Forskningskommunikation @ LTV

Senast ändrad: 11 oktober 2021

Universitetet har ett ansvar för att bidra till samhällsutvecklingen genom att nå ut med forskningsbaserad kunskap. Under 2021 pågår därför ett projekt på LTV-fakulteten för att stärka fakultetens forskningskommunikation.

För dig som forskare kommer det att märkas bland annat så här: 

  • Nyhetsbrev med konkreta tips och inspiration inom forskningskommunikation skickas ut regelbundet
  • Seminarier/föredrag på temat forskningskommunikation riktade till forskande personal 
  • Pilot av stödmaterial för att skriva kommunikationsplaner i forskningsansökningar 
  • Institutionerna kommer att välja några forskningsprojekt som ska lyftas i den externa kommunikationen 

Prioriterat område 

Projektet fokuserar på det prioriterade området Levande livsmiljöer - för människor, växter och djur

Ämnesövergripande kommunikation för starkare samarbeten

I projektet kommer vi att fokusera på breda kommunikationsteman som har beröringspunkter för flera olika ämnesområden. Det kan skapa tillfällen för interna samarbeten inom kommunikation över ämnesgränser, vilket skapar bättre kännedom om varandras kompetenser. Samtidigt synliggörs mångfalden av kompetenser utåt. Detta kan gynna förutsättningarna för att bedriva fler stora tvärvetenskapliga projekt. 

Nyhetsbrev 

Under året kommer vi att skicka ut ett e-postbaserat nyhetsbrev ungefär varannan vecka. Vi kommer att ge tips och idéer kring forskningskommunikation för att öka synligheten men också hjälp och stöd i skrivandet av kommunikationsplaner i forskningsansökningar och visa på goda exempel på forskningskommunikation från fakulteten, övriga SLU och andra forskningsorganisationer. 

Om du vill titta på tidigare utskickade tips, idéer och inspiration klickar du bara här

Tips, idéer och inspiration om forskningskommunikation

Vill du ha tips, idéer och inspiration för vad du kan göra själv för att öka din synlighet klickar du bara här

Workshop om kommunikation i Formas Open call 2021

Presentationen från workshopen finns tillgänglig på sidan om tips, idéer och inspiration. 

Webbinarium om att skriva populärvetenskapligt

Missade du webbinariet om Text & stil med Magnus Linton den 29 september 2021? Då kan du få se det i efterhand. Hör av dig till Camilla Zakrisson Juhlin

Illustration av projektet forskningskommunikation på LTV-fakulteten på 5 års perspektiv.

Om projektet 

Syftet med projektet är att bättre och i högre grad nå ut med forskningsbaserad kunskap som genereras på LTV-fakulteten så att forskningen blir ännu mer känd och uppskattad, vilket kan bidra till forskningens finansiering. Forskningskommunikation bidrar även att i ännu större utsträckning till att lösa komplexa samhällsutmaningar.  

Under året kommer aktiviteter att genomföras med målet att det på LTV-fakulteten i december 2021 finns det ett mer systematiskt, långsiktigt hållbart och aktivt arbete med forskningskommunikation och att forskningen inom fakulteten är mer synlig.  

Kommunikationsinsatser kommer att planeras och genomföras inom områden som är strategiskt viktiga som gör det möjligt att attrahera mer forskningsmedel från fler potentiella finansiärer. Stöd och hjälp i kommunikationsplanering av pågående eller avslutade projekt, hjälp i att skriva kommunikationsplan till forskningsansökningar och aktiviteter för att stärka kommunikationskompetensen inom fakulteten är exempel på insatser som projektet kommer att genomföra. Planering av insatser görs i dialog med alla institutionsledningar utifrån det prioriterade området för 2021.