ha inkommit till valberedningen fram till den 8 oktober. Se här de formella kriterierna för att nominera samt korrekt blankett för dessa

Ledamöter till valberedningen utsedda

Fakultetsnämnden har under våren fattat beslut om VH-fakultetens valberedning. I januari 2021 inbjöds de röstberättigade att nominera kandidater till ny valberedning för mandatperioden 1 juni 2021–31 maj 2024. Totalt inkom 15 nomineringar.

Utsedda ordinarie ledamöter med personlig suppleant inom parentes:

 • Karin Vargmar, ordförande, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)
  (Ingrid Hansson, BVF)
 • Tomas Bergström, vice ordförande, institutionen för husdjursgenetik (Hgen)
  (Åsa Ohlsson, Hgen)
 • Anders Karlsson, institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH)
  (Lena Lidfors, HMH)
 • Ann-Sofi Bergqvist, institutionen för kliniska vetenskaper (KV)
  (Renée Båge, KV)
 • Nils Fall, institutionen för kliniska vetenskaper (KV)
  (Jens Häggström, KV)
 • Johan Dicksved, institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
  (Birgitta Åhman, HUV)
 • Sara Ringmark, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
  (Lars Roepstorff, AFB)

Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87