Prefekter och stf prefekter LTV-fakulteten

Senast ändrad: 13 september 2022

Institutionen för biosystem och teknologi
Prefekt: forskare Hanna Sassner
Stf prefekt: universitetslektor Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Prefekt: professor Ingrid Sarlöv Herlin
Stf prefekt: universitetsadjunkt Kristin Wegren

Institutionen för människa och samhälle
Prefekt: forskare Mats Gyllin
Stf prefekt: universitetslektor Sara Spendrup

Institutionen för stad och land
Prefekt: forskare Stina Powell 
Stf prefekt: forskare Kristina Marquardt

Institutionen för växtförädling
Prefekt: professor Anders Carlsson
Stf prefekt: forskare Ramesh Vetukuri

Institutionen för växtskyddsbiologi
Prefekt: professor Richard Ignell
Stf prefekt: forkskare Kristina Karlsson Green

Enheten för samverkan och utveckling
Enhetschef: samverkanskoordinator Kristina Santén, tillsvidare


Kontaktinformation