Prefekter och stf prefekter LTV-fakulteten

Senast ändrad: 28 oktober 2020

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Prefekt Christina Lunner Kolstrup
Stf prefekt Sara Spendrup

Institutionen för biosystem och teknologi
Prefekt Hanna Sassner
Stf prefekt Georg Carlsson

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Prefekt Ingrid Sarlöv Herlin
Stf prefekt Arne Nordius

Institutionen för stad och land
Prefekt Lars Johansson
Bitr prefekt Bruno Santesson

Institutionen för växtförädling
Prefekt Anders Carlsson
Stf prefekt Mariette Andersson

Institutionen för växtskyddsbiologi
Prefekt Rickard Ignell
Stf prefekt Åsa Lankinen

Enheten för samverkan och utveckling
Enhetschef Kristina Santén


Kontaktinformation
Sidansvarig: mw-red@slu.se