Nämnder och organ LTV

Senast ändrad: 01 april 2019
IMG_2541CeciliaA.jpg

Klicka på namnet för organet för att se mer information.

 

 

 

 

 

 

Docentnämnd LTV

Mandatperiod 2019-04-01 - 2022-03-31. Sammanträdesdatum - se mötesöversikten. För uppdrag se LTV-fakultetens delegationsordning. Protokoll - kontakta sekreteraren eller registrator.

Ledamöter
Lena Ekelund Axelson - ordförande
Peter Anderson
Åsa Ode Sang
Studeranderepresentant

Suppleanter
Li-Hua Zhu
Fredrika Mårtensson
Karl-Johan Bergstrand
Suppleant till studeranderepresentant

Sekreterare
Lotta Malmborg
DN-LTV@slu.se

Ansökningstillfällen

Ansökan om antagning som docent kan göras vid två ansökningstillfällen per år (application deadlines)

  • 1 mars (1st of March)
  • 15 september (15th of September)

För mer information såsom ansökningsblankett, instruktioner och rekommendationer med mera se SLU:s gemensamma sida om docentantagning.

Informationen uppdaterad 2019-04-01 /IA

 

Fakultetsnämnd LTV

Mandatperiod 2019-01-01- 2021-12-31. Sammanträdesdatum - se mötesöversikten. För uppdrag se Styrelsens och LTV-fakultetens delegationsordningar. Protokoll läggs ut på protokollssidan (AD-inloggning krävs).

Ordförande och vice ordförande
Håkan Schroeder, ordförande, dekan
Karl Lövrie, vice ordförande, prodekan

Sekreterare
Torleif Ljung

Ledamöter som är utsedda av representanter för lärare och forskare:
Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson, (även vicedekan för forskning med inriktning mot
livsmedel och trädgård)
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson (även ledamot i fakultetsnämnden beredande arbetsutskott)
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

Suppleanter för lärare och forskare:
Första suppleant: Oleksiy Guzhva
Andra suppleant: Maria Wisselgren

Doktorandrepresentant
Representant från Alnarps studentkårs doktorandråd

Studeranderepresentanter
Representant från Alnarps studentkår
Representant från Ultuna studentkår

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt
Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Anette Neldestam Larsson, kommunikatör
Representant från Alnarps lantmästarkår

Personalorganisationer
Andrus Kangro, SACO
Anne Larsen, ST

Fakultetsnämndens beredande arbetsutskott

Håkan Schroeder, ordförande, dekan
Karl Lövrie, vice ordförande, prodekan
Märit Jansson, ledamot i fakultetsnämnden
Representant från Alnarps studentkår, ledamot utsedd av Sluss
Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning
Lena Ekelund Axelson Lena Ekelund Axelson, vicedekan för forskning med inriktning mot livsmedel och trädgård
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Tomas Österman, forskningssekreterare
Kristine Kilså, stf fakultetsdirektör

Sekreterare
Torleif Ljung

Se LTV-fakultetens delegationsordning och LTV-fakultetens övergripande mötesstruktur.

Informationen uppdaterad 2019-04-04 /IA

Lika Villkorsutskott LTV

Ordförande
Håkan Schroeder, dekan (ersättare prodekan Karl Lövrie)

Sekreterare
Denis Avdic, fakultetshandläggare

Ledamöter:
Prefekter, med ersättare stf prefekter
Fakultetsdirektör
Studeranderepresentant från ASK
Studeranderepresentant från LMK
Studievägledare

Adjungerade:
HR-specialist
Personalorganisationerna ska erbjudas möjlighet att delta i utskottets möten.

Dokument & mer information

Handlingsplan för lika villkorsarbetet vid LTV-fakulteten 2019-2020

Protokoll från lika villkorsutskottets möten finns på den SLU-gemensamma sidan för protokoll - välj "Lika villkorsutskottet vid LTV-fakulteten" i rullistan.

Läs mer om lika villkorsarbetet vid SLU.

Informationen uppdaterad 2019-05-22 /IA

Lärarförslagsnämnd LTV

Mandatperiod 2019-04-01 - 2022-03-31. Sammanträdesdatum - kontakta sekreteraren. För uppdrag se LTV-fakultetens delegationsordning. Protokoll - kontakta sekreteraren eller registrator.

