Forskningskommunikation @ LTV

Senast ändrad: 02 mars 2023

En framgångsrik forskningskommunikation understödjer att LTV-fakultetens forskning i ännu större utsträckning bidrar till att lösa komplexa samhällsutmaningar.

Tips, idéer och inspiration om forskningskommunikation

Vill du ha tips, idéer och inspiration för vad du kan göra själv för att öka din synlighet klickar du bara här

Kommunikationsstöd i Formas Öppna utlysning 2023

Forskningskommunikation @LTV erbjuder stöd för forskningsansökningar under 2023.

Vilket stöd kan du få?

  • Feedback på din ansökan till Formas kommunikationsutlysning 2023. Erbjuds 6-27 mars. Kontakta oss via e-post.

Läs våra tips om kommunikation i forskningsansökningar.

Nyhetsbrev 

Vi ger tips och idéer kring forskningskommunikation för att öka synligheten men också hjälp och stöd i skrivandet av kommunikationsplaner i forskningsansökningar. I nyhetsbreven visar vi också på goda exempel på forskningskommunikation från fakulteten, övriga SLU och andra forskningsorganisationer. 

Om oss

Forskningskommunikation@LTV stöttar forskande personal inom forskningskommunikation så att LTV-fakultetens forskningsbaserade kunskap och kompetens kommer samhället till kännedom och nytta. Detta görs genom analys, strategisk planering, coachning och genomförande av kommunikationsinsatser. Verksamheten bidrar till att LTV-fakulteten blir ännu mer välrenommerad inom sina kunskapsområden, vilket bidrar till framgång för forskningens finansiering, samarbetsmöjligheter och rekrytering av medarbetare och studenter.

För dig som forskare kommer det att märkas bland annat så här: 

  • Nyhetsbrev med konkreta tips och inspiration inom forskningskommunikation skickas ut regelbundet
  • Seminarier/föredrag på temat forskningskommunikation riktade till forskande personal 
  • Stöd för att skriva kommunikationsplaner i forskningsansökningar 
  • Kommunikationsinsatser med särskilt fokus på fakultetens olika ämnesområden för forskning. Det innebär bland annat att synliggöra forskning, stöd i kommunikationsplanering i forskningsansökningar och stärka kommunikationskomptens. 
  • Stöd i att skapa kommunikationsplaner och projektsidor för beviljade projekt i Formas öppna utlysning