Kontaktpersoner GU, LTV-fak

Senast ändrad: 29 juni 2018

Erasmus-koordinatorer

Biträdande prefekter för GU (GU-ansvariga)

Biträdande prefekter för GU vid LTV-fakulteten, Alnarp

Institutionen för biosystem och teknologi – Lars Mogren, ankn. 5376, Department of Biosystems and Technology

Institutionen för växtförädling - Li-Hua Zhu, ankn. 5373, Department of Plant Breeding

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning – Maria Kylin, ankn. 5451, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Institutionen för växtskyddsbiologi - Marie Bengtsson, ankn. 5308, Department of Plant Protection Biology

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi - Elisabeth von Essen, ankn. 5529, Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology

Biträdande prefekt för GU vid LTV-fakulteten, Ultuna

Institutionen för stad och land - Helen Arvidsson, ankn. 1995, Department of Urban and Rural Development

Informationen uppdaterad 2018-09-10 BS

PSR

Programstudierektorer (PSR)

Programstudierektorsuppdrag  beslutade av Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) fr o m 2016-07-01, dock längst till 2019-06-30, för följande utbildningsprogram.

Agroecology - master, PSR Kristina Ascárd
Hortonom, PSR Salla Marttila (ingen antagning)
Horticultural Science - master, PSR Sara Spendrup.
Hållbar stadsutveckling - master, PSR Christine Haaland
Landskapsarkitekt - Alnarp, PSR Mads Farsø
Landskapsarkitekt - Uppsala, PSR Tomas Eriksson
Landskapsingenjör - Alnarp, PSR Frida Andreasson
Landskapsingenjör - Uppsala, PSR Bodil Dahlman. Nytt program HT19
Landscape Architecture- master, PSR Mats Gyllin
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master, PSR Lena Steffner
Outdoor Environments for Health and Well-being - master, PSR Fredrika Mårtensson
Trädgårdsingenjör - design, PSR Karin Svensson
Trädgårdsingenjör - odling, PSR Salla Marttila

Lantmästare, PSR Kristina Ascárd (utsedd av PN-NJ)

Informationen uppdaterad 2019-03-14 B Sandskär


Kontaktinformation
Sidansvarig: ida.andersson@slu.se