Information från LTV-fakultetens valberedning

Senast ändrad: 03 september 2021

Under hösten 2021 ska en ny fakultetsnämnd väljas vid LTV-fakulteten för mandatperioden 2022 – 2024. Fakultetsnämnden vid LTV-fakulteten ska ha sju ledamöter och två suppleanter. Bland de sju ordinarie ledamöterna utses även dekan och prodekan.

Valberedningens ledamöter och suppleanter

Mandatperiod 2021-05-05 – 2024-05-31

Ledamöter
  • Georg Carlsson, ordförande, personlig suppleant Andrus Kangro
  • Andrew Butler, vice ordförande, personlig suppleant Ulla Myhr
  • Anna Bengtsson, personlig suppleant Mats Gyllin
  • Stefan Sundblad, personlig suppleant Arne Nordius
  • Ramesh Vetukuri, personlig suppleant Therese Bengtsson
  • Kristina Karlsson Green, personlig suppleant vakant
  • Sonja Trulsson, personlig suppleant Caroline Dahl.

Suppleant inträder endast om den ordinarie ledamoten avgår ur valberedningen.

 

Information från LTV-fakultetens valberedning

Uppmaning till LTV-fakultetens anställda att nominera kandidater inför valet till fakultetsnämnden

Under hösten 2021 ska en ny fakultetsnämnd väljas vid LTV-fakulteten för mandatperioden 2022 – 2024. Samtliga anställda vid LTV-fakulteten inbjuds härmed att nominera kandidater. Alla har rätt att nominera, även om man inte har rösträtt i valet.

Fakultetsnämnden vid LTV-fakulteten ska ha sju ledamöter och två suppleanter. Bland de sju ordinarie ledamöterna utses även dekan och prodekan.

Majoriteten av ledamöterna i fakultetsnämnden ska hämtas från fakultetens valförsamling (vem som tillhör valförsamlingen hittar du i styrelsens delegationsordning sid 14, se länk nedan) men även personer som inte tillhör valförsamlingen kan föreslås.

Nomineringar görs via mejl till valberedning-ltv@slu.se, och det går bra att skicka in nomineringar redan nu. Den som nomineras behöver inte vara tillfrågad, men nomineringar till dekan och prodekan får gärna åtföljas av en kort motivering.

Styrelsens delegationsordning

Sista dag att nominera är 17 september.

 

Nuvarande fakultetsnämnd:

• Håkan Schroeder, ordförande, dekan

• Karl Lövrie, vice ordförande, prodekan

• Aakash Chawade

• Laura Grenville-Briggs Didymus

• Lena Ekelund Axelson, vicedekan för forskning med inriktning mot livsmedel och trädgård

• Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

• Märit Jansson

• Oleksiy Guzhva, första suppleant

• Maria Wisselgren, andra suppleant

 

Viktiga datum

17 september 2021

Sista dag att nominera. Förslag på kandidater ska lämnas till valberedningens e-postadress: valberedning-ltv@slu.se.

4 oktober 2021

Valberedningen tillkännager sitt förslag till fakultetsnämnd 2022-2024.

4 oktober - 15 oktober 2021

Fria nomineringar.

25 oktober -2 november 2021

Valperiod

27 oktober 2021, kl 15-17

Hearing av nominerade kandidater.

 

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se