Ämnesansvariga för LTV-fakultetens ämnesområden

Senast ändrad: 23 juni 2022
Institutionen för människa och samhälle

Företagsledning – Martin Melin
Miljöpsykologi – Caroline Hägerhäll

Institutionen för biosystem och teknologi

Hållbar växtodling – Georg Carlsson
Odling hortikultur – Jean Yong
Mikrobiell hortikultur – Beatrix Alsanius
Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion – Thomas Prade
Djurmiljö och byggnadsfunktion – Jenny Yngvesson
Tillämpad statistikJan-Eric Englund

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Landskapsplanering – Ingrid Sarlöv-Herlin
Vegetationsbyggnad – Åsa Ode Sang
Förvaltning och management – Thomas Randrup
Landskapsdesign – Lisa Diedrich

Institutionen för stad och land

Designteori – Vera Vicenzotti (tillförordnad)
Landskapsutformning – Carola Wingren
Fysisk planering – Mattias Qviström
Landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning – Marcus Hedblom

Institutionen för växtförädling

Växtförädling hortikultur – Kimmo Rumpunen
Växtens produktkvalitet hortikultur – Marie Olsson
Växtförädling agrikultur – förbättring av genetiska resurser – Rodomiro Ortiz
Växtbioteknik – Per Hofvander
Växtens produktkvalitet agrikultur – Eva Johansson

Institutionen för växtskyddsbiologi

Integrerat växtskydd – Laura Grenville-Briggs
Kemisk ekologi hortikultur – Peter Witzgall
Kemisk ekologi agrikultur – Peter Anderson
Sjukdomsvektorer – Rickard Ignell
Resistensbiologi – Erik Andreasson

Fakta:

Beslut om förändrade ämnesområden vid LTV-fakulteten fattades av FN-LTV 2015-09-23, §66, samt dekanbeslut 2015-12-09 (SLU.ltv.2015.1.1.1-828)

Ämnesansvarig för ett ämnesområde utses av prefekt efter samråd med dekan.

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten.


Kontaktinformation