Stina Drakares CV

Senast ändrad: 07 oktober 2021

Stina Drakare. Forskare FLK vid institutionen för vatten och miljö.

Nuvarande anställning/befattning: Forskare FLK, institutionen för vatten och miljö (IVM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Nuvarande arbetsuppgifter: Stf prefekt, Sektionschef, chef för biodiversitetslaboratoriet (miljöövervakningslaboratorium på IVM), forskning, undervisning, ledamot i PN-NJ, projektledning, nationella och internationella expertuppdrag (främst Havs- och vattenmyndigheten).

Tidigare arbetsuppgifter: Miljöanalyskoordinator för program Sjöar och vattendrag (2009-2021), institutionens studierektor för forskarutbildningen (IVM, 2009-2013).

Arbetserfarenhet (fallande tidsordning)

2008– nu Forskare, institutionen för vatten och miljö, SLU.

2006–2008 Forskare, Limnologi, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet (UU).

2003–2005 Wallenberg Postdoctoral Fellow, MIT, USA.

2002–2003 Forskare. Limnologi, Evolutionsbiologiskt centrum, UU.

1996–2002 Doktorand med 20 % undervisning. Limnologi, Evolutionsbiologiskt centrum, UU.

Examina

2010 Docent i biologi med specialisering i ekologi, SLU

2002 Filosofie doktor i limnologi, Uppsala universitet.

1996 Master of Science (Biologi), Uppsala universitet.

Handledning – doktorander

  • Carlotta Meriggi, doktorand, planerat slutår 2023. SLU.
  • Hannah Fried-Petersen, disputerade 2021. Biträdande handledare. SLU.
  • Didier Baho, disputerade 2015. Biträdande handledare.
  • Jürg Brendan Louge, disputerade 2010. Biträdande handledare.
  • Ina Bloch, licentiatexamen 2010. Biträdande handledare, SLU.

Undervisning

  • Energisystemens miljöpåverkan KE0069, 5hp. Kursansvarig
  • Energi och miljö MX0126, 7,5 hp.
  • Många kandidat- och masterprojekt

Publikationer:

Kontakt

Tel. 018-67 31 02, e-post: stina.drakare@slu.se

Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Postadress: Institutionen för vatten och miljö,

SLU – Sveriges lantbruksuniversitet,

Box 7050, SE-750 07 Uppsala


Kontaktinformation