Ämnesansvariga för LTV-fakultetens ämnesområden

Senast ändrad: 01 april 2019
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Ekonomi och marknad - Fredrik Fernqvist
Arbetsvetenskap - Peter Lundqvist
Miljöpsykologi - Caroline Hägerhäll

Institutionen för biosystem och teknologi

Hållbar växtodling - Erik Steen Jensen
Odling hortikultur - Håkan Asp
Mikrobiell hortikultur - Beatrix Alsanius
Teknologi för animalie- och växtproduktion - Linda Tufvesson
Djurmiljö och byggnadsfunktion - Linda Tufvesson
Tillämpad statistik - Jan-Eric Englund

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Landskapsplanering - Ingrid Sarlöv-Herlin
Vegetationsbyggnad -  Susanna Lehvävirta (tillförordnad)
Förvaltning och management - Thomas Randrup
Landskapsdesign - Lisa Diedrich

Institutionen för stad och land

Designteori - Thomas Oles
Landskapsutformning - Åsa Ahrland
Fysisk planering - Mattias Qviström
Landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning - Petter Åkerblom

Institutionen för växtförädling

Växtförädling hortikultur - Kimmo Rumpunen
Växtens produktkvalitet hortikultur - Marie Olsson
Växtförädling agrikultur – förbättring av genetiska resurser - Rodomiro Ortiz
Växtbioteknik - Per Hofvander
Växtens produktkvalitet agrikultur - Eva Johansson

Institutionen för växtskyddsbiologi

Integrerat växtskydd - Laura Grenville-Briggs
Kemisk ekologi hortikultur - Peter Witzgall
Kemisk ekologi agrikultur - Peter Anderson
Sjukdomsvektorer - Rickard Ignell
Resistensbiologi - Erik Andreasson

Fakta:

Beslut om förändrade ämnesområden vid LTV-fakulteten fattades av FN-LTV 2015-09-23, §66, samt dekanbeslut 2015-12-09 (SLU.ltv.2015.1.1.1-828)

Ämnesansvarig för ett ämnesområde utses av prefekt efter samråd med dekan.

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten.