Ledningsstöd LTV

Senast ändrad: 23 september 2020

Chef med personalansvar

Tomas Österman, forskningssekreterare, tel. 040-41 5037

Postadress: Box 7082, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Ultuna

 

Medarbetare

Ida Andersson, fakultetshandläggare , tel 040-41 55 47
Box 52, Fakultetskansliet

- SLU Grogrund

Denis Avdic, fakultetshandläggare tel. 040-41 5023
Box 52
, Fakultetskansliet

- dekanbeslut
- sekreterare prefektgruppen
- delegationsordning
- strategi, planering och uppföljning

Marika Gullberg, administratör tel. 040-41 5550
Box 52
, Fakultetskansliet

- ärenderegistrering
- tillhandahåller allmänna handlingar
- remisser

Torleif Ljung, fakultetshandläggare tel. 040-41 5044
Box 52
, Fakultetskansliet

- sekreterare fakultetsnämnd LTV
- sekreterare lärarförslagsnämnd LTV
- fakultetsdirektörsbeslut
- kompetensförsörjning

Tomas Österman, forskningssekreterare tel. 040-41 5037
Postadress: Box 7082, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Ultuna

- interna forskningsfrågor
- kompetensförsörjning
- verksamhetsförsörjning
- externfinansiering

Adress

Postadress: Box [se nr ovan], 23053 Alnarp

Besöksadress: Fakultetskansliet - Sundsvägen 5, Alnarp


Kontaktinformation

Kristine Kilså, utbildningsledare
Utbildningscentrum, SLU Alnarp 
kristine.kilsa@slu.se, 040-41 50 31, 072-525 31 51

Sidansvarig: mw-red@slu.se