Kontaktpersoner GU, LTV-fakulteten

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Erasmus-koordinatorer

Biträdande prefekter för GU (GU-ansvariga)

Biträdande prefekter för GU vid LTV-fakulteten, Alnarp

Institutionen för biosystem och teknologi – Lars Mogren, ankn. 5376, Department of Biosystems and Technology

Institutionen för växtförädling - Aakash Chawade, ankn. 5328, Department of Plant Breeding

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning – Maria Kylin, ankn. 5451, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Institutionen för växtskyddsbiologi - Marie Bengtsson, ankn. 5308, Department of Plant Protection Biology

Institutionen för människa och samhälle - Mats Gyllin, ankn. 5537, Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology

Biträdande prefekt för GU vid LTV-fakulteten, Ultuna

Institutionen för stad och land - Helen Arvidsson, ankn. 1995, Department of Urban and Rural Development

Institutionsstudierektor vid S-fakulteten, Alnarp

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap - Jaime Uria Diaz

 

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorsuppdrag  beslutade av Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) fr o m 2022-07-01, dock längst till 2025-06-30, för följande utbildningsprogram:

Agroecology - master, PSR vakant
Food and Landscape - master, PSR Anna Peterson
Horticultural Science - master, PSR Karl-Johan Bergstrand
Hortonom, programkoordinator Salla Marttila (ingen antagning)
Hållbar stadsutveckling - master, PSR Helena Mellqvist
Landskapsarkitekt - Alnarp, PSR Karl Lövrie (1 juli 2022-)
Landskapsarkitekt - Uppsala, PSR Malin Eriksson (bitr PSR Anna Lundvall)
Landskapsingenjör – Alnarp, PSR Åsa Bensch
Landskapsingenjör - Uppsala, PSR Bodil Dahlman
Landscape Architecture- master, PSR Caroline Dahl
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master, PSR Lena Steffner
Outdoor Environments for Health and Well-being - master, PSR Elisabeth von Essen
Plant Biology for Sustainable Production - master, PSR Ida Lager (bitr PSR Anders Kvarnheden)
Trädgårdsingenjör - design, PSR Stefan Sundblad
Trädgårdsingenjör - odling, PSR Mattias Larsson

Lantmästare, PSR Catharina Alwall Svennefelt (utses av PN-NJ)
Euroforester - master, PSR Giulia Attocchi (utses av PN-S)
Forest and Landscape (BSc), PSR Karin Hjelm (utses av PN-S)
Skogsbruk med många mål, PSR Karin Hjelm (utses av PN-S)

Informationen uppdaterad 2022-06-30 av Boel Sandskär


Kontaktinformation