Ämnesansvariga för LTV-fakultetens ämnesområden

Senast ändrad: 15 oktober 2020
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Företagsledning - Martin Melin
Miljöpsykologi - Caroline Hägerhäll

Institutionen för biosystem och teknologi

Hållbar växtodling - Linda-Maria Dimitrova Mårtensson (tf)
Odling hortikultur - Jean Yong
Mikrobiell hortikultur - Beatrix Alsanius
Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion - Thomas Prade
Djurmiljö och byggnadsfunktion - Jenny Yngvesson
Tillämpad statistik - Jan-Eric Englund

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Landskapsplanering - Ingrid Sarlöv-Herlin
Vegetationsbyggnad -  vakant
Förvaltning och management - Thomas Randrup
Landskapsdesign - Lisa Diedrich

Institutionen för stad och land

Designteori - Thomas Oles
Landskapsutformning - Carola Wingren
Fysisk planering - Mattias Qviström
Landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning - Petter Åkerblom

Institutionen för växtförädling

Växtförädling hortikultur - Kimmo Rumpunen
Växtens produktkvalitet hortikultur - Marie Olsson
Växtförädling agrikultur – förbättring av genetiska resurser - Rodomiro Ortiz
Växtbioteknik - Per Hofvander
Växtens produktkvalitet agrikultur - Eva Johansson

Institutionen för växtskyddsbiologi

Integrerat växtskydd - Laura Grenville-Briggs
Kemisk ekologi hortikultur - Peter Witzgall
Kemisk ekologi agrikultur - Peter Anderson
Sjukdomsvektorer - Rickard Ignell
Resistensbiologi - Erik Andreasson

Fakta:

Beslut om förändrade ämnesområden vid LTV-fakulteten fattades av FN-LTV 2015-09-23, §66, samt dekanbeslut 2015-12-09 (SLU.ltv.2015.1.1.1-828)

Ämnesansvarig för ett ämnesområde utses av prefekt efter samråd med dekan.

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten.

Sidansvarig: mw-red@slu.se