Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 16 juni 2021

Senast ändrad: 01 april 2022

Stormöte genomfördes under eftermiddagen med fakultetsnämnd och prefekter/motsvarande på tema potentiella punkter till LTV-fakultetens verksamhetsplan under perioden 2022-2026

Strategisk satsning kompetensförsöjning

Beslutades att bifalla förslag att tilldela Vera Vicenzotti, institutionen för stad och land, Cecilia Hammenhag, institutionen för växtförädling och William Newson, institutionen för växtförädling, 300 tkr per år i tre år fr o m 2021 inom ramen för fakultetens strategiska satsning för kompetensförsörjning för befintliga eller nya resurspersoner.

Vid fakultetsnämndens septembermöte kommer Institutionen för stad och land att presentera ett sista förslag på satsning.

Den strategiska utlysningen för tvärvetenskapliga kraftsamlande katalysatorprojekt 2021

Beslutades att bevilja fyra projekt om 500 tkr vardera:

• Horticultural food production systems as a driving force supporting resilient urban transformations

• Sustainable living requires the nexus between Urban Socio-Ecology and Integrated Pest Management

• LTV Växtprotein – Från produktion till konsument och innovationer

• Betydelsen av digital teknik och korta livsmedelskedjor för stadsnära matproduktion, för gynnande av hållbara produktionssystem, multipla landskapsvärden och fler människors tillgång till lokalt odlad mat.

Projekten ska vara avslutade december 2022 och avrapporterade till dekan senast första kvartalet 2023. Mer information om strategiska satsningar här.

Beslutades om utlysning av följande anställningar:

- Biträdande universitetslektor i teknologi och digitalisering för djur och växtproduktion, specialisering inom AI och ansvarsfull innovation för digitalt jordbruk

- Universitetslektor i tillämpat växtskydd inom hortikultur

- Biträdande universitetslektor i tillämpat växtskydd inom hortikultur

Beslutades om sakkunniga vid anställningar av:

- Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsplanering

- Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot transformation av urbana landskap

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044