Lena Ekelund Axelson - ordförande
Håkan Asp - vice ordförande
Åsa Ahrland
Paul Becher
studeranderepresentant

Suppleanter
Erik Andreasson
Marie Bengtsson
Marie Larsson
Per Hofvander

Sekreterare
Torleif Ljung

Mer information

Mer information om akademisk karriär vid SLU

Informationen uppdaterad 2019-04-01 /IA

Nämnden för utbildning på forskarnivå, FUN-LTV

Mandatperiod 2019-04-01 - 2022-03-31. Sammanträdesdatum - se mötesöversikten. För uppdrag se LTV-fakultetens delegationsordning. Protokoll läggs ut på protokollssidan (AD-inloggning krävs).

Ordförande:

Vicedekan med ansvar för forskarutbildning Åsa Lankinen

Sekreterare:

Lotta Malmborg - fakultetshandläggare
forskarutbildning-ltv@slu.se

Ledamöter:

Per Hofvander - forskarrepresentant

Kristina Blennow - forskarrepresentant

Helene Larsson Jönsson - studierektor för forskarutbildningen 

Åsa Klintborg Ahlklo - studierektor för forskarutbildningen

Två forskarstuderanderepresentanter som utses av SLUSS

Adjungerade:

Utbildningsledaren

En representant från SLU-biblioteket

Prodekan

Studierektor FU, sydsvensk skogsforskning

Forskarrepresentant och forskarstuderanderepresentant för landskapsarkitektur på SOL

 

Informationen uppdaterad 2019-04-01 /IA

PN-LT

Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård

Mandatperiod 2019-04-01 - 2022-03-31. Sammanträdesdatum - se mötesöversikten. För uppdrag se Styrelsens delegationsordning. Protokoll läggs ut på protokollssidan (AD-inloggning krävs).

Ordförande Karl Lövrie, prodekan, Alnarp

Ledamöter
Karin Blombäck, NJ-fak, Ultuna
Fredrik Fernqvist, LTV-fak, Alnarp
Urban Nilsson, S-fak, Alnarp
Anna Peterson, LTV-fak, Alnarp
Anna-Karin Rosberg, LTV-fak, Alnarp

3 studeranderepresentanter utsedda av ASK, SLUSS och ULS

Sekreterare Annica Thomsson, Utbildningscentrum, Alnarp: PN-LT-sekr@slu.se

Suppleanter Jonatan Leo, Alnarp
Tomas Eriksson, Ultuna

Övriga Kristine Kilså (utbildningsledare), Alnarp
Programstudierektorer, biblioteket, utbildningshandläggare samt suppleanter har närvaro- och yttranderätt

Länk till "Arbetsplats" (endast AD-inloggning)

LTV-ledamöter i andra programnämnder

Programnämnden för utbildningar inom naturresurser och jordbruk (PN-NJ): Peter Lundqvist

Programnämnden för utbildningar inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH): Torsten Hörndahl

Programnämnden för utbildningar inom skog (PN-S): Mats Gyllin

Kontaktinformation till programnämnder, utbildningsnämnden och andra utbildningsorgan inom SLU.

Uppdaterad 2019-08-21 BS

Regionala arbetsmiljökommittén (RAK) vid LTV-fakulteten för SLU Södra

Ledamöter
Håkan Schroeder (dekan) - ordförande
Margit Nothnagl (fakultetsdirektör)
Mats Svensson (servicechef) - ledamot
Kristin Larsson (personalspecialist) - ledamot
Lars Hagtorn - huvudskyddsombud
Andrus Kangro - ledamot SACO
Göran Olsson - ledamot ST
Representant från Alnarps studentkår
Representant från Alnarps lantmästarkår

Sekreterare
Denis Avdic, Fakultetshandläggare

RAK träffas 2-3 gånger per termin. I samband med RAK har fakulteten också campusråd.

Arbetsmiljö vid SLU

Informationen uppdaterad 2019-02-21

Stipendiekommittéer LTV

Stipendiekommitté för studenternas stipendier samt lärarstipendier på de korta programmen

Ordförande
Jan Larsson

Sekreterare
Sonja Trulsson

Ledamöter
Åsa Bensch
Kristina Ascard
Karin Svensson
Mats Gyllin
Helena Karlén
Marie Bengtsson

Stipendiekommitté för forskarstipendier

Ordförande
Håkan Asp

Sekreterare
Sonja Trulsson

Ledamöter
Lena Ekelund Axelson
Knut-Håkan Jeppsson
Ida Lager

Information

För mer information om regler och ansökan när det gäller stipendier för studenter och lärare/forskare:

http://alnarpsstudent.slu.se

Informationen uppdaterad 2017-02-17


Kontaktinformation
Sidansvarig: ida.andersson@slu.se