Stina Drakare avsiktsförklaring

Senast ändrad: 07 oktober 2021

Stina Drakare. Forskare FLK vid institutionen för vatten och miljö

Jag är docent och forskare på institutionen för vatten och miljö. Mina uppdrag är stf. prefekt, avdelningschef samt laboratoriechef för ett av miljöövervakningslaboratorierna på institutionen. Jag har precis avslutat ett långt uppdrag som FOMA-koordinator för miljöanalysprogrammet Sjöar och vattendrag och har ett stort kontaktnät på Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelser. Jag undervisar civilingenjörer om miljöproblem och lösningar kopplade till olika energislag och räknar på och diskuterar framtidens energilösningar. Ibland hoppar jag in och undervisar på kurser i miljöanalys. Mitt undervisningsintresse har också lett till att jag i två perioder suttit med i PN-NJ, först som suppleant och nu som ledamot. Tidigare var jag institutionens studierektor för forskarutbildningen i flera år. Mitt forskningsområde är akvatisk ekologi med fokus på födoväven i sjöar och algblomningsproblematik där mitt favoritstudieobjekt är Mälaren då den bidrar med många ekosystemtjänster och har ett så komplext ekosystem pga. alla tillflöden, öar och fjärdar.

Jag vill få till största möjliga nytta av SLU:s forskning och miljöanalys och i stor grad få ut den i samhället via avnämare och genom undervisning. Min breda erfarenhet av ett universitetets olika uppdrag gör att jag kan bidra med denna helhetssyn i fakultetsnämnden, dvs. mitt syfte är att bidra till bra planering och infrastruktur på universitetet för att stötta medarbetare och studenter så att det blir möjligt att få till riktigt bra och hållbar forskning, undervisning, miljöanalys och därmed samhällsnytta. Jag kandiderar därför som suppleant/ledamot till nämnden.


Kontaktinformation