Tips, idéer och inspiration

Senast ändrad: 17 juni 2021

Här hittar du tips och idéer kring vad du själv kan göra för att öka synligheten för dig som forskare. Målet med projektet är att skapa möjligheter för ökad finansiering av kommande forskningsprojekt, vilket tipsen indirekt syftar till.

CV-sida för ökad synlighet

Skaffa en CV-sida om du inte redan har det. Fakultetens mest besökta CV-sida är Patrik Grahns med 821 visningar under 2020. Även Josefin Wangel, Anna-Maria Palsdottir, Märit Jansson och Anders Carlssons sidor är bland de 10 mest besökta på hela SLU med runt 600 visningar var.

 

Så här gör du: CV-sida | Medarbetarwebben (slu.se)

 

Förklara din forskning på 4 minuter!

Oavsett om du ska vara med på Forskar Grand Prix 2021 (anmäl dig senast den 1 augusti!), presentera din forskning på en föreläsning eller pitcha en ansökan så kan följande tips från Anders Sahlman hjälpa dig (finns som film på Youtube). 

 

6 steg till en bra presentation: 

 • Vem ska du prata till? Målgrupperna helt enkelt: forskare, politiker journalister, finansiärer, vänner etc. Vad kan de om din forskning och ditt område?
 • Vad ska publiken/lyssnaren komma ihåg? Huvudbudskap, ett kort aktivt budskap som hjälper dig att fokusera. Välj ut vissa bitar ur din forskning, ha inte med allt!
 • Förklara problemet - vad försöker din forskning bidra till att lösa? Samhällsrelevansen alltså. Var specifik, exemplifiera och vad händer om vi inte lyckas lösa problemet? Vilka påverkas? 
 • Hur bidrar min forskning till lösningen? 
 • Resultat - antingen redan uppkomna eller kommande.
 • Skriv ett manus, skriv i talspråk, använd ord som folk förstår, undvik facktermer eller förklara dem och sist men inte minst - ÖVA!

Kolla gärna också hur andra gjort : 

Webbsida om ert projekt skapar synlighet

En sida på webben om ert projekt är en bra bas i kommunikationen av forskningen. Sidan med fakta, text och bild kan ge en mer utförlig information om projektet och ni får något att referera till när projektet ska presenteras på olika sätt; i utskick till deltagarna på ett webbinarium, i ett pressmeddelande när ni ska berätta om resultat eller på en poster på en vetenskaplig konferens. Ni kan också passa på att samla länkar till publikationer och inslag i media på projektsidan.
 
Här är ett exempel från SLU Grogrund, som har projektsidor till alla sina finansierade projekt: Framtidens åkerböna för mat och foder | Externwebben (slu.se) - sidan får ca 1000 visningar varje år, varav 70% kommer från externa källor, dvs där länken till sidan publicerats i pressmeddelanden, presentationer mm. 
Även projektsidor på institutionen för biosystem och teknologi får synlighet så som Gödselfiber som strö – effekt på hygien, djurhälsa, mjölkkvalitet, ekonomi och miljö | Externwebben (slu.se) med 400 visningar sedan starten 2020. 
 
Hur gör du?
 1. Utgå från informationen i projektansökan eller PPT-presentation av projektet
 2. Ha gärna med ett eller flera foton som illustrerar projektet
 3. Ange kontaktinformation till projektledaren
 4. Be din webbpublicerare att publicera sidan på institutionens webb

Glöm inte att fota och filma din forskning

Fältförsök, mikroorganismer, spannmål, potatis, lekplatser, gröna tak, labbförsök. Oavsett vad du arbetar med säger en bild mer än tusen ord. Och att bilden är rörlig är bara positivt. Därför är det visuella inslaget i kommunikationen viktigt. Över 80% av alla journalister och skribenter använder bilder i sina artiklar och nästan hälften använder filmer någon gång i månaden (Cision State of Media 2021). Och de vill gärna ha med bildmaterial till pressmeddelande, det underlättar deras arbete och din möjlighet till att få synlighet.
 
