Ledningsstöd LTV

Senast ändrad: 19 juni 2019

Chef med personalansvar

Kristine Kilså, utbildningsledare tel. 040-41 5031072-525 31 51

Box 55, Utbildningscentrum

 CV-sida

 

Medarbetare

Ida Andersson, fakultetshandläggare (tjänstledig)

Denis Avdic, fakultetshandläggare tel. 040-41 5023
Box 52
, Fakultetskansliet

- dekanbeslut
- sekreterare prefektgruppen
- delegationsordning
- strategi, planering och uppföljning

Marika Gullberg, administratör tel. 040-41 5550
Box 52
, Fakultetskansliet

- ärenderegistrering
- tillhandahåller allmänna handlingar
- remisser

Torleif Ljung, fakultetshandläggare tel. 040-41 5044
Box 52
, Fakultetskansliet

- sekreterare fakultetsnämnd LTV
- sekreterare lärarförslagsnämnd LTV
- fakultetsdirektörsbeslut

Tomas Österman, forskningssekreterare tel. 040-41 5037
Postadress: Box 7082, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Ultuna

- interna forskningsfrågor
- SLU Grogrund

Adress

Postadress: Box [se nr ovan], 23053 Alnarp

Besöksadress: Fakultetskansliet - Sundsvägen 5, Alnarp


Kontaktinformation

Kristine Kilså, utbildningsledare
Utbildningscentrum, SLU Alnarp 
kristine.kilsa@slu.se, 040-41 50 31, 072-525 31 51

Sidansvarig: ida.andersson@slu.se