Hanna Bergeås CV

Senast ändrad: 06 juli 2023

Hanna Bergeå. Forskare vid Institutionen för stad och land.

Huvudsakligt forskningsområde

Jag forskar om dialogprocesser, samverkan och hur människor fattar beslut i komplexa frågor såsom hållbar utveckling och naturresurshantering. Jag leder ett forskningsprojekt om cirkulär ekonomi inom livsmedelssektorn där vi fokuserar på konsekvenserna av begreppets hoppfullhet och tvetydighet för kommunikation och samordning mellan olika aktörer.

Akademisk examen

  • Agronomiedoktor I miljökommunikation, SLU. 2008. Magisterexamen i biologi och agronom 2002.

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt

  • MISTRA Environmental Communication: Reframing communication for sustainability, Mistra
  • Kommunikation mellan hopp och mångtydighet – om samordning för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem, Formas
  • Att lära av det förflutna och skapa möjligheter för en hållbar framtid, SLF                            
  • Bortom idealistisk glorifiering och kategoriska förkastanden – Samkonstruktion av mening i dialogpraktiker inom naturresurshantering, Formas
  • Samverkan mellan forskning och rådgivning för effektivare kunskapsutveckling i den gröna sektorn, Vinnova
  • IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals, Formas/ ERA-Net

Handledning av doktorander och masterstudenter

Therese Åhlvik: A critical outlook on circular economy initiatives in sustainable food systems, pågående

Paola Ledo Espinoza: A southern perspective. Northern and indigenous influences on the establishment of a hybrid culture of participatory planning, the story of Sacaba, 15 juni 2021 

Elvira Caselunghe: Deliberations on Nature. Swedish cases of communication and democracy within nature conservation, 6 december 2018

Christina Lundström: Cognition and Decision-Making in Adoption of Agricultural Decision Support Systems. The case of Precision Agriculture, lic 2016

Måns Norlin: Communicating Visions for Urban Development. A micro-study of a governance process, lic 2014

Jag handleder ett par masterstudenter varje år sedan ett tiotal år tillbaka.

Uppdrag

2020 (juli) – Avdelningschef (tillsammans med Stina Powell) för Avdelningen för miljökommunikation (28 anställda)

2019– Ledamot i kommittén för August T Larssons gästforskarprogram

2016–Medlem i Kunskapsrådet för Baltic Sea Science Center

2016–2020 Ordförande i styrgruppen för SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

2016–2019 Vicedekan för samverkan för NJ-fakulteten, SLU

2015– Medlem i arbetsgruppen för mer jämställd rekrytering vid NJ-fakulteten.

2014–2016 Chair of the group for external collaboration at the Dept. of Urban and Rural Development

2013–2019 Ledamot i samverkansnämnden, vid NL/NJ-fakulteten, SLU

2013–2016 Medlem i prefektgruppen vid Institutionen för stad och land

2012–2016 Avdelningschef för Avdelningen för miljökommunikation

2011–2012 Studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för stad och land, SLU.

Grundläggande information

Namn: Hanna (Ljunggren) Bergeå

Födelsedatum: 10 oktober 1976

Kontakt: SLU, Inst. för stad och land / Box 7012 / 750 07 Uppsala

Telefon: 018-67 21 82, E-post: Hanna.Bergea@slu.se


Kontaktinformation