Odlingsenheten

Senast ändrad: 15 oktober 2020

Chef med personalansvar

Alexandra Nikolic, driftchef tel. 040-41 5077, 070-9655027
Box 52, Fakultetskansliet

Medarbetare

Biotronen

Forskningsingenjör Ann Dahl, tel: 040-41 52 05.
ann.dahl@slu.se

Karl-Johan Bergstrand, forskningsingenjör tel. 040-41 5343
Box 103
, Vegetum

Landskapslaboratoriet

Erik Svensson, parktekniker tel. 040-41 5027, 070-9436621
Box 52

Forskningsväxthusen

Karl-Johan Bergstrand, forskningsingenjör tel. 040-41 5343
Box 103,
Vegetum

Trädgårdslaboratoriet

Joakim Tigerschiöld, trädgårdsmästare tel. 040-41 5017, 076-1021606
Box 52

Fredrik Alfsson, trädgårdsmästare tel. 0722-192951
Box 52

Lucy Clark, trädgårdsbiträde tel. 070-5591378
Box 52

Alnarpsparken

Kurt Alwén, trädgårdsmästare tel. 040-41 5027, 070-3530599
Box 52

Mari-My Bergquist, trädgårdsmästare tel. 040-41 5027, 070-5583325
Box 52

- parkkoordinator Alnarpsparken

Marcus Bränd, trädgårdsmästare tel. 040-41 5027, 072-5163836
Box 52

- biträdande parkkoordinator Alnarpsparken

Lise-Lotte Malmsten, parktekniker tel. 040-41 5027, 073-5615187
Box 52

Jonny Svensson, parktekniker tel. 040-41 5027, 072-5304555
Box 52

Margareta Tremm, trädgårdsmästare tel. 040-41 5029, 072-7066965
Box 52

David Löthgren, parktekniker tel. 070-7850527
Box 52

Johan Hurtig, trädgårdsbiträde
Box 52

Adress

Postadress: Box [se nr ovan], 23053 Alnarp

Besöksadress: Fakultetskansliet - Sundsvägen 5, Vegetum - Sundsvägen 14 


Kontaktinformation

Alexandra Nikolic, driftchef
Odlingsenheten, LTV-kansliet, SLU
alexandra.nikolic@slu.se,
040-41 50 77,
070-965 50 27

Sidansvarig: mw-red@slu.se