Frauke Ecke

Senast ändrad: 08 november 2021
Frauke Ecke

Universitetslektor Frauke Ecke, institutionen för vilt, fisk och miljö, valdes till ledamot.

Viktiga framtidsfrågor för fakulteten

  1. Ett SLU! Karriärmöjligheterna måste vara de samma på hela SLU, oberoende av vilken fakultet man tillhör. Reglerna och krav för olika karriärsteg vid SLU behöver harmoniseras. T.ex. måste kraven för att bli docent vara jämförbara mellan S- och NJ-fakulteten.
  2. Attraktiva karriärmöjligheter för forskare. Möjlighet att befordras till professor måste inte bara finnas på papper utan också i praktiken.
  3. Hög transparens av arbetet i och beslut fattade vid fakulteten.
  4. Behov av vicedekan för forskning

Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden

Min bredd och djup kunskap om forskning samt miljöövervakning och miljöanalys i kombination med starkt engagemang i och erfarenhet av administrativt och fakultetsrelaterat arbete anser jag som en bra förutsättning för ett framgångsrikt fakultetsarbete.

Några personliga rader

Har svårt att skilja mellan arbete och fritid. Cykling är det bästa sättet att koppla av.

Grundutbildning

BSc: University of Göttingen, Germany, MSc: Uppsala University, PhD: Luleå University of Technology

Jobbat på SLU sedan

2008

Uppdrag

Nämnden för antagning av seniora miljöanalysspecialister, sedan 2018

Ledamot i Nämnden för Fortlöpande Miljöanalys, Program Skog (FOMAN-S), sedan 2016

Ledamot i Docentnämnden, SLU, NL-fakultet. 2013 – 2016


Kontaktinformation