Att fota eller filma din egen forskning ger dig därför större möjligheter att synas mer och bättre. Foton och filmer kan sedan användas på projektsidan, i pressmeddelande, i faktablad, på sociala medier, i den vetenskapliga publikationen och i många andra sammanhang. Så passa på att använda din mobil när du arbetar med dina projekt. Ta hellre ett foto eller film för mycket, du vet aldrig när den kan komma till nytta. Spara materialet till den dagen du ska kommunicera din forskning.
 
Här kommer några tips på hur du kan ta bra foton och filmer. 
 
 • Ha gärna med människor i dina foton och filmer, det ger mer liv i materialet och skapar en autenticitet. Men tänk på att du måste be om samtycke - läs mer om det på medarbetarwebben. Dataskyddsförordningen GDPR och SLU:s bild-/videomaterial | Medarbetarwebben
 • Välj både liggande och stående bilder och filmer för att materialet ska kunna användas i olika sammanhang. Tänk på det framförallt om du inte redan vet hur ditt material ska användas. 
 • Tänk på ljuset. Oavsett om du tar ett foto eller filmar, människor, växter, landskap eller djur , ha tillräckligt med ljus och undvik motljus. Använd naturligt ljus eller använd extra belysning, både inomhus och utomhus.
 • Undvik skakigt material! Använd om möjligt stativ., framförallt om du filmar och filmar längre inslag Om du inte har något stativ kan du istället luta telefonen mot ett stöd, en stolpe, ställ telefonen på ett bord etc. Ett annat knep är att hålla telefonen nära kroppen för att stabilisera.
 • Rensa din bild, ta bort störande sladdar och prylar i bakgrunden som inte tillför något utan tvärtom tar onödig uppmärksamhet från huvudpersonen/huvudobjektet. 
 
Under hösten kommer vi att erbjuda en kort instruktion hur du kan jobba med mobilen som verktyg, både som en film som du kan titta på själv och i en workshop. Håll utkik! 
 
Fotar och filmar du redan mycket kring din forskning? Hör av dig och berätta så kan du inspirera andra!
 
Du känner väl till SLU:s mediabank? Om du har bilder som du tror fler kan ha nytta av inom SLU och som du vill dela med dig av så kan du skicka in dina bidrag till mediabanken. Kommunikationsavdelningen skriver:  "Vi tar gärna emot verksamhetsbilder, detaljbilder, närbilder på till exempel växter eller djur, mikroskopbilder, campusbilder, kort sagt alla bilder som hjälper till att levandegöra och illustrera universitetets verksamhet." 

Att möta journalister

Att du som forskare syns och hörs i medierna är värdefullt på många sätt. Det ökar kännedomen om LTV-fakulteten, SLU och våra verksamhetsområden och på vilket sätt vi är med och bidrar till en hållbar framtid.  Men det kan ibland kännas svårt att möta journalister och veta hur du ska agera. Tänk på att du alltid kan be att få läsa och eventuellt ändra i dina citat, men i övrigt kan du aldrig kräva att få ändra i texten. De flesta journalister är dock oftast tacksamma för att få eventuella faktafel ändrade. Det är också bra att veta att den här "rättigheten" är något som finns med i journalisternas yrkesetiska regler. Nummer 8: Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges. 

Fler tips om att möta journalister finns på medarbetarwebben - Att möta journalister. Favoritmarkera gärna sidan så att du lätt hittar den då en journalist kontaktar dig.

Tänk på när du beskriver kommunikation i forskningsansökningar

De här råden har vi kommit fram till bland annat genom att läsa igenom ett antal Formas-ansökningar från tidigare år och plocka ut gemensamma drag från ansökningar som blev beviljade.

