Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 6 oktober 2021

Senast ändrad: 15 oktober 2021

Vid detta oktobermöte fokuserades på diskussioner kring anslagsfördelningsprinciper och examinationsrätter.

Beslut

  • Utseende av sakkunniga vid anställning av biträdande universitetslektor i teknologi och digitalisering för djur och växtproduktion, specialisering inom AI och ansvarsfull innovation för digitalt jordbruk
  • Utseende av sakkunniga vid anställning av universitetslektor i tillämpat växtskydd inom hortikultur

Anslagsfördelningsprinciper 2022

Förberedande diskussion inför beslut om anslagsfördelningsprinciper 2022

Examinationsrätt för LTV fakulteten 2022

Förberedande diskussion inför beslut om examinationsrätt för LTV-fakulteten för 2022.

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044