Prefektgrupp LTV

Senast ändrad: 25 januari 2022

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Karl Lövrie, prodekan

Anders Carlsson, prefekt – Växtförädling
Ingrid Sarlöv-Herlin, prefekt – Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Rickard Ignell, prefekt – Växtskyddsbiologi
Mats Gyllin, s.t. prefekt – Människa och samhälle
Hanna Sassner, prefekt – Biosystem och teknologi
Lars Johansson, prefekt – Stad och land
Kristina Santén, enhetschef enheten för samverkan och utveckling
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 54 94