Richard Fergusons CV

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Richard Ferguson. Forskare FLK vid institutionen för ekonomi

Richard är docent i företagsekonomi och har en FLK-forskartjänst vid SLU, Institutionen för ekonomi. Richard kommer från USA, var han fick sin grundutbildning i lantbruksekonomi vid University of Vermont. Sedan 1989 har han bott på uppländska landsbygden, de senaste dryga tjugo åren på en egen liten gård. Richards forskningsintresse ligger i entreprenörskap och småföretagsutveckling, med särskilt fokus på lantbruks- och landsbygdföretagande. Richard är också engagerad i undervisning, med mycket lärarerfarenhet från flera ämnen inom företagsekonomi, inkl. organisationsteori, strategi och ledarskap, ekonomistyrning, supply chain management, etik, forskningsmetodik och uppsatshandledning. Richard är också aktiv i doktorandutbildning, både som handledare, kursledare och i ledningen av forskarskolan Social Science Perspectives on Sustainable Development at SLU.

Akademiska anställningar

Forskare, SLU, Inst. F. ekonomi, Uppsala, 1999– pågående (heltid, ca. 50 % forskning/50% undervisning).

Doktorand, SLU, Inst. F. ekonomi, Uppsala, nov. 1995–1999.

Uppdrag

NJ- fakultetsnämnden, ledarmöte, 2019– on-going.

NJ-programnämnd, ledarmöte, 2015–2019.

SLU-forskarskolan, Social Science Perspectives on Sustainable Development, styrgruppsammankallande, 2017– on-going.

Tf. studierektor, 2006–2007.

Selekterade publikationer

Ferguson, R. 2019. Reshaping space through pooled entrepreneuring – synergies and ripples in a rural micro-venture network. paper presented at Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, Nov. 14-15, Newcastle, UK.

 Ferguson, R., Gaddefors, J., Kristensen, I. 2018. The character of rural firms and their embeddedness in local community, paper presented at Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, Nov. 7-8, Birmingham, UK.

Ferguson, R. & Waldenström, C. 2017. Contextualized entrepreneurship – A logic of space and place in rural biogas production, paper presented at Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, Nov. 8-9, Belfast, UK.  

Waldenström, C., Ferguson, R., Sundberg, C., Tidåker, P., Westholm, E., & Åkerberg, A. 2016. Bioenergy from agricultural resources in a rural development context. Society & Natural Resources.

Korsgaard, S., Ferguson, R., & Gaddefors, J. 2015. The best of both worlds: How rural entrepreneurs use placial embeddedness and strategic networks to create opportunities. Entrepreneurship and Regional Development.

Ferguson, R. & Hansson, H. 2014. Measuring Embeddedness and its Effect on New Venture Creation – A Study of Farm Diversification. Managerial and Decision Economics.

Ferguson, R., & Hansson, H. 2013. Expand or exit? Strategic decisions in milk production. Livestock Science, 155(2-3): 415-423.

Rabinowicz, E., Ferguson, R., Kaspersson, E., & Lind, L. 2012. På spaning efter ett innovationssystem för landsbygdsföretag, AgriFood Economics Centre rapport.

Ferguson, R., & Olofsson, C. 2011. The Development of New Ventures in Farm Businesses. In G. A. Alsos, S. Carter, E. Ljunggren, & F. Welter (Eds.), The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Edward Elgar Publishing.


Kontaktinformation