Ola Lindroos

Senast ändrad: 08 november 2021
Ola Lindroos

Professor Ola Lindroos, institutionen för skogens biomaterial och teknologi, valdes till ledamot.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

Jag har under den innevarande mandatperioden varit vice-dekan med ansvar för grundutbildningsfrågor, och det är också det område som jag främst intresserar mig för och som jag kan bidra till i den nya fakultetsnämnden. Många stora och viktiga ändringar är genomförda, men det finns fortsatt mycket att göra för att fortsätta och förvalta utvecklingen inom grundutbildningen. Inkluderat i detta finns viktiga framtidsfrågor som fakultetens kompetensförsörjning utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten, tillvaratagande av fakultetens kompetens oberoende av ortsplacering, samt att fortsätta det långsiktiga arbetet med att locka studenter till våra utbildningar.

Några personliga rader

Jag bor i ett hus i Holmsund utanför Umeå tillsammans med min sambo, två barn och ett oräkneligt antal husdjur. Fritidsintressen är, hör och häpna, friluftsaktiviteter, jakt och fiske!

Grundutbildning

Jägmästarexamen

Jobbat på SLU sedan

2002

Uppdrag

Jag är biträdande koordinator för IUFROs Division 3 ’Forest operations engineering and management’ samt koordinator för enhet 3.10 ’Forest robotics and digital forest operations’.


Kontaktinformation