Fakultetsledning LTV

Senast ändrad: 03 januari 2022

Kontaktuppgifter till fakultetsledning LTV-fakulteten

Dekan

Christina Lunner Kolstrup
040-41 54 94
christina.kolstrup@slu.se

Prodekan

Karl Lövrie
040-415439, 0730-242261
karl.lovrie@slu.se

Fakultetsdirektör

Margit Nothnagl
040-41 54 34
margit.nothnagl@slu.se

Vicedekaner

Åsa Lankinen
Vicedekan för forskarutbildning
040-415367
asa.lankinen@slu.se

Håkan Schroeder, vicedekan för samverkan och FOMA
040-41 51 33, 0703-17 69 53
hakan.schroeder@slu.se

 

 


Kontaktinformation

Registrator LTV:
LTV-kansliet, SLU
ltvregistrator@slu.se
040-41 55 50

Postadress:
SLU Alnarp
Box 190
234 22 Lomma

Växel:
040-41 50 00