Prefekter och stf prefekter LTV-fakulteten

Senast ändrad: 02 juli 2021

Institutionen för biosystem och teknologi
Prefekt Hanna Sassner
Stf prefekt Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Prefekt Ingrid Sarlöv Herlin
Stf prefekt Arne Nordius

Institutionen för människa och samhälle
Prefekt Christina Lunner Kolstrup
Stf prefekt Sara Spendrup

Institutionen för stad och land
Prefekt Lars Johansson
Bitr prefekt Bruno Santesson

Institutionen för växtförädling
Prefekt Anders Carlsson
Stf prefekt Helena Persson Hovmalm

Institutionen för växtskyddsbiologi
Prefekt Rickard Ignell
Stf prefekt Erik Alexandersson

Enheten för samverkan och utveckling
Enhetschef Kristina Santén


Kontaktinformation