För handledare och doktorander vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 18 mars 2019
BoelHPIM2174.jpg

Till dig som är doktorand, handledare eller kursledare för doktorandkurser vid LTV-fakulteten. Här finns länkar till regler, rutiner och blanketter.

LTV-fakultetens rutiner för forskarutbildningen (pdf 2016-10-24, rev. 2016-11-28). 

Doktorander och handledare

Forskarutbildningsportalen för både doktorander och handledare. Här finns information om både doktoranders rättigheter och handledaransvar.

Universitetsgemensamma blanketter

Doktorandrådet, där du även kan få svar på en del av dina studierelaterade frågor, är en del av studentkåren ASK.

Ansökan om prolongering för doktorandstudier (ifyllbar pdf)

Kursledare

Se information på GS-LTV

Baskurser

Basic courses in the PhD education

Following basic courses for PhD students are organized by the LTV Faculty but open also for students from other faculties. For further information on each course see Search for PhD courses . For upcoming changes of timetable, contact the assigned course leader, or Lotta Malmborg at the Education centre.

PLS0064 Basic Statistics, 4.0 credits. First course occasion in May 2019. Contact: Jan-Eric Englund at jan-eric.englund@slu.se

PLG0032 How to write and publish a scientific paper, 3.0 credits. In spring every year. Contact: Åsa Lankinen 

PLG0039 Introductory course for PhD students, 1.5 credits. September- October every year. Contact: Åsa Lankinen 

PLG0045 Ethics and philosophy of science, 4.5 credits. In autumn every year. Contact: Georg Carlsson 

PLG0028 Popular Scientific Writing, 3.0 credits. In spring every other year: 2017, 2019 etc. Contact: Åsa Lankinen

PLG0044 Treatment of data in qualitative inquiry, 4.5 credits. February to April every year. Contact: Fredrika Mårtensson

PLG0042 Treatment of data - quantitative material, 4.5 credits. January to February every year. Contact: Jan-Eric Englund

Organized by the Library:

POG0071 Information retrieval and Methods for Scientific Communication, online course, 2.0 credits

February to March every year. Contact: Camilla Söderquist with application to: bibund@slu.se

 Schedule revised March 2019 BS

Forskarutbildningsämnen vid LTV-fakulteten

Forskarutbildningsämnen vid LTV-fakulteten, gäller doktorander antagna fr.o.m. 2016-01-01 (beslutade av fakultetsnämnden 2015-11-04,  2015-12-16, 2017-08-30).

1. Lantbruksvetenskap, alternativt i Lantbruksvetenskap med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Byggnadsteknik, Företagsekonomi, Produktkvalitet, Växtförädling, Växtodling, Växtskyddsbiologi.

2. Trädgårdsvetenskap, alternativt i Trädgårdsvetenskap med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Företagsekonomi, Produktkvalitet, Växtförädling, Växtodling, Växtskyddsbiologi.

3. Landskapsarkitektur, alternativt i Landskapsarkitektur med någon av följande inriktningar; Landskapsanalys, Landskapsplanering, Miljöpsykologi, Vegetation och förvaltning.

4. Biologi, alternativt i Biologi med någon av följande inriktningar; Kemisk ekologi, Växtbioteknik, Växtförädling, Växtskyddsbiologi.

5. Teknologi, alternativt i Teknologi med någon av följande inriktningar; Arbetsvetenskap, Byggnadsteknik, Växtodling.

Läs mer om forskarutbildningsämnen vid SLU.

-----

In English: Doctoral education subjects at the LTV Faculty for PhD students admitted after Jan 1, 2016 (decided by the LTV Faculty Board 2015-11-04, 2015-12-16, 2017-08-30).

1. Agricultural Science with the possibility of one of the following specializations: Work Science, Building Technology, Business Administration, Product Quality, Plant Breeding, Crop Production, Plant Protection Biology.

2. Horticulture Science with the possibility of one of the following specializations: Work Science, Business Administration, Product Quality, Plant Breeding, Crop Production, Plant Protection Biology.

3. Landscape architecture with the possibility of one of the following specializations: Landscape Analysis, Landscape Planning, Environmental Psychology, Vegetation and Management

4. Biology with the possibility of one of the following specializations: Chemical Ecology, Plant Biotechnology, Plant Breeding, Plant Protection Biology.

5. Technology with the possibility of one of the following specializations: Work Science, Building Technology, Crop Production

Read more about doctoral education subjects at SLU.

 


Kontaktinformation

Vicedekan för forskarutbildning, Åsa Lankinen, ankn 5367

Helene Larsson Jönsson, ankn 5370. Studierektor med ansvar för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.

Åsa Klintborg Ahlklo, ankn 5421. Studierektor med ansvar för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

FU-handläggare, Lotta Malmborg, forskarutbildning-ltv@slu.se, ank 5025

Registrator (Alnarp), ltvregistrator@slu.se, ankn 5550

Utbildningsledare, Kristine Kilså, kristine.kilsa@slu.se, ankn 5031

uppdaterat 2019-03-18 BS

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se