Utbildningscentrum i Alnarp

Senast ändrad: 28 mars 2019
_DSC1109.JPG

Vi arbetar med stöd till grundutbildning och forskarutbildning. Hit är studenter, doktorander och lärare välkomna för att få hjälp och information. Här finns studievägledare, utbildningsledare, utbildningsadministratörer och utbildningshandläggare samlade under ett tak.

Via SLU:s studentwebb finns det mer information om fakultetens utbildningsprogram.

Chef med personalansvar

Utbildningsledare Kristine Kilså, tel. 040-41 5031072-525 31 51.  CV-sida


 

Medarbetare

 Lisa Aspång Göransson, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5043

Landskapsarkitektprogram, Alnarp och masterprogrammet Landscape Architecture

 

Monika (Mona) Gussarsson, utbildningsadministratör tel. 040- 41 5374
Hortonomprogram, masterprogrammet Horticultural Science och trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram

 

 

Katarina (Tina) Lantz, utbildningsadministratör, tel. 040-41 5108

Lantmästare - kandidatprogram och masterprogrammet Agroecology

 

 

Lotta Malmborg, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5025

Forskarutbildning. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden (FUN) och docentnämnden.
Inga-Lill Olsson, utbildningsadministratör, tel. 040-41 5418

Landskapsingenjör och trädgårdsingenjör: design

 

 

Kristina Regnell, utbildningsadministratör, tel. 040-41 5416

Landskapsarkitektprogram, Alnarp samt masterprogrammen Landscape Architecture och Hållbar stadsutveckling.

 

Boel Sandskär, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5082

 Hortonomprogram, trädgårdsingenjör: odling, landskapsingenjör och masterprogrammet Horticultural Science.

 

Karoline Schua, utbildningsadministratör, tel. 040-41 5034

Masterprogrammet Outdoor Environments for Health and Well-being och tentamenssamordnare.

 

Annica Thomsson, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5003

Sekreterare i programnämnd för utbildning inom landskap och trädgård. Trädgårdsingenjör: design samt masterprogrammen Agroecology och Outdoor Environments for Health and Well-being.

 

Anna-Kari Trondman, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5014

Grundutbildningssamordning (GUS) protokollförare. Masterprogrammen Hållbar stadsutveckling och Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation samt landskapsarkitektprogram, Uppsala och landskapsingenjör, Uppsala.

Utbildningsavdelningen - medarbetare i Alnarp

Lotten Ahlqvist, studie- och karriärvägledare tel. 040-41 5067

Lena Swärd, studie- och karriärvägledare tel. 040-41 5012

Björn Bergenfeldt, antagningshandläggare tel. 040-41 5156


NJ-fakultetens kansli

Medarbetare som arbetar med utbildningsprogram förlagda till Alnarp

Johanna Nilsson Utbildningshandläggare NJ-fakulteten Lantmästare - kandidatprogram tel. 018-67 2244


Fakta:
Vad gör en utbildningsledare vid LTV-fakulteten?
 • Är enhetschef för utbildningscentrum
 • Är ordförande i GUS, Grundutbildningssamordning i Alnarp och på LTV-fakulteten
 • Är beslutsstöd till vicedekaner och fakultetsdirektör
 • Är biträdande fakultetsdirektör
 • Koordinerar SLU-initierade utbildningsprojekt på programnämnds- och fakultetsnivå
 • Är kontaktperson för Lärosäten Syd
Vad gör en utbildningshandläggare?
 • Är beslutsstöd till programstudierektorer och vicedekan GU (exempelvis tillgodoräknande och utbildningsplaner)
 • Är beslutsstöd inom forskarutbildning till studierektor och vicedekan FU
 • Hanterar administration på programnivå (GU)
 • Hanterar administration på kurs- och individnivå (FU)
 • Är sekreterare i programnämnden för utbildningar inom landskap och trädgård (PN-LT) och forskarutbildningsnämnd (FUN vid LTV-fakulteten)
 • Bevakar lagstiftning och regelverk kring utbildning
 • Anordnar lärarluncher
Vad gör en utbildningsadministratör?
 • Hanterar administration på kursnivå
 • Är administrativt stöd till kursledare
 • Svarar på allmänna studieadministrativa frågor
 • Kursregistrerar  villkorligt antagna studenter samt utbytesstudenter efter behörighetsgranskning
 • Antar reserver på kursnivå

Kontaktinformation

Kristine Kilså, utbildningsledare
Utbildningscentrum, SLU Alnarp 
kristine.kilsa@slu.se, 040-41 50 31, 072-525 31 51

Utbildningscentrum
Postadress: Box 55, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp

Utbildningscentrums personal

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se