Fakultetsledning LTV

Senast ändrad: 15 oktober 2020

Kontaktuppgifter till fakultetsledning LTV-fakulteten

Dekan

Håkan Schroeder
040-41 51 33, 0703-17 69 53
hakan.schroeder@slu.se

Prodekan

Karl Lövrie
040-415439, 0730-242261
karl.lovrie@slu.se

Fakultetsdirektör

Margit Nothnagl
040-41 54 34
margit.nothnagl@slu.se

Vicedekaner

Lena Ekelund Axelson
Vicedekan för forskning med inriktning mot livsmedel och trädgård
040-415079
lena.ekelund@slu.se

Åsa Lankinen
Vicedekan för forskarutbildning
040-415367
asa.lankinen@slu.se

 


Kontaktinformation

Registrator LTV
LTV-kansliet, SLU

ltvregistrator@slu.se

040-41 55 50

Postadress:
SLU Alnarp
Box 52
230 53  Alnarp

Sidansvarig: mv-red@slu.se