Sociala medier

Senast ändrad: 02 februari 2024

Hela 94 procent av svenskarna använder sociala medier och 85 procent gör det varje dag, så det är ett betydande forum för kommunikation. Vilken typ av medier som används skiljer sig dock mycket åt inom olika grupper, sett till både ålder och kön. Därför är det viktigt att fundera på vem du vill nå.

Vad är syftet med att kommunicera i sociala medier? Det kan handla om att marknadsföra dig själv som forskare, öka chanserna till finansiering, eller att sprida viktiga frågor inom ett område som engagerar dig. Ofta är motivet en kombination av flera områden, men kanske är något av dem extra viktigt?

Målgruppen påverkar ditt val av sociala medier. Internetstiftelsens kartläggning av svenskarnas användning av sociala medier visar att Youtube är favoriten, med Facebook och Instagram på delad andraplats. Men det finns skillnader, sett till både ålder och kön. LinkedIn är en kanal för professionellt nätverkande, som används främst av tjänstemän, användningen domineras av personer födda på 70-, 80 och 90-talet.

Praktiska tips:

Låt dig inspireras

Vilka konton på sociala medier läser du själv, och varför gillar du just dem? Analysera vad som gör att just dessa väcker ditt engagemang, och fundera på om det finns någonting du kan inspireras av i dina egna flöden.

Möt din målgrupp

Välj kanal utifrån din målgrupp finns, ålder, kön och yrkeskategorier kan fungera som vägledning. Är du osäker så kontakta gärna några utvalda personer för att ta reda på vilka plattformar de är aktiva på.

Hitta rätt tonalitet

Använd ett enkelt och berättande språk som passar för din utvalda målgrupp, undvik facktermer och håll texten relativt kort. Länka gärna vidare för mer läsning.  

Använd foto och film

Förstärk texten med foto eller film, det skapar engagemang och ger en känsla av närvaro. 

Var generös

Bjud på dig själv och våga vara personlig. Gilla och dela gärna inlägg från andra konton för att skapa interaktivitet. Se det som ett tillfälle för att nätverka med andra.

Fakta:

Olika kanaler:

  • LinkedIn - professionellt nätverk där du kan skapa nya kontakter, nätverk och samarbeten med andra forskare men framförallt med andra inom din profession på företag och organisationer. Skapa kontakter, följ intressanta personer och gå med i grupper som diskuterar dina ämnen. 
  • Facebook - medieplattformen för den breda allmänheten. Många använder flödet på Facebook som en nyhetskanal. Posta och dela inlägg, gå med i eller skapa relevanta grupper för en aktivare diskussion.
  • Instagram - en kanal i huvudsak för att dela bilder med förklarande text. Har framförallt varit yngre målgrupper men nu ökar Instagram inom alla målgrupper. 
  • Youtube och Tiktok - kanaler för delning av film. Jobbar du aktivt med någon av dessa kanaler som forskare vill vill gärna att du hör av dig.
  • X - för korta inlägg, delningar, diskussioner och omvärldsbevakning. Använd hashtags för att nå ut till dem du vill kommunicera med. Det är lätt att följa personer och organisationer för att utveckla ditt nätverk. 

Här hittar du SLU:s egna sociala mediekanaler.