Nomineringar/intresseanmälan till nämnder

Senast ändrad: 01 april 2019

Vem ska fylla de tomma platserna? Vill du nominera någon till dessa nämnder? Eller vill du nominera dig själv?

Inför kommande mandatperiod ges LTV-fakultetens anställda möjlighet att nominera ledamöter till:

Programnämnd Landskap & Trädgård (PN-LT)

Lärarförslagsnämnden (LFN-LTV)

Forskarutbildningsnämnden (FUN-LT)

Docentnämnden (DN-LT)

Programnämnderna Skog (PN-S), Naturresurser och jordbruk (PN-NJ), Veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH)

För närmare beskrivning av uppdraget och nämndens ansvarsområde, klicka på respektive nämnd ovan.

De nominerade kandidaterna ska vara tillfrågade, och det är även möjligt att nominera sig själv. Deadline 29 januari 2019 och förslag skickas till kristine.kilsa@slu.se.Kontaktinformation
Kristine Kilså, Utbildningsledare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
kristine.kilsa@slu.se, +4640415031, +46725253151

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se