HR-handläggare Alnarp

Senast ändrad: 20 oktober 2021

Vad gör en HR-handläggare?

  • stöttar prefekter och avdelningschefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • stöttar prefekter och avdelningschefer med rehabiliteringsärenden och dokumentation i stödsystemet Adato
  • deltar vid exitsamtal
  • stöttar prefekter och avdelningschefer vid rekrytering av högre tjänster
  • svarar på frågor om och tar fram avtal vid utlandsstationering (URA)
  • fungerar som stöd till prefekter och avdelningschefer vid konfliktärenden
  • deltar i de lokala samverkansgrupperna
  • kan delta vid intervjuer.

Kontakta din HR-handläggare:

Anna Tengstam, institutionerna för människa och samhälle / växtförädling
Slottet, Slottsvägen 5, 040-41 5443 

Isabel Anselmo, institutionerna för växtskyddsbiologi / biosystem och teknologi / landskapsarkitektur, planering och förvaltning / enheten för samverkan och utveckling
Vegetum, Sundsvägen 14, 040-41 5353

 

Information

xxx