Ansökan om dispens för schemaläggning av obligatoriskt moment på en onsdagseftermiddag inom PN-LT

Senast ändrad: 11 november 2020

I normalfallet ska onsdagseftermiddagar vara fria från schemalagd undervisning. Undantag kan beviljas av berörd programnämnd. För utbildningar inom PN-LT har beslutet delegerats till PN-ordföranden i samråd med berörd kår.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation