För handledare och doktorander vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 15 mars 2021

Till dig som är doktorand, handledare eller kursledare för doktorandkurser vid LTV-fakulteten. Här finns länkar till regler, rutiner och blanketter.

LTV-fakultetens forskarskola heter Spira. Här finns samlad information om forskarskolans kurser och andra aktiviteter.

LTV-fakultetens rutiner för forskarutbildning 210208.pdf

Doktorander och handledare

Forskarutbildningsportalen för både doktorander och handledare. Här finns information om både doktoranders rättigheter och handledaransvar.

Universitetsgemensamma blanketter

Doktorandrådet, där du även kan få svar på en del av dina studierelaterade frågor, är en del av studentkåren ASK.

Blankett för ansökan om prolongering för doktorandstudier (ifyllbar pdf, 2019-09-24)

Kursledare

Se information på Spira forskarskolan

Forskarutbildningsämnen vid LTV-fakulteten

Forskarutbildningsämnen vid LTV-fakulteten, gäller doktorander antagna fr.o.m. 2016-01-01 (beslutade av fakultetsnämnden 2015-11-04,  2015-12-16, 2017-08-30).

1. Lantbruksvetenskap, alternativt i Lantbruksvetenskap med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Byggnadsteknik, Företagsekonomi, Produktkvalitet, Växtförädling, Växtodling, Växtskyddsbiologi.

2. Trädgårdsvetenskap, alternativt i Trädgårdsvetenskap med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Företagsekonomi, Produktkvalitet, Växtförädling, Växtodling, Växtskyddsbiologi.

3. Landskapsarkitektur, alternativt i Landskapsarkitektur med någon av följande inriktningar; Landskapsanalys, Landskapsplanering, Miljöpsykologi, Vegetation och förvaltning.

4. Biologi, alternativt i Biologi med någon av följande inriktningar; Kemisk ekologi, Växtbioteknik, Växtförädling, Växtskyddsbiologi.

5. Teknologi, alternativt i Teknologi med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Byggnadsteknik, Växtodling.

Läs mer om forskarutbildningsämnen vid SLU.

-----

In English: Doctoral education subjects at the LTV Faculty for PhD students admitted after Jan 1, 2016 (decided by the LTV Faculty Board 2015-11-04, 2015-12-16, 2017-08-30).

1. Agricultural Science with the possibility of one of the following specializations: Work Science, Building Technology, Business Administration, Product Quality, Plant Breeding, Crop Production, Plant Protection Biology.

2. Horticulture Science with the possibility of one of the following specializations: Work Science, Business Administration, Product Quality, Plant Breeding, Crop Production, Plant Protection Biology.

3. Landscape architecture with the possibility of one of the following specializations: Landscape Analysis, Landscape Planning, Environmental Psychology, Vegetation and Management

4. Biology with the possibility of one of the following specializations: Chemical Ecology, Plant Biotechnology, Plant Breeding, Plant Protection Biology.

5. Technology with the possibility of one of the following specializations: Work Science, Building Technology, Crop Production

Read more about doctoral education subjects at SLU.

 


Kontaktinformation

Vicedekan för forskarutbildning, Åsa Lankinen, ankn 5367

Helene Larsson Jönsson, ankn 5370. Studierektor med ansvar för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.

Åsa Klintborg Ahlklo, ankn 5421. Studierektor med ansvar för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Fakultetshandläggare, Lotta Malmborg, forskarutbildning-ltv@slu.se, ank 5025

Registrator (Alnarp), ltvregistrator@slu.se, ankn 5550

Utbildningsledare, Annica Thomsson, annica.thomsson@slu.se, ankn 5003

Sidansvarig: forskarutbildning-LTV@slu.se