Göran Ericsson

Senast ändrad: 08 november 2021
Göran Ericsson

Professor Göran Ericsson, institutionen för vilt, fisk och miljö valdes som ordförande och dekan.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

Bilden av SLU och vår verksamhet vid S-fak. Fortsatt satsning på att utveckla vår forskning, utbildning, miljöanalys och samverkan inom verksamhetsområdet skog inklusive skogsekosystem och dess hållbara brukande. Ett SLU.

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden

Bred kunskap om hela SLU, om den gröna och blå sektorn nationellt och internationellt. Som dekan vill jag att vi utgår från det som är bra, tar kliv framåt och ser till att våra frågor tar plats och gör skillnad inom och utanför SLU. Vi utvecklar verksamheten om och när det behövs. Liksom att vi förenklar när vi kan. I min roll kommer jag därför att arbeta tätt tillsammans med fakultetsnämnden och prefekterna givet deras olika uppdrag. Vi har SLUs bästa medarbetare och välskötta institutioner som verkligen vill göra skillnad. Som ordförande för fakultetsnämnden ska jag på bästa sätt bidra till att utveckla SLUs verksamhetsidé och att stimulera till att vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt förhållningsätt - som vi kombinerar med ett nyfiket, öppet perspektiv som är inkluderande. Det är inte bara värt att veta – det är värt att diskutera också!

Några personliga rader

Jag har ett positivt förhållningssätt som ger att det mesta går att lösa i livet. Både privat och yrkesmässigt verkar jag efter devisen ”med planering kan vi hantera det okända, men vi kan inte improvisera utan planering”. Jag har ett stort samhällsintresse och ett driv att försöka förstå vad händer utanför SLU. När jag inte är SLUare är jag med min familj någonstans i vår natur, verkar som ledare inom det ideella föreningslivet eller slappar framför brasan i soffan.

Grundutbildning

Magisterexamen i biologi och ekonomi från Uppsala universitet 1994

Jobbat på SLU sedan

1998 i varierande omfattning och roller, samt en kort period 1993

Uppdrag

EU/REA (Genomförandeorganet för forskning), KSLA, Norges forskningsråd, Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Umeå universitet; Arktiskt centrum vid Umeå universitet (ARCUM), Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE), stf prefekt 2007-2016, prefekt sedan 2016, lärarrepresentant SLUs styrelse 2011-2017


Kontaktinformation