Odlingsenheten

Senast ändrad: 26 oktober 2021

Chef med personalansvar

Alexandra Nikolic, driftchef tel. 040-41 5077, 070-9655027
Fakultetskansliet

Medarbetare

Biotronen

Ann Dahl, forskningsingenjör, tel: 040-41 52 05

Ramesh Vetukuri, utvecklingsledare, 073-9262363

Julia Nilsson, trädgårdsingenjör, 070-5591378

Landskapslaboratoriet

Erik Svensson, parktekniker, 070-9436621

Forskningsväxthusen

Julia Nilsson, trädgårdsingenjör, 070-5591378

Trädgårdslaboratoriet

Joakim Tigerschiöld, trädgårdsmästare tel. 040-41 5017, 076-1021606

Fredrik Alfsson, trädgårdsmästare tel. 0722-192951

Alnarpsparken

Mari-My Bergquist, driftledare, 070-5583325

Marcus Bränd, trädgårdsmästare, 072-5163836

Jonny Svensson, parktekniker, 072-5304555

Hanna Blomstrand, trädgårdsmästare, 073-8410903

Carl Löfvall, trädgårdsmästare, 073-2300758

Frederik Tauchnitz, trädgårdsmästare, 072-5042475

Adress

Postadress: Box 190, 234 22 Lomma

Besöksadresser
Fakultetskansliet - Sundsvägen 5,
Biotron/växthus - Sundsvägen 14,
Parken - Skogshusvägen 1,
Trädgårdslaboratoriet - Växthusvägen 14


Kontaktinformation

Alexandra Nikolic, driftchef
Odlingsenheten, LTV-kansliet, SLU
alexandra.nikolic@slu.se,
040-41 50 77,
070-965 50 27