Vilis Brukas

Senast ändrad: 08 november 2021
Vilis Brukas

Professor Vilis Brukas, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, valdes till andre suppleant.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

  1. Att utveckla fakultetens utbildningar genom att höja kvaliteten och att därigenom öka attraktiviteten på våra kurser och program
  2. Att skapa bättre karriärvägar, inklusive tydligare alternativ för unga forskare, bättre förutsättningar för befordran till professor och att undervisning klassas tydligare som en merit.

Andra frågor skulle jag prioritera:

  • Strategisk positionering av fakulteten som ett svar på den ökade konkurrensen från andra aktörer inom högre skogsutbildning och tillämpad forskning
  • Öka tvärvetenskaplighet i fakultetens forskning och lyfta kapaciteten inom samhällsvetenskap ”i huset” (snarare än att lägga ut den till andra)
  • Utveckla fakulteten som en del av ”ett SLU” och att utnyttja fakultetens geografiska spridning på bästa sätt
  • Motarbeta den övergripande trenden mot ökad byråkratisering, för att ge mer tid och utrymme för lärare att undervisa och för forskare att forska.

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden

När det gäller mina personliga egenskaper tror jag att fakultetsnämnden skulle kunna dra nytta av min hållning att agera rakt och öppet och min drivkraft att få saker och ting genomförda.

Jag är utbildad som en ”klassisk jägmästare”, men under åren blivit mer och mer intresserad av den mänskliga dimensionen inom skogsbruket. Det har lett till min nuvarande specialisering inom skogspolitik och skoglig planering. I min forskning försöker jag undersöka de stora sammanhangen, till exempel varför skogen sköts så fundamentalt olika i länderna runt Östersjön. Jag brinner för lärande och har bidragit till undervisning på SLU genom flera roller och uppdrag: som lärare, kurs- och programledare, och som medlem i fakultetens och senare även i SLUs utbildningsnämnd. Det har varit en fröjd att få uppleva några positiva resultat av mitt engagemang, som till exempel det aktiva alumninätverket inom mastersprogrammet Euroforester och nyligen den flygande starten för SLU:s första internationella kandidatprogram – Forest & Landscape.

Grundutbildning

Master degree, Forest Science, Lithuanian University in Agriculture, 1997

PhD degree, Forestry- and Nature Resource Planning,  Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark, 2000

Jobbat på SLU sedan

2001


Kontaktinformation