Tomas Pärts CV

Senast ändrad: 06 oktober 2021

Tomas Pärt. Professor vid Institutionen för ekologi

Akademiska titlar

1991 doktorsexamen, Uppsala universitet;

1996 docent i viltekologi, SLU;

2006 befordrad professor i naturvårdsbiologi

Akademiska tjänster

1991–1995 Forskarassistent, viltekologi, SLU;

1993–1999 & 2007–2012 Studierektor för forskarutbildningen vid inst. Viltekologi/naturvårdsbiologi, Ekologi,

1995–1996: Studierektor för grundutbildning vid inst. naturvårdsbiologi

1996–2006: Forskare (50-100% undervisning), naturvårdsbiologi

2006–2012 Professor Naturvårdsbiologi,

2008–2011: Ledare för enheten för populationsekologi vid inst. för ekologi, SLU

2012– Ledare för enheten för landskapsekologi vid inst. för ekologi, SLU

2012– Fakultetsprofessor i landskapsekologi, SLU

Utvärderingsuppdrag, bedömningsgrupper och handledning

2004–2007 & 2016–2017 Beredningsgruppen Biodiversitet, Ekologi, Evolution, VR

2005 Beredningsgrupp Terrester Ekologi & Biodiversitet, FORMAS

2010–2012 Ledamot av Docentnämnd NL -fakulteten vid SLU

2012–nuvarande ledamot i lärarförslagsnämnden vid NL / NJ-fakulteten, SLU

2011–2017 Ledamot av SLU: s forskningsråd

 

Examinator av avhandlingar: Opponent: doktorsavhandlingar 6 gånger (Sverige, Finland Norge), doktorsexamen: 3 gånger (Sverige). Examinationskommittéer för doktorsexamen: 34 doktorsavhandlingar

 

Handledning av doktorand: Huvudhandledare: 9 doktorander; biträdande handledare: 13 doktorander

 

Publikationer: Bibliometri

Internationella vetenskapliga publikationer: WoS, 210930: 121 publikationer, Citat: 6517, H-index: 46

 

Grundläggande information

  • Namn: Tomas Pärt: man, född 1959
  • Arbetsadress: SLU, Institutionen för ekologi, Uppsala
  • Kontakt: tomas.part@slu.se
  • Webbplats: https://www.slu.se/cv/tomas-part/

Kontaktinformation