Ove Nilsson

Senast ändrad: 09 december 2021
Ove Nilsson

Professor Ove Nilsson kandiderar som andre suppleant.

Namn: Ove Nilsson

Anställning: Professor (sedan 2002)

Institution: Skoglig Genetik och Växtfysiologi

Grundutbildning: ”Grön” biologi vid Göteborgs universitet samt specialisering mot molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Jobbat på SLU sedan: 1993

Erfarenheter från andra uppdrag internt och externt:
24 års erfarenhet som forskningsledare.

Två tidigare perioder i fakultetsnämnden.

Sedan 2005 föreståndare för Umeå Plant Science Centre – ett samarbete mellan SLU och Umeå Universitet. Sedan 2007 ledare för UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik, senare Vinnova Kompetenscentrum. Ett av Sveriges största skogsforskningsprojekt där excellent grundforskning tas till praktiska applikationer i skogsbruket i nära samarbete med skogsindustriella parter och forskningsinstitut. Här har jag skapat mig ett brett nätverk inom svensk skogsindustri.

Har handlett 10 doktorander till disputation.

Undervisar på ett flertal kurser vid SLU och UmU. Har utvecklat nya kurser och utbildningsprogram.

Vetenskaplig rådgivare åt stora växtforskningscenter och forskningsprogram i Paris, Lissabon, Köpenhamn, Helsingfors och Åbo.

Har utvärderat kemi/biologi-forskningen vid Lunds universitet samt stora forskningsprogram i Spanien.

Tidigare medlem i SLU’s forskarråd som ger strategisk rådgivning åt rektor och ledningsgrupp.

Representerar SLU i styrelsen för ”Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi” (CERE).

Medlem av finska LUKEs ”stakeholder advisory board”.

Ledamot av Kungliga vetenskapsakademin (KVA) samt Kungliga skogs och lantbruksakademin (KSLA).

Invald medlem av European Molecular Biology Organization (EMBO).

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten:

Att upprätthålla en excellent forskning och utbildning inom ämnen av relevans för ett hållbart utnyttjande av bioresursen skog, hela vägen från grundforskning till praktik med starkt stöd och integrering av den fortlöpande miljöanalysen. Det är kombinationen av alla dessa delar som är SLUs stora styrka och gör oss unika! Här måste fakulteten vara odiskutabelt bäst i Sverige och upprätthålla sin position som en av de bästa i världen. Vi behöver också vara mycket mer synliga nationellt och internationellt.

Goda relationer med avnämarna, men med bibehållen hög integritet, och ett tydliggörande av fakultetens betydelse och roll i förhållande till andra aktörer. Tydliga karriärvägar.

Vad jag framför allt kommer tillföra den nya fakultetsnämnden:

Erfarenhet av hur excellent grundforskning kan tas hela vägen till tillämpningar i praktiskt skogsbruk och skogsindustri. Ett starkt industrinätverk. Erfarenhet av samverkan med andra universitet.

Några personliga rader:

Har växt upp med ett starkt natur- och naturvårdsintresse. Först via Scouterna och sedan som aktiv inom Fältbiologerna, speciellt intresserad av fåglar, botanik och lavar. Har varit aktiv friluftsledare och är utbildad fjäll-ledare. Har tillsammans med min far och mina bröder brukat 20 ha skog på Västgötaslätten. Är aktiv körsångare.


Kontaktinformation