Torgny Näsholm

Senast ändrad: 08 november 2021
Torgny Näsholm. Foto: Marcus Wallenberg Prize

Professor Torgny Näsholm, institutionen för skogens ekologi och skötsel, valdes till ledamot.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten och vad jag kan tillföra

Fakulteten har en mycket stark position inom skogsforskningen innefattande bland annat skogsträdens biologi, skogsekosystem och skogsskötsel. Att ge goda förutsättningar för unga forskare att göra karriär vid fakulteten samt att erbjuda goda möjligheter vid rekryteringar samt för etablerade forskare att bedriva forskning av världsklass är viktiga faktorer för att fakulteten ska behålla och vidareutveckla sin ledande position. Jag har varit forskare och lärare i mer än tre decennier. Trots, eller kanske tack vare, det känns det mer och mer inspirerande och jag hoppas kunna tillföra erfarenheter och tankar i nämndens arbete.

Fakulteten behöver även stärka sin samverkan och kommunikation såväl internt som externt så att våra forskningsresultat når ut och kommer samhället till nytta och diskuteras på ett nyanserat sätt - inte minst mot bakgrund av SVT:s serie ”Slaget om skogen”, som gjorde mig både förvånad och bedrövad. Skogen är en begränsad resurs som ska brukas och i vissa fall bevaras på bästa sätt. För att nå dit behövs både skogsforskning i världsklass och kanaler för diskussioner där forskning och kunskap skiljs från allmänt tyckande.

Några personliga rader

Som alla andra har jag mest hållit mig hemma det senaste året. Innan Covid reste jag ganska mycket. En hel del tid går åt till att hålla gamla sommarstugor från förfall. Resten går åt till att hålla koll på en 6-månaders unghund.

Grundutbildning

Kandidatexamen i Biologi, Umeå Universitet

Vid SLU sedan

1986

Uppdrag 

  • VD Arevo AB 2017-2019 (CSO 2020-)
  • Vicedekan Skogsfakulteten med ansvar för forskningsfrågor 2010-2013.
  • Formas forskarråd 2010-2015
  • Extern ledamot vid Naturvetenskapliga Fakulteten, Umeå Universitet 2012-2014

Kontaktinformation