 • Visa på en tydlig samhällsrelevans, varför är projektet viktigt? Vad är bakgrunden till att just detta projekt behövs? Vad händer om detta projekt inte genomförs?
  • Exempel: Relatera det gärna till regionala, nationella eller internationella visioner, strategier och mål så som Agenda2030, livsmedelsstrategin, gestaltad livsmiljö m fl. Visa att ditt fält/studieobjekt har betydelse för samhället genom att hänvisa till statistik av olika slag.
 • Utifrån samhällsrelevansen, vem behöver du kommunicera med för att nå upp till det? Vilka grupper vill du nå? 
  • Exempel: Utgå från din intressentanalys. Vissa av intressenterna behöver du kommunicera med på olika sätt- det är dina målgrupper. Det kan exempelvis vara konsumenter, slutanvändare, intresseorganisationer, beslutsfattare, rådgivare, studenter och forskare. Var tydlig och specifik! Handlar ditt projekt om skolgårdar? Visa att du kommer att nå ut till relevanta beslutsfattare (t.ex. skolförvaltningar i kommuner och Sveriges Skolledarförbund).
 • När du vet vem du vill nå kan du på ett övergripande plan berätta om hur du tänker nå dem.
  • Exempel: Vill du att lantbrukare ska ändra ett sätt att bruka sin jord? Då visar du att du vet hur du ska nå dem genom att bli publicerad i relevant media, lyfta din forskning för rådgivare till lantbrukare på en konferens riktad till dem, delta på konferenser eller seminarier där de befinner sig så som tex Borgeby Fältdagar. 
 • Varje projekt är unikt, utgå från ditt projekt och försök vara specifik i vilka du kommunicerar med, varför och hur. Visa på att du förstår var dina målgrupper befinner sig och att du kan nå dem där. Använd gärna evidens (se tips). Visa även på nätverk du har eller vill närma dig eller andra projekt där du deltar och hur de kan samverka med det ansökta projektet för att nå ett högre mål.
  • Exempel: Deltar du i ett annat projekt, så som EU-projekt, centrumbildningar mm, där projekten kan ha nytta av varandra? Ta gärna med det för att visa på ditt projekts relevans i ett större perspektiv.
  • Tips - några källor för evidens inom kommunikation:

Och sist men inte minst: planera en kommunikation som är genomförbar och budgetera för kommunikationen.

Lycka till med din ansökan!

Samhällsrelevans och kommunikation i Formas Open call 2021

I år har Formas förändrat sina bedömningsgrunder för kommunikation. Från och med i år bedöms samhällsnytta och kommunikation gemensamt. I ansökan ska du beskriva hur ditt projekt samspelar med andra aktörer och i vilket sammanhang ditt projekt är betydelsefullt för dem du tänker ska ha nytta av det, dvs de du vill kommunicera med.
 
 

Har du redan skrivit avsnittet som handlar om kommunikation? Då kan du få genomläsning och synpunkter på det avsnittet. Skicka ansökan inklusive sammanfattning och eventuella tidigare bedömningar så hjälper vi dig i mån av tid. Skicka underlaget till camilla.zakrisson.juhlin@slu.se 

För Formas utlysning som ska lämnas in den 8 April 2021 behöver vi din ansökan senast den 31 mars för att kunna ge synpunkter. 

Affiliering i publikationer

Tänk på att få rätt affiliering i dina publikationer. Det är viktigt för att dina publikationer ska återfinnas och kopplas till SLU och din institution i databaser och bibliometriska analyser såsom utvärderingar och medelsfördelning.

Läs mer om hur din SLU-tillhörighet ska anges. Så anger du affiliering till SLU vid publicering | Externwebben

Byta en gammal Powerpoint presentation till ny mall

Byta mall i powerpoint

Använder du den senaste powerpoint-mallen i din presentation? Nu kan du enkelt flytta din gamla presentation till en SLU-mall. Kika på användarguiden under punkt 8 (endast svensk text) Användarguide: ppt-mall presentationer (slu.se)  Ska du skapa en ny presentation i Powerpoint? Då hittar du mallar direkt i Powerpoint. Läs mer på Presentationsmall (ppt) | Medarbetarwebben (slu.se).
 
Varför ska vi ha en gemensam SLU-mall?
Syftet med en gemensam mall är att vi visar på en tydlig avsändare för att öka kännedomen och attraktionskraften hos oss som universitet. I en ökande konkurrens spelar varumärket en allt viktigare roll för att attrahera samarbeten och forskningsmedel.

Att presentera forskning till allmänheten utan att förenkla för mycket

Att kommunicera med allmänheten kan ibland te sig svårt, det är ju inte samma sak som att förklara sin forskning för sina forskarkollegor. Många tror kanske att man behöver förenkla materialet för mycket och att mycket av innehållet då går förlorat. Men så är inte fallet. Stina Börchers ger tips i sin blogg på Tidningen Curie om hur och vad du kan tänka på när du förbereder din forskning att presenteras för allmänheten.

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se