Nämnder och organ LTV

Senast ändrad: 07 januari 2019
IMG_2541CeciliaA.jpg

Klicka på namnet för organet för att se mer information.

 

 

 

 

 

 

Docentnämnd LTV

Ledamöter
Kristina Blennow - ordförande
Åsa Ahrland
Peter Anderson
Jozefine Nybom -studeranderepresentant

Suppleanter
Inger Åhman
Stefan Pinzke (mandatperiod t.o.m. 2018-05-31)
Mattias Qviström
Veronica Hederström - suppleant till studeranderepresentant

Sekreterare
DN-LTV@slu.se

Mandatperiod

2016-04-01- 2019-03-31

Docentnämndens uppdrag

Ansökningstillfällen

Ansökan om antagning som docent kan göras vid två ansökningstillfällen per år (application deadlines)

  • 1 mars (1st of March)
  • 15 september (15th of September)

För mer information såsom ansökningsblankett, instruktioner och rekommendationer med mera se SLU:s gemensamma sida om docentantagning.

Kontakta docentnämndens sekreterare: DN-LTV@slu.se

Informationen uppdaterad 2018-01-10

 

Fakultetsnämnd LTV

Ordförande och vice ordförande
Håkan Schroeder, ordförande, dekan
Karl Lövrie, vice ordförande, prodekan

Sekreterare
Torleif Ljung

Ledamöter som är utsedda av representanter för lärare och forskare:
Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson, (även vicedekan för forskning med inriktning mot
livsmedel och trädgård)
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

Suppleanter för lärare och forskare:
Första suppleant: Oleksiy Guzhva
Andra suppleant: Maria Wisselgren

Doktorandrepresentant
Representant från Alnarps studentkårs doktorandråd

Studeranderepresentanter
Representant från Alnarps studentkår
Representant från Ultuna studentkår

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt
Mats Gyllin, vicedekan utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Eva Johansson, vicedekan forskningsstrategisk utveckling
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Anette Neldestam Larsson, kommunikatör
Representant från Alnarps lantmästarkår

Personalorganisationer
Andrus Kangro, SACO
Anne Larsen, ST

Mandatperiod

2019-01-01- 2021-12-31

Fakultetsnämndens beredande arbetsutskott

Se LTV-fakultetens delegationsordning.

Fakultetsnämndens uppdrag

Informationen uppdaterad 2016-03-17

Lika Villkorsutskott LTV

Ordförande
Håkan Schroeder, dekan (ersättare prodekan Lena Ekelund Axelson)

Sekreterare
Marika Gullberg, administratör

Ledamöter:
Prefekter, med ersättare stf prefekter
Studeranderepresentant från ASK
Studeranderepresentant från LMK
Studievägledare

Adjungerade:
Personalspecialist
Personalorganisationerna ska erbjudas möjlighet att delta i utskottets möten.

Dokument & mer information

Handlingsplan för lika villkorsarbetet vid LTV-fakulteten 2017-2018

Protokoll från lika villkorsutskottets möten finns på den SLU-gemensamma sidan för protokoll - välj "Lika villkorsutskottet vid LTV-fakulteten" i rullistan.

Läs mer om lika villkorsarbetet vid SLU.

Informationen uppdaterad 2017-02-17

Lärarförslagsnämnd LTV

Lena Ekelund - ordförande
Marie Bengtsson
Gunilla Lindholm
Erik Andreasson
studeranderepresentant

Suppleanter
Eric Hunter
Marie Larsson
Sven Nimmermark
Kimmo Rumpunen

Sekreterare
Torleif Ljung

Mandatperiod

2016-04-01- 2019-03-31

Lärarförslagsnämndens uppdrag

Mer information

Mer information om akademisk karriär vid SLU

Informationen uppdaterad 2017-02-17

Nämnden för utbildning på forskarnivå, FUN-LTV

Ordförande:

Vicedekan med ansvar för forskarutbildning Helena Persson Hovmalm

Sekreterare:

Cecilia Alsved - utbildningshandläggare

Ledamöter:

