Utbildningscentrum i Alnarp

Senast ändrad: 09 september 2019
_DSC1109.JPG

Vi arbetar med stöd till grundutbildning och forskarutbildning. Hit är studenter, doktorander och lärare välkomna för att få hjälp och information. Här finns studievägledare, utbildningsledare, utbildningsadministratörer och utbildningshandläggare samlade under ett tak.

Via SLU:s studentwebb finns det mer information om fakultetens utbildningsprogram.

Chef med personalansvar (tjänstledig läsår 2019/20)

Utbildningsledare Kristine Kilså, tel. 040-41 5031072-525 31 51.  CV-sida

 


Annica Thomsson, t.f. utbildningsledare, tel. 040-41 5003

Sekreterare i programnämnd för utbildning inom landskap och trädgård.

 

 

Medarbetare

Helena Elofsson, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5463

Hortonomprogram, trädgårdsingenjör: odling och masterprogrammen Horticultural Science, Agroecology och Hållbar stadsutveckling

 Lisa Aspång Göransson, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5043

Landskapsarkitektprogram, Alnarp och masterprogrammet Landscape Architecture

 

Monika (Mona) Gussarsson, utbildningsadministratör tel. 040- 41 5374
Hortonomprogram, masterprogrammet Horticultural Science och trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram

 

 

Katarina (Tina) Lantz, utbildningsadministratör, tel. 040-41 5108

Lantmästare - kandidatprogram och masterprogrammet Agroecology

 

Ann-Sofie Larsson, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5014

Masterprogrammet Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation samt landskapsarkitektprogram - Uppsala, landskapsingenjör - Uppsala och trädgårdsingenjör: design.

 

Lotta Malmborg, fakultetshandläggare, tel. 040-41 5025

Forskarutbildning. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden (FUN) och docentnämnden.Inga-Lill Olsson, utbildningsadministratör, tel. 040-41 5418

Landskapsingenjör och trädgårdsingenjör: design

 

 

Kristina Regnell, utbildningsadministratör, tel. 040-41 5416

Landskapsarkitektprogram, Alnarp samt masterprogrammen Landscape Architecture och Hållbar stadsutveckling.

 

Boel Sandskär, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5082

 Sekreterare i programnämnd för utbildning inom landskap och trädgård. Landskapsingenjör, Alnarp och masterprogrammet Outdoor Environments for Health and Well-being

Karoline Schua, utbildningsadministratör, tel. 040-41 5034

Masterprogrammet Outdoor Environments for Health and Well-being och tentamenssamordnare.

 

Anna-Kari Trondman, utbildningshandläggare, tjl.

 

 

Utbildningsavdelningen - medarbetare i Alnarp

Lotten Ahlqvist, studie- och karriärvägledare tel. 040-41 5067

Lena Swärd, studie- och karriärvägledare tel. 040-41 5012

Björn Bergenfeldt, antagningshandläggare tel. 040-41 5156

Jenny Larsson, internationell handläggare tel. 040-41 5006


NJ-fakultetens kansli

Medarbetare som arbetar med utbildningsprogram förlagda till Alnarp

Josefine Wintzer, Utbildningshandläggare NJ-fakulteten Lantmästare - kandidatprogram tel. 018-67 2244

Johanna Nilsson Utbildningshandläggare NJ-fakulteten Lantmästare - kandidatprogram, tjl


Fakta:
Vad gör en utbildningsledare vid LTV-fakulteten?
 • Är enhetschef för utbildningscentrum
 • Är beslutsstöd till vicedekaner och fakultetsdirektör
 • Är biträdande fakultetsdirektör
 • Koordinerar SLU-initierade utbildningsprojekt på programnämnds- och fakultetsnivå
 • Är kontaktperson för Lärosäten Syd
Vad gör en utbildningshandläggare?
 • Är beslutsstöd till programstudierektorer och vicedekan GU (exempelvis tillgodoräknande och utbildningsplaner)
 • Är beslutsstöd inom forskarutbildning till studierektor och vicedekan FU
 • Hanterar administration på programnivå (GU)
 • Hanterar administration på kurs- och individnivå (FU)
 • Är sekreterare i programnämnden för utbildningar inom landskap och trädgård (PN-LT) och forskarutbildningsnämnd (FUN vid LTV-fakulteten)
 • Bevakar lagstiftning och regelverk kring utbildning
 • Anordnar lärarluncher
Vad gör en utbildningsadministratör?
 • Hanterar administration på kursnivå
 • Är administrativt stöd till kursledare
 • Svarar på allmänna studieadministrativa frågor
 • Kursregistrerar  villkorligt antagna studenter samt utbytesstudenter efter behörighetsgranskning
 • Antar reserver på kursnivå

Kontaktinformation

Annica Thomsson, t.f. utbildningsledare
Utbildningscentrum, SLU Alnarp
annica.thomsson@slu.se, 040-41 50 03          

Utbildningscentrum
Postadress: Box 55, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp

Utbildningscentrums personal

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se