Organisation

Senast ändrad: 22 maj 2019

På de här sidorna hittar du information om hur LTV-fakulteten är organiserad.

Institutioner och enheter vid LTV-fakulteten.

Nämnder och organ vid LTV-fakulteten.

Prefektgrupp vid LTV-fakulteten.

Stödfunktioner vid LTV-fakulteten.

Fakta:

Grunderna för hur LTV-fakulteten är organiserad i mandat och ansvarsområden finns i SLU:s och LTV-fakultetens delegationsordningar.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ida.andersson@slu.se