Peter Anderson - forskarrepresentant

Kristina Blennow - forskarrepresentant

Helene Larsson Jönsson - studierektor för forskarutbildningen 

Åsa Klintborg Ahlklo - studierektor för forskarutbildningen

Två forskarstuderanderepresentanter som utses av SLUSS

Adjungerade:

Utbildningsledaren

En representant från SLU-biblioteket

Vicedekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Studierektor FU, sydsvensk skogsforskning

Forskarrepresentant och forskarstuderanderepresentant för landskapsarkitektiur på SOL

Mandatperiod

2016-04-01- 2019-03-31

Forskarutbildningsnämndens uppdrag

Informationen uppdaterad 2017-02-17 /IA

PN-LT

Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Mandatperiod 2016-05-01 - 2019-03-31. Sammanträdesdatum - se mötesöversikten. För uppdrag se Styrelsens delegationsordning. Protokoll läggs ut på protokollssidan (AD-inloggning krävs).

Ordförande Mats Gyllin, vicedekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid LTV-fakulteten, Alnarp

Ledamöter
Fredrik Fernqvist, LTV-fak, Alnarp
Lena Lidfors, VH-fak, Skara, fr.o.m. 2016-06-09
Lars Mogren, LTV-fak, Alnarp (vice ordförande)
Ulla Myhr, LTV-fak, Ultuna
Peter Redbo Torstensson, NJ-fak, Ultuna, fr.o.m. 2017-06-14

3 studeranderepresentanter utsedda av ASK, SLUSS och ULS

Sekreterare Annica Thomsson, Utbildningscentrum, Alnarp: PN-LT-sekr@slu.se

Suppleanter Lotta Nordmark, 1:e suppleant, LTV-fak, Alnarp
Anna Peterson, 2:a suppleant, LTV-fak, Alnarp

Övriga Kristine Kilså (utbildningsledare), Alnarp
Programstudierektorer, biblioteket, utbildningshandläggare samt suppleanter har närvaro- och yttranderätt

Länk till "Arbetsplats" (endast AD-inloggning)

LTV-ledamöter i andra programnämnder

Programnämnden för utbildningar inom naturresurser och jordbruk (PN-NJ): Peter Lundqvist

Programnämnden för utbildningar inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH): Torsten Hörndahl

Kontaktinformation till programnämnder, utbildningsnämnden och andra utbildningsorgan inom SLU.

Informationen uppdaterad 2018-09-10 BS

Regionala arbetsmiljökommittén (RAK) vid LTV-fakulteten för SLU Södra

Ledamöter
Håkan Schroeder (dekan) - ordförande
Margit Nothnagl (fakultetsdirektör)
Mats Svensson (servicechef) - ledamot
Kristin Larsson (personalspecialist) - ledamot
Lars Hagtorn - huvudskyddsombud
Andrus Kangro - ledamot SACO
Göran Olsson - ledamot ST
Representant från Alnarps studentkår
Representant från Alnarps lantmästarkår

Sekreterare
Denis Avdic, Fakultetshandläggare

RAK träffas 2-3 gånger per termin. I samband med RAK har fakulteten också campusråd.

Arbetsmiljö vid SLU

Informationen uppdaterad 2019-02-21

Stipendiekommittéer LTV

Stipendiekommitté för studenternas stipendier samt lärarstipendier på de korta programmen

Ordförande
Jan Larsson

Sekreterare
Sonja Trulsson

Ledamöter
Åsa Bensch
Kristina Ascard
Karin Svensson
Mats Gyllin
Helena Karlén
Marie Bengtsson

Stipendiekommitté för forskarstipendier

Ordförande
Håkan Asp

Sekreterare
Sonja Trulsson

Ledamöter
Lena Ekelund Axelson
Knut-Håkan Jeppsson
Ida Lager

Information

För mer information om regler och ansökan när det gäller stipendier för studenter och lärare/forskare:

http://alnarpsstudent.slu.se

Informationen uppdaterad 2017-02-17


Kontaktinformation
Sidansvarig: ida.andersson@slu.se