Forskningskommunikation @ LTV

Senast ändrad: 29 mars 2022

En framgångsrik forskningskommunikation understödjer att LTV-fakultetens forskning i ännu större utsträckning bidrar till att lösa komplexa samhällsutmaningar.

Tips, idéer och inspiration om forskningskommunikation

Vill du ha tips, idéer och inspiration för vad du kan göra själv för att öka din synlighet klickar du bara här

Kommunikationsstöd i Formas Öppna utlysning 2022

Forskningskommunikation @LTV erbjuder stöd för forskningsansökningar under 2022. Under våren kommer vi att särskilt fokusera på den årliga öppna utlysningen hos Formas. Vi erbjuder stöd både till dig som ska söka forskningsprojekt och forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären.

Vilket stöd kan du få?

  • Individuell återkoppling på avsnitten Beskrivning av projektets samhällsnytta och planerad kommunikation med intressenter/användare och Populärvetenskaplig beskrivning i utkastet till din ansökan 2022. Vi ger feedback utifrån ett kommunikationsperspektiv, baserat på den analys vi gjort av framgångsrika Formas-ansökningar från LTV-fakulteten samt Formas gällande instruktioner. Återkoppling sker skriftligt eller via digitalt möte, individuellt eller i grupp. Mötesbokning görs även för skriftlig feedback, ange i så fall att du endast önskar skriftlig feedback. Vi erbjuder möjlighet att boka enskilt möte eller workshop i grupp under perioden 18 mars till den 13 april. För bokningar den 13 april har vi endast möjlighet att ge skriftlig feedback. Boka via Doodle-länk. Skicka ditt utkast till ansökan till oss senast 2 arbetsdagar innan mötet till forskningskommunikationLTV@slu.se. Vi för inte ditt utkast till ansökan vidare till någon annan.
  • 7 april kl. 10-11 Digitalt seminarium/workshop med information riktad mot Formas öppna utlysning 2022. Mötet sker digitalt och på engelska. Ingen anmälan krävs.

Redan genomfört

  • Stöd i ett tidigt skede av ansökningsprocessen Vi erbjöd möjlighet att boka enskilt möte eller workshop i grupp under perioden 11 februari till den 7 mars 2022. Ett 15-tal forskare utnyttjade möjligheten att diskutera kommunikationsaspekter i sina ansökningsidéer med oss.

Nyhetsbrev 

Under året kommer vi att skicka ut ett e-postbaserat nyhetsbrev ungefär varannan vecka. Vi kommer att ge tips och idéer kring forskningskommunikation för att öka synligheten men också hjälp och stöd i skrivandet av kommunikationsplaner i forskningsansökningar och visa på goda exempel på forskningskommunikation från fakulteten, övriga SLU och andra forskningsorganisationer. 

Om oss

Forskningskommunikation@LTV stöttar forskande personal inom forskningskommunikation så att LTV-fakultetens forskningsbaserade kunskap och kompetens kommer samhället till kännedom och nytta. Detta görs genom analys, strategisk planering, coachning och genomförande av kommunikationsinsatser. Verksamheten bidrar till att LTV-fakulteten blir ännu mer välrenommerad inom sina kunskapsområden, vilket bidrar till framgång för forskningens finansiering, samarbetsmöjligheter och rekrytering av medarbetare och studenter.

För dig som forskare kommer det att märkas bland annat så här: 

  • Nyhetsbrev med konkreta tips och inspiration inom forskningskommunikation skickas ut regelbundet
  • Seminarier/föredrag på temat forskningskommunikation riktade till forskande personal 
  • Stöd för att skriva kommunikationsplaner i forskningsansökningar 
  • Kommunikationsinsatser med särskilt fokus på fakultetens olika ämnesområden för forskning. Det innebär bland annat att synliggöra forskning, stöd i kommunikationsplanering i forskningsansökningar och stärka kommunikationskomptens. 
  • Stöd i att skapa kommunikationsplaner och projektsidor för beviljade projekt i Formas öppna utlysning 2021
Illustration av projektet forskningskommunikation på LTV-fakulteten på 5 års perspektiv.