Resultat av valet till fakultetsnämnd 2022–2024

Senast ändrad: 04 november 2021

Här är presentationen av de personer på NJ som är valda till fakultetsnämnden kommande mandatperiod 2022–2024.

Valet till dekan och prodekan är rådgivande. Det är rektor som fattar det slutgiltiga beslutet. Det förväntas fattas den 17 november.

Här är det officiella protokollet

Dekan

Torleif Härd, foto.

Torleif Härd
Institutionen för molekylära vetenskaper, torleif.hard@slu.se

Avsiktsförklaring

CV

Prodekan

Sara Hallin, foto.

Sara Hallin
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, sara@hallin@slu.se

Avsiktsförklaring

CV

Ledamöter

Jon-Petter Gustafsson, foto.

Jon Petter Gustafsson
Institutionen för mark och miljö, jon-petter.gustafsson@slu.se

Avsiktisförklaring

CV

Tomas Pärt, foto.

Tomas Pärt
Institutionen för ekologi, tomas.part@slu.se

Avsiktsförklaring

CV

Hanna Bergeå, foto.

Hanna Bergeå
Institutionen för stad och land, hanna.bergea@slu.se

Avsiktsförklaring

CV

Jens Olsson, foto.

Jens Olsson
Institutionen för akvatiska resurser, jens.olsson@slu.se

Avsiktsförklaring

CV

Karin Hamnér, foto.

Karin Hamnér
Institutionen för mark och miljö, karin.hamner@slu.se

Avsiktsförklaring

CV

Stina Drakare, foto.

Stina Drakare
Institutionen för vatten och miljö, stina.drakare@slu.se

Avsiktsförklaring

CV

Första suppleant

Helena Hansson, foto.

Helena Hansson
Institutionen för ekonomi, helena.hansson@slu.se

Avsiktsförklaring

CV

Andra suppleant

Richard Ferguson, foto.

Richard Ferguson
Institutionen för ekonomi, richard.ferguson@slu.se

Avsiktsförklaring

CV