Fakultetsledning LTV

Senast ändrad: 01 april 2019

Kontaktuppgifter till fakultetsledning LTV-fakulteten

Dekan
Håkan Schroeder
040-41 51 33, 0703-17 69 53
hakan.schroeder@slu.se
 
Prodekan
Karl Lövrie
040-415439, 0730-242261
karl.lovrie@slu.se
 
Fakultetsdirektör
Margit Nothnagl
040-41 54 34
margit.nothnagl@slu.se
 

Vicedekan för forskning med inriktning mot livsmedel och trädgård
Lena Ekelund Axelson

040-415079
lena.ekelund@slu.se

 

Vicedekan för forskarutbildning
Åsa Lankinen

040-415367
asa.lankinen@slu.se

Utbildningscentrum

Utbildningsledare
Kristine Kilså 
040-41 50 31
kristine.kilsa@slu.se

 Press och information

Kommunikatör
Anette Neldestam Larsson
040-41 50 04, 0708-47 07 37
anette.neldestam@slu.se

 Enheten för samverkan och utveckling

Enhetschef
Kristina Santén
073-0209088
kristina.santen@slu.se

 Odlingsenheten

Enhetschef
Alexandra Nikolic
040-41 50 27, 0709-65 50 27
alexandra.nikolic@slu.se

 Serviceenheten

Servicechef
Mats Svensson

040-41 50 33, 070-2435422
mats.svensson@slu.se

 IT-avdelningen

Ortsansvarig
Bryan Finn
040-41 53 18, 0702-49 83 22
bryan.finn@slu.se

Kontaktinformation

Registrator LTV
LTV-kansliet, SLU

ltvregistrator@slu.se

040-41 55 50

Postadress:
SLU Alnarp
Box 52
230 53  Alnarp

Sidansvarig: ida.andersson@slu.se