Diarium och arkiv LTV

Senast ändrad: 15 oktober 2020

Du når oss via ltvregistrator@slu.se

 

Marika Gullberg, administratör, registrator tel. 040-41 5550
- ärenderegistrering
- tillhandahåller allmänna handlingar
- remisser

Celine Orman, arkivarie, tel. 040-41 5540

 

Adress

Postadress: Box 52, 23053 Alnarp

Besöksadress: Fakultetskansliet - Sundsvägen 5


Kontaktinformation

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296