Prefektgrupp LTV

Senast ändrad: 02 februari 2021

Håkan Schroeder, dekan
Karl Lövrie, prodekan

Anders Carlsson, prefekt – Växtförädling
Ingrid Sarlöv-Herlin, prefekt – Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Rickard Ignell, prefekt – Växtskyddsbiologi
Christina Lunner Kolstrup, prefekt – Människa och samhälle
Hanna Sassner, prefekt – Biosystem och teknologi
Lars Johansson, prefekt – Stad och land
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Kristina Santén, enhetschef enheten för samverkan och utveckling
Andreas Gustavsson Fredlund, fakultetsekonom
Kristin Larsson, HR-specialist


Kontaktinformation

Håkan Schroeder, dekan, forskningsledare
Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53