Stödfunktionerna vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 21 maj 2021

Välkommen till stödfunktionerna vid LTV-fakulteten! Via den här webbplatsen finns kontaktuppgifter och information om vilket stöd du som medarbetare kan få av oss.

Fakultetsdirektör

Fakultetsdirektör Margit Nothnagl foto   Margit Nothnagl tel. 040-41 5434, 0761-172296

   - ansvarig för LTV-kansliet

   - samordnande ansvar för övriga delar av
   universitetsadministrationen i Alnarp

 

 

Fakultetskansliet för LTV-fakulteten

LTV-kansliet består av tre enheter. LTV-kansliet tillhandahåller också i samarbete med ledningskansliet funktioner för diarium och arkiv:

I Alnarp/som stöd till LTV-fakulteten finns också andra avdelningar och enheter inom SLU, som tillhandahåller stödfunktioner till medarbetarna:


Service Alnarp

Therese Linnér, facility manager tel. 040-41 5221

Mats Svensson, servicechef tel. 040-41 5033

Ärendeanmälan Alnarp

Servicecenter

Servicetelefon Alnarp tel. 040-41 5600

Service e-post Alnarp 5600@slu.se


IT-avdelningen

Bryan Finn, platsansvarig IT-Alnarp tel. 040-41 5318

IT-stöd servicetelefon 6600

IT-stöd e-post it-stod@slu.se


Kommunikationsavdelningen

Anette Neldestam Larsson, kommunikatör, tel. 040-41 5004

Patricia Lundberg, marknadsförare, tel. 040-41 5345

Patrik Claesson, kommunikatör, tel. 040-41 53 83

Enheten för externfinansiering/Grants Office

Christer Borglin, forskarstöd med inriktning mot EU tel. 040-41 5068

Fiona Reid, forskningskoordinator tel. 018-67 1314

Personalavdelningen

Kristin Larsson, HR-specialist tel. 040-41 5018

Utbildningsavdelningen

Lotten Ahlqvist, studie- och karriärvägledare tel. 040-41 5067

Lena Swärd, studie- och karriärvägledare tel. 040-41 5012

Björn Bergenfeldt, antagningshandläggare tel. 040-41 5156

Jenny Larsson, internationell handläggare tel. 040-41 5006

Anna-Kari Trondman, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5091

Lisa Aspång Göransson, utbildningshandläggare, tel. 040-41 5043

Green Innovation Park

Niclas Östlund, verksamhetsutvecklare tel. 040-41 5045

SLU-biblioteket

SLU Holding

Fakta:

LTV-kansliets övergripande mål

LTV-kansliet är en avdelning inom Universitetsadministrationen och SLU och delar vision, verksamhetsidé och övergripande mål samt framgångsfaktorer med övriga verksamheter inom SLU och Universitetsadministrationen.

Vi stödjer fakultets- och institutionsledningarna, forskarna, lärarna, doktoranderna och studenterna vid LTV-fakulteten. Arbetet är mångfacetterat och sträcker sig från administrativt stöd i frågor rörande utbildning, forskning, ekonomi, personal och myndighetsutövning över utrednings- och analysverksamhet och strategiskt beslutsstöd till skötsel och förvaltning av forsknings- och undervisningsfaciliteterna.

Läs mer i LTV-kansliets strategi 2017-2020.

Läs mer om LTV-kansliet: Ledning, organisation, uppdrag, funktionsansvar, förutsättningar


Kontaktinformation

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296