Ledningsstöd LTV

Senast ändrad: 24 mars 2021

Chef med personalansvar

Tomas Österman, forskningssekreterare, tel. 040-41 5037

Postadress: Box 7082, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Ultuna

 

Medarbetare

Ida Andersson, fakultetshandläggare , tel 040-41 55 47
Box 190, Fakultetskansliet

- SLU Grogrund
- forskningskommunikation

Denis Avdic, fakultetshandläggare tel. 040-41 5023
Box 190
, Fakultetskansliet

- dekanbeslut
- sekreterare prefektgruppen
- delegationsordning
- strategi, planering och uppföljning
- internationell handläggare

Marika Gullberg, administratör tel. 040-41 5550
Box 190
, Fakultetskansliet

- ärenderegistrering
- tillhandahåller allmänna handlingar
- remisser

Torleif Ljung, fakultetshandläggare tel. 040-41 5044
Box 190
, Fakultetskansliet

- sekreterare fakultetsnämnd LTV
- sekreterare lärarförslagsnämnd LTV
- fakultetsdirektörsbeslut
- kompetensförsörjning

Tomas Österman, forskningssekreterare tel. 040-41 5037
Postadress: Box 7082, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Ultuna

- interna forskningsfrågor
- kompetensförsörjning
- verksamhetsförsörjning
- externfinansiering

Adress

Postadress: Box 190, 234 22 Alnarp

Besöksadress: Fakultetskansliet - Sundsvägen 5, Alnarp


Kontaktinformation

Tomas Österman, Forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
tomas.osterman@slu.se, +4640415037, +